Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

VE za po?etnike

Mali vjetroagregati - razvoj i mogu?nosti E-mail
Autor Edo Jerki?   
ÄŚetvrtak, 26 SijeÄŤanj 2012 23:54

Na svjetskom tržištu se može primijetiti zna?ajno pove?ana ponuda malih vjetroagregata upravo namijenjenih urbanim i naseljenim sredinama. Takvi vjetroagregati se koriste za postavljanje na ku?e, na stupove javne rasvjete, u dvorišta, a kombinaciju svega toga je mogu?e vidjeti u nekim novim naseljima koja teže energetskoj neovisnosti od elektroenergetske mreže.

I dok se veliki vjetroagregati koriste gotovo isklju?ivo u svrhu gradnje ve?ih ili manjih vjetroelektrana ?ija je prvenstvena namjena prodaja elektri?ne energije krajnjem kupcu, uz odre?ene iznimke od pravila, mali vjetroagregati imaju i mogu imati puno ve?u slobodu i na?in primjene. Tako se malih vjetroagregata može na?i u širokom rasponu jedini?nih snaga, modela izvedbe elemenata za konverziju energije vjetra u kružno gibanje (namjerno je izbjegnuta rije? lopatica, jer se ne radi uvijek o lopaticama), namjene i cijena.

Tako se recimo na tržištu mogu na?i relativno jeftine izvedbe malih vjetroagregata sa horizontalnom osi vrtnje koji se na prvi pogled samo veli?inom razlikuju od velikih megavatnih vjetroagregata. Na vrlo osnovnoj razini na?in pretvorbe energije im je tako?er isti, uz naravno zna?ajno kompliciranija rješenja i sustave na velikim vjetroagregatima. Takvih malih vjetroagregata na tržištu ve? sada ima zna?ajan broj, a pojedina?na snaga im varira od par stotina vata, pa sve do 20kW. Pretežno ih se može na?i postavljenih na seoskim imanjima i na udaljenim lokacijama od elektri?ne mreže, a na kojima je potrebna opskrba elektri?nom energijom, kao npr. napajanje za odašilja?e ili mobilne stanice. Sukladno potrebama i snaga im varira, mada se naj?eš?e pojavljuju u izvedbama od 1 do 5 kW. Rje?e se takvi vjetroagregati mogu vidjeti i na obiteljskim ku?ama ili zgradama, ponaprije jer na njih mogu znatno utjecati i turbulencije vjetra koje se pojavljuju oko takvih objekata. No može se ustvrditi da su ovakvi vjetroagregati postavljeni na izoliranim podru?jima bez puno vegetacije najekonomi?nije rješenje u slu?aju potrebe napajanja elektri?ne opreme bez pristupa elektri?noj mreži, pri ?emu se mogu dobro nadopunjavati s baterijama, pa i fotonaponskim panelima. Vrijedi istaknuti i da im je karakteristika rada sli?na njihovim velikim pandanima, te su im za rad potrebne brzine vjetra od 3m/s na više, gdje se nominalna snaga obi?no postiže izme?u 12 i 15 m/s, ali za razliku od velikih vjetroagregata mogu raditi i pri vjetrovima puno ve?ih brzina (neki ?ak do 50m/s!) pri ?emu neke izvedbe nude i mogu?nost isporuke snage ve?e od nominalne i do 4 puta (npr. AriDolphin) ?emu se iskorištavaju i rijetki, te obi?no kratkotrajni jaki vjetrovi.

Mali vjetroagregati s vertikalnom osi vrtnje u zadnje vrijeme doživljavaju procvat u smislu ponude, a za pretvorbu vjetra u vrtnju (mehani?ki rad) koriste najrazli?itije izvedbe elemenata za konverziju koji se u nekim slu?ajevima mogu nazvati lopaticama, ali i krilima, jedrima, pa do onih koji su oblikovani tako da podsje?aju na cvijetove, recimo tulipane i lotose. Nerijetko se za dizajn takvih vjetroagregata osim stru?njaka za aerodinamiku brinu i svjetski poznati dizajneri i arhitekti daju?i time proizvodu i dimenziju više od samo one osnovne potrebe za proizvodnjom elektri?ne energije. Dakako takvi vjetroagregati se u pojedinim slu?ajevima teško mogu isplatiti u kratkom ili razumnom roku samo proizvodnjom elektri?ne energije, no uz to mogu služiti i u dekorativne i prezentacijske/promotivne potrebe, posebno u sklopu ve?ih projekata gdje njihova cijena ne dolazi do prevelikog izražaja.

Takvi tipovi vjetroagregata su svi, gotovo bez iznimke iznimno pogodni za instalaciju u urbanim podru?jima zbog jako niske razine buke, treperenja i sli?nih problema koji se povezuju s velikim, pa dijelom i malim vjetroagregatima s horizontalnom osi vrtnje. Tako?er imaju malu osjetljivost na turbulencije vjetra (nekima ?ak i pogoduje), relativno su kompaktni (nema velikih lopatica koje strše) i može ih se postaviti više na manjoj površini. Sa slika u ovom ?lanku se može procijeniti i njihov vizualni utjecaj, koji je sve samo ne dosadan ili neugodan.

Vrlo ?esto se uz takve vjetroagregate nude i cijeli gotovi proizvodi, kao npr. stup sa vjetroagregatom na vrhu, ali i ugra?enom baterijom, fotonaponskim panelom i LED ili drugom rasvjetom, ?ime to postaje neovisni stup uli?ne rasvjete. Tako?er postoje sli?ni stupovi koji mogu služiti punjenju elektri?nih automobila.

U?inkovitost im je u prosjeku nešto manja nego kod malih vjetroagregata s horizontalnom osi vrtnje, zbog manje zahva?ene površine vjetra iz kojeg se ostvaruje konverzija, ali ve?ina ih radi nakon 3m/s, no za nominalnu snagu su im obi?no potrebne brzine od 15 do 20 m/s. Tako?er, cijene su u prosjeku ve?e, tako da im je i isplativost manja, no s obzirom da se u dosta slu?ajeva radi o sasvim novim rješenjima o?ekuje se daljnji pad cijene razvojem tržišta.

Neki od najinteresantnijih primjera takvih vjetroagregata su prikazani na slikama kako slijedi:

Wind Tulip i Wind Lotus, vjetroagregati koji se osim interesantnom izvedbom mogu pohvaliti i visokom u?inkovitosti i relativno kratkom povratu investicije, a rade se u snagama 3,5 i 5 kW, te su posebno pogodni za urbane sredine, tj. krovove u istima.

Qr5, skra?eno za quite revolution ve? dovoljno po sebi govori o osnovnoj prednosti ovog vjetroagregata, a dolazi u izvedbi od 6,5kW nominalne snage kada je priklju?en na mrežu te se uz instalaciju na krovovima može instalirati i kao efikasno rješenje na samostalnom stupu.

Vjetroagregat LT 200/3 dd tvrtke AES je interesantno rješenje s jedrima, te je posebno namijenjen oto?nom pogonu.

Aeroturbine je serija vjetroagregata snage od 1 do 2,5 kW, koji dolaze i u hibridnoj verziji s fotonaponskim panelima, te se sastoji od spiralnog rotora, te aerodinami?kih profila postavljenih unutar željeznog kaveza.


IR Wind Power predstavlja izvedbe vjetragregata od 5 i 10 kW koje koriste patentirane tzv. turbo lopatice koje komprimiranjem zraka pove?avaju u?inkovitost pretvorbe, a posebnost im je i ravna površina dostupna za oglašavanje zainteresiranih tvrtki ili klijenata – zgodan primjer multifunkcionalnosti izvedbe.

RevolutionAir vjetroagregati su snage 0,4 i 1 kW, te se isti?u ?injenicom da ih je dizajnirao Philippe Starck, a posebno se odlikuju zanimljivim dizajnom.

UGE vjetroagregati se tako?er odlikuju iznimno malom razinom buke, zanimljivim izgledom, u?inkovitoš?u, izvedbama od 0,6 do 4 kW, ali i integriranim rješenjima za javnu rasvjetu ili punjenje elektri?nih automobila.

Nekoliko tvrtki, kao što su Ropatec, Platek i Cleanfield Energy imaju u ponudi vrlo sli?ne izvedbe koji na svojim vertikalnim lopaticama koriste princip avionskog krila.

Tako?er, u Hrvatskoj je dizajniran i proizveden jedan interesantan mali vjetroagregat izvedbe sli?ne onima UGE, me?utim predstavnici tvrtke Energy Plus su nam izjavili da je isti napravljen u samo nekoliko komada i da se zbog visoke cijene i „?udnih“ propisa oko mogu?nosti instaliranja trenutno ne?e upustiti u proizvodnju istoga.

Vezane vijesti
 
Komentari (7)
UPIT ZA VJETROAGREGAT
7Subota, 22 Svibanj 2021 07:37
VINKO ANUŠI?
UPIT !


1Ponedjeljak, 05 Ožujak 2012 19:05

Dmitar BANI?


Poštovani,
imam obiteljsku ku?u oko 80 m2 na otoku bez mogu?nosti priklju?ka na elektri?nu mrežu.Molim Vas prijedlog i mišljenje za instalaciju malog vjetroaregata oko 2kW,gdje i kako se može nabaviti potreban vjetroagregat i cijenu koštanja.
S poštovanjem,
oto?anin !m
Buka vjetroelektrane od 300w
6Srijeda, 19 VeljaÄŤa 2020 20:43
?uro
Poštovani,

Molim vas ako mi možete dati podatak koliko buke izlazi iz vjetroturbine od 330W

lijep pozdrav
Odgovor:
5Utorak, 29 Svibanj 2012 09:26
E J
www.artas.hr
Privatni poduzetnik
4Ponedjeljak, 28 Svibanj 2012 21:53
JURAJ PAVIŠI?
Možete mi re?i gje mogu povoljno nabaviti vjetro elektranu 600 w do 1,5 KW. Sa poštovanjem Juraj Paviši?
pozz
3Utorak, 22 Svibanj 2012 22:59
ado
interesuje me kako mogu napraviti malu vjetrenjacu da bi proizvodio struju sta mi je potrebno mogao bi je na kucu montirati
hvala
Odgovor na upit:
2Utorak, 06 OĹľujak 2012 13:07
E J
http://www.vjetroelektrane.com/vjetroelektrane-za-pocetnike/775-mali-vjetroagregati-situacija-u-hrvatskoj

lp,
Edo
UPIT !
1Ponedjeljak, 05 OĹľujak 2012 19:05
Dmitar BANI?
Poštovani,
imam obiteljsku ku?u oko 80 m2 na otoku bez mogu?nosti priklju?ka na elektri?nu mrežu.Molim Vas prijedlog i mišljenje za instalaciju malog vjetroaregata oko 2kW,gdje i kako se može nabaviti potreban vjetroagregat.
S poštovanjem,
oto?anin !

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?