Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

VE za po?etnike

E-mail
Autor Edo Jerki?   
Srijeda, 18 SijeÄŤanj 2012 23:59

Prednosti ugradnje malih vjetroagregata u urbanim i naseljenim sredinama su brojne. Potrošnja na mjestu proizvodnje, lagana instalacija, privatne investicije, manje optere?enje elektroenergetske mreže i relativno mala ukupna ulaganja su oni detalji koje mali vjetroagregati dijele s krovnim fotonaponskim instalacijama. Prednost im je tako?er i ve?a mogu?nost instalirane snage po jedinici površine, posebno u slu?aju vjetroagregata s vertikalnom osi vrtnje. Tako?er su u ve?ini slu?ajeva mali vjetroagregati po jedinici proizvedene snage jeftiniji od fotonaponskih modula (makar to nije pravilo). Isto tako postoje mjesta gdje se zbog omjera sun?anih dana i koli?ine vjetra daleko više isplati koristiti energiju vjetra, nego Sunca. Na mjestima gdje ima puno i jednog i drugog izvora energije, solarna energija se može koristiti za grijanje/hla?enje prostora pomo?u daleko jeftinijih instalacija sa solarnim kolektorima topline, a elektri?na energija se istovremeno može proizvoditi iz malih vjetroagregata koji su prakti?ki to?kasti objekti na površini krova ili u dvorištu.

Mali vjetroagregati, posebno oni s vertikalnom osi vrtnje mogu biti postavljeni i na drugim površinama oko ku?e bez da smetaju ostalim aktivnostima u okolini. Ve?ina malih vjetroagregata dizajnirana je s namjerom da se mogu nesmetano koristiti u urbanim sredinama, što podrazumijeva malu do sasvim nezamjetnu buku (posebno kod izvedbi s vertikalnom osi vrtnje), veliku sigurnost i robusnost, te minimalne potrebe za održavanjem.

Tako?er, mali vjetroagregati se samostalno ili upareni s fotonaponskim modulima mogu koristiti i na samostalnim stupovima javne rasvjete, gdje im u kombinaciji s baterijom i u?inkovitom LED rasvjetom (što nije nužno, ali postaje praksa) omogu?ava jednostavno postavljanje (bez potrebe priklju?ka na mrežu), dugotrajnost rada, atraktivnost (stup javne rasvjete kao modernisti?ki ukras), te ono najbitnije – nema potrebe za mjese?nim ra?unom za struju. Takav stup javne rasvjete može se postaviti i u vlastitome dvorištu!

Koji je onda problem malih vjetroagregata, tj. prakti?ki nepostoje?eg tržišta za iste? Problem u nas, a donedavno i u ve?ini drugih zemalja je jednostavno bilo skoro pa zakonsko izjedna?avanje malih sustava s velikim vjetroelektranama koje po?ivaju na velikim vjetroagregatima na kakve se danas navikavamo. Više od samih nov?anih poticaja, prepreka za postavljanje malih sustava je dokumentacija koju je potrebno ishoditi za takav projekt, posebno ukoliko je namjena projekta bila i prodaja elektri?ne energije – sli?no kao i za male fotonaponske sustave na krovu donedavno. No, tako?er i poticaji koji su adekvatni za velike sustave, ali ne i za masovniju primjenu malih vjetroagregata.

Sukladno tome relativno mali broj tvrtki je nudio takva rješenja, mahom za napajanje izoliranih ku?a ili sustava koji koriste elektri?nu energiju, kao što su recimo mobilne stanice na vrhovima brda, odašilja?i i sl. Takvi sustavi se oslanjaju na hibridne kombinacije malog vjetroagregata snage do nekoliko kW, fotonaponskog sustava iste snage i baterije za pohranu energije, ?ime se osigurava konstantan rad sustava. Zbog strogo tehno-ekonomskih zahtjeva u takvim sustavima su ugra?ivani jednostavni, robusni, relativno jeftini i efikasni mali vjetroagregati s horizontalnom osi vrtnje i tri lopatice, te su time kopirali svoje puno ve?e srodnike snage preko 1 MW, a pri dizajniranju takvih vjetroagregata se malo pažnje pridavalo njihovoj estetskoj i drugim funkcijama bitnim za instaliranje u urbanim i naseljenim podru?jima. No svoju funkciju napajanja udaljene mobilne stanice ili odašilja?a obavljaju relativno povoljno i u?inkovito.

Me?utim, s obzirom na trendove sve je više novih tvrtki, ali i onih starih koje razvijaju ili su razvile sasvim nove vrste malih vjetroagregata koji ispunjavaju estetske, funkcionalne i druge funkcije bitne za instalaciju u urbanim i naseljenim sredinama i koji bi uz pravilne poticaje mogli postati jednako uobi?ajena pojava na putu prema energetskoj neovisnosti kao i fotonaponski sustavi na gra?evinama.

Vezane vijesti
 
Komentari (7)
Buy botox online [ https://dermalsolutions247.com/] order botox now in usa buy botox online canada
7Ponedjeljak, 01 Studeni 2021 22:35
chubaca
Buy your Dermal Fillers online from dermal solutions. We offer fast delivery services and only display products that are in stock on our website
Our products are 100% authentic and our US based customer care team is ready to assist.
Simply find your product, pay online and get it delivered to your address.
-Choose home delivery for fast and secured shipping
Plus get free shipping for bulk orders and first time customers.
CONTACT US: info@dermalsolutions247.com
Visit https://dermalsolutions247.com/
Email: info@dermalsolutions247.com
Whatsapp. +1 (442) 777-3198?https://dermalsolutions247.com/product/azzalure-1x125iu/
https://dermalsolutions247.com/product/belotero-balance-1ml/
https://dermalsolutions247.com/product/belotero-balance-with-lidocaine-1ml/
https://dermalsolutions247.com/product/belotero-intense-1ml/
https://dermalsolutions247.com/product/belotero-volume-1ml/
https://dermalsolutions247.com/product/belotero-volume-with-lidocaine/
https://dermalsolutions247.com/product/belotero-intense-with-lidocaine-1ml/
https://dermalsolutions247.com/product/belotero-soft-1ml/

CONTACT US: info@dermalsolutions247.com
Visit https://dermalsolutions247.com/
Email: info@dermalsolutions247.com
Whatsapp. +1 (442) 777-3198?


Buy Botox Australia,
Buy Botox Canada,
Buy Botox Europe,
Buy Botox Next Day Delivery,
Buy Botox Online,
Buy Botox USA,
Buy Botox Without License,
Buy Botox Without Prescription,
Buy Cheap Dermal Fillers,
Buy Dermal Filler With Credit Card,
Buy Dermal Fillers Bulk,
Buy Dermal Fillers Near You,
Buy Dermal Fillers UK,
Buy Dermal Fillers USA,
Buy Dermal Fillers Wholesale,
Buy Dermal Fillers With Paypal,
Buy Dermal fillers Online,
By Botox UK

CONTACT US: info@dermalsolutions247.com
Visit https://dermalsolutions247.com/
Email: info@dermalsolutions247.com
Whatsapp. +1 (442) 777-3198?

 
Visit https://dermalsolutions247.com/
 Visit https://dermalsolutions247.com/
 Visit https://dermalsolutions247.com/
 Visit https://dermalsolutions247.com/
 Visit https://dermalsolutions247.com/
 Visit https://dermalsolutions247.com/
 Visit https://dermalsolutions247.com/
 Visit https://dermalsolutions247.com/
 Visit https://dermalsolutions247.com/
 Visit https://dermalsolutions247.com/

CONTACT US: info@dermalsolutions247.com
Visit https://dermalsolutions247.com/
Email: info@dermalsolutions247.com
Whatsapp. +1 (442) 777-3198?


Buy Aliaxin FL Australia,
Buy Aliaxin FL Cananda,
Buy Aliaxin FL Europe,
Buy Aliaxin FL Malasia,
Buy Aliaxin FL near you,
Buy Aliaxin FL online,
Buy Aliaxin FL USA

CONTACT US: info@dermalsolutions247.com
Visit https://dermalsolutions247.com/
Email: info@dermalsolutions247.com
Whatsapp. +1 (442) 777-3198?


 Visit https://dermalsolutions247.com/
 Visit https://dermalsolutions247.com/
 Visit https://dermalsolutions247.com/
 Visit https://dermalsolutions247.com/
 Visit https://dermalsolutions247.com/
 Visit https://dermalsolutions247.com/
 Visit https://dermalsolutions247.com/

CONTACT US: info@dermalsolutions247.com
Visit https://dermalsolutions247.com/
Email: info@dermalsolutions247.com
Whatsapp. +1 (442) 777-3198?
Buy botox online [ https://dermalsolutions247.com/] order botox now in usa buy botox online canada
6Ponedjeljak, 01 Studeni 2021 22:34
chubaca
Buy your Dermal Fillers online from dermal solutions. We offer fast delivery services and only display products that are in stock on our website
Our products are 100% authentic and our US based customer care team is ready to assist.
Simply find your product, pay online and get it delivered to your address.
-Choose home delivery for fast and secured shipping
Plus get free shipping for bulk orders and first time customers.
CONTACT US: info@dermalsolutions247.com
Visit https://dermalsolutions247.com/
Email: info@dermalsolutions247.com
Whatsapp. +1 (442) 777-3198?https://dermalsolutions247.com/product/azzalure-1x125iu/
https://dermalsolutions247.com/product/belotero-balance-1ml/
https://dermalsolutions247.com/product/belotero-balance-with-lidocaine-1ml/
https://dermalsolutions247.com/product/belotero-intense-1ml/
https://dermalsolutions247.com/product/belotero-volume-1ml/
https://dermalsolutions247.com/product/belotero-volume-with-lidocaine/
https://dermalsolutions247.com/product/belotero-intense-with-lidocaine-1ml/
https://dermalsolutions247.com/product/belotero-soft-1ml/

CONTACT US: info@dermalsolutions247.com
Visit https://dermalsolutions247.com/
Email: info@dermalsolutions247.com
Whatsapp. +1 (442) 777-3198?


Buy Botox Australia,
Buy Botox Canada,
Buy Botox Europe,
Buy Botox Next Day Delivery,
Buy Botox Online,
Buy Botox USA,
Buy Botox Without License,
Buy Botox Without Prescription,
Buy Cheap Dermal Fillers,
Buy Dermal Filler With Credit Card,
Buy Dermal Fillers Bulk,
Buy Dermal Fillers Near You,
Buy Dermal Fillers UK,
Buy Dermal Fillers USA,
Buy Dermal Fillers Wholesale,
Buy Dermal Fillers With Paypal,
Buy Dermal fillers Online,
By Botox UK

CONTACT US: info@dermalsolutions247.com
Visit https://dermalsolutions247.com/
Email: info@dermalsolutions247.com
Whatsapp. +1 (442) 777-3198?

 
Visit https://dermalsolutions247.com/
 Visit https://dermalsolutions247.com/
 Visit https://dermalsolutions247.com/
 Visit https://dermalsolutions247.com/
 Visit https://dermalsolutions247.com/
 Visit https://dermalsolutions247.com/
 Visit https://dermalsolutions247.com/
 Visit https://dermalsolutions247.com/
 Visit https://dermalsolutions247.com/
 Visit https://dermalsolutions247.com/

CONTACT US: info@dermalsolutions247.com
Visit https://dermalsolutions247.com/
Email: info@dermalsolutions247.com
Whatsapp. +1 (442) 777-3198?


Buy Aliaxin FL Australia,
Buy Aliaxin FL Cananda,
Buy Aliaxin FL Europe,
Buy Aliaxin FL Malasia,
Buy Aliaxin FL near you,
Buy Aliaxin FL online,
Buy Aliaxin FL USA

CONTACT US: info@dermalsolutions247.com
Visit https://dermalsolutions247.com/
Email: info@dermalsolutions247.com
Whatsapp. +1 (442) 777-3198?


 Visit https://dermalsolutions247.com/
 Visit https://dermalsolutions247.com/
 Visit https://dermalsolutions247.com/
 Visit https://dermalsolutions247.com/
 Visit https://dermalsolutions247.com/
 Visit https://dermalsolutions247.com/
 Visit https://dermalsolutions247.com/

CONTACT US: info@dermalsolutions247.com
Visit https://dermalsolutions247.com/
Email: info@dermalsolutions247.com
Whatsapp. +1 (442) 777-3198?
Vjetroagregat i solarni paneli
5Srijeda, 14 Srpanj 2021 13:11
Sanjin Dukic
Poštovani,
Interesira me ugradnja solarnih panela i vjetroagregata na privatnoj ku?i u Vodicama, postoji li netko tko to radi?
Hvala lijepa, pozz Sanjin
vjetroelektrana
4Utorak, 16 SijeÄŤanj 2018 08:51
Ivan Boji?
Poštovani,
imam pitanje u vezi vjetro elektrane za ku?anstvo.Budu?i da živim u Slavoniji (Osijek),nisam siguran koliko je isplativo postavljanje takve elektrane pošto kod nas nema toliko vjetra kao primjerice u Dalmaciji stoga me zanima kome bih se mogao obratiti kako bismo ispitali koli?inu vjetra,a samim time i isplativost takve elektrane.
Unaprijed se zahvaljujem.
kako do vjetro agregata u hr.
3Petak, 27 Listopad 2017 14:03
davor fatovic
Kako na Ljubacu nemam struju instalirao bi jedan ili 2 vjetro agregata. Neznam gdje mogu potraziti savjet dali da ugradim vjetro agregat ili fotonaponske panele. U mjestu kod Knina Ljubacu ima i vjetrovitih dana i suncanih. Volio bi da mi netko kaze gdje mogu kontaktirati strucnjake. Najljese zahvaljujem.
Davor Fatovic
Odgovor:
2Nedjelja, 12 VeljaÄŤa 2012 23:44
E J
Istina, trudimo se koliko možemo to ispraviti, a svakako bi zakonodavstvo prije svega trebalo imati više sluha za želje svojih gra?ana, pa samim time i za male sustave za proizvodnju energije.
alternativna energija
1Nedjelja, 12 VeljaÄŤa 2012 14:37
Marko Pacak
Postovane dame i gospodo!
Podosta se posvecuje paznje alternativnoj energiji koja tu paznju zaista i zasluzuje.
Primjecujem da se malo upoznaje javnost sa mogucnostima otvaranja manjih pa makar i obiteljskih solarnih ili vjetro elektrana.
Koje sve dozvole treba ishodovati i kojim rokovima se moze ocekivati odgovor mjerodavnih institucija.
Po mome trebalo bi pojednostaviti i ubrzati sve dozvole za gradnju tih elektrana.
Ja sam jedan od zainteresiranih za manju vjetro elektranu u Vrsima kod Zadra.Pozdrav i svako dobro na putu prema boljitku covjecanstva.Obitelj Pacak.

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?