Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

VE za po?etnike

Mali vjetroagregati - uvod E-mail
Autor Edo Jerki?   
Srijeda, 11 SijeÄŤanj 2012 23:24

Urban Green EnergyRazvojem obnovljivih izvora energije i njihovom sve ve?om popularizacijom, a posebno promoviranjem distribuirane proizvodnje (struja se troši na mjestu proizvodnje) sve ve?u pažnju šireg kruga ljudi privla?i mogu?nost proizvodnje elektri?ne energije u "svom dvorištu".

Tako je recimo u Njema?koj velika ve?ina snage solarnih fotonaponskih sustava instalirana na krovovima fizi?kih osoba, a proces dobijanja dozvola za takvu malu solarnu elektranu je izuzetno jednostavan i kratak. I mada nitko ne osporava potrebu za velikim sustavima za proizvodnju energije da bi se pokrile sve potrebe ?ovje?anstva za elektri?nom energijom, mali sustavi za proizvodnju energije su u ve?ini zemalja donekle zapostavljeni, a njihov potencijal za poboljšanje kvalitete ljudskog života je izniman.

ArtasU Hrvatskoj je korištenje takvih malih sustava do prošle godine bilo zapostavljeno, do mjere kad se može ?ak i re?i da su takvi sustavi potpuno zanemareni. Više o tom problemu i gomili vremena i truda koje se mora uložiti za prikupljanje daleko preopsežne i nepotrebne dokumentacije za takve projekte pro?itajte na Obnovljivi.com portalu u seriji ?lanaka pod naslovom „Želim izgraditi (malu) elektranu na obnovljive izvore. Kako da krenem?“. Istovremeno treba imati na umu kolike silne prednosti donosi takva proizvodnja elektri?ne energije. Kao prvo potrošnjom energije na mjestu proizvodnje se zna?ajno smanjuje optere?enje elektroenergetske mreže, nadalje se smanjuju ogromni gubitci koji nastaju u prijenosu energije od mjesta proizvodnje do mjesta potrošnje. Još jedna velika prednost je da se takvi sustavi postavljaju na krovove, fasade, nadstrešnice i time ne zauzimaju ina?e slobodnu površinu zemlje. Treba spomenuti i ?injenicu da su to sve redom mali projekti, s malim financijskim rizicima i u rukama fizi?kih osoba. Tako gra?ani države postaju sami svoji investitori i proizvo?a?i energije, što bi u svakom slu?aju trebalo biti u interesu države – da elektri?nu energiju koju otkupljuje pla?a svojim gra?anima. Time bi se i zna?ajno pove?ala sigurnost opskrbe energijom u zaba?enim krajevima. A da ne spominjemo manja ulaganja u velike kapitalne projekte. 100.000 prosje?nih krovova u Hrvatskoj bi moglo imati instalirano 1.000 MW fotonaponskih sustava – više nego NE Krško. Istovremeno bi oni mogli proizvoditi 1 TWh, pa i više elektri?ne energije godišnje. Trenutno cijela Hrvatska troši cca 12 TWh elektri?ne energije godišnje.

No, ovaj ?lanak ima za ideju približiti upotrebu malih vjetroagregata širem krugu ljudi iz razloga što su male fotonaponske elektrane na krovovima ve? manje više poznate i prili?no rasprostranjene. Isto tako fotonaponski moduli se u Hrvatskoj ve? neko vrijeme mogu kupiti na puno mjesta, a postoji i nekoliko tvornica koje proizvode iste, kao novigradski Solaris i varaždinski Solvis.

Quiet revolutionMali vjetroagregati za instalaciju u urbanim i naseljenim podru?jima zapravo tek traže svoj put na tržištu, makar su u mnogim slu?ajevima bolje rješenje ili barem dobra nadopuna za male fotonaponske instalacije ili solarne instalacije za pripremu potrošne tople vode. Mali vjetroagregati naime trebaju puno manju površinu za instalaciju specifi?ne snage nego fotonaponski moduli, a istovremeno površinu krova ostavljaju slobodnom za postavljanje solarnih toplinskih kolektora za pripremu potrošne tople vode i/ili fotonaponskih modula. U slu?aju želje za instalacijom i fotonaponskih modula i malih vjetroagregata, oni se ?esto me?usobno dobro nadopunjuju u smislu dnevnog dijagrama proizvodnje, s obzirom na dnevne potrebe za elektri?nom energijom prosje?nog ku?anstva.

Cijena malih vjetroagregata na tržištu trenutno drasti?no varira, ovisno o proizvo?a?u i izvedbi, te samoj namjeni, tj. mjestu predvi?ene primjene. U svijetu tako postoji cijeli niz razli?itih izvedbi malih vjetroagregata, sa puno šarolikijim tehnološkim rješenjima nego kod velikih vjetroagregata, koji su u svojim komercijalnim izvedbama u osnovnim na?elima svi isti. Glavne konstrukcijske smjernice malih vjetragregata su one sa horizontalnom ili vertikalnom osi vrtnje.

Neki od zanimljivijih predstavnika malih vjetroagregata trenutno su britanski qr5, japanski Air Dolphin, talijanski Pramac RevolutionAir i Ropatec, ameri?ki Aerotecture i Urban Green Energy, izraelski Leviathan Energy i drugi. Zanimljivi su i doma?i predstavnici, pa tako male vjetroagregate doma?e izrade nude Artas i Energy Plus.

Aerotecture

Vezane vijesti
 
Komentari (2)
mjerenje brzine vjetra
2Nedjelja, 17 SijeÄŤanj 2016 15:02
Adem
Poštovani,
Želio bi izvršit neka ispitivanja o mogu?nosti postavljanja Vjetroelektrana na širem podru?ju Kalesije.Interesuje me gdje se mogu nabaviti instrumenti za mjerenje brzine vjetra i koja je cijena?
lp,
Adem Kari?, ing.maš.
Mali vjetrogeneratori
1Subota, 27 Listopad 2012 10:06
Goran Nuskern
Tehni?ka škola Ru?era Boškovi?a u sklopu IPA projekta pokušava razviti mali vjetrogenerator snage 2 - 3 kW. Zanimaju nas postoje?i proizvo?a?i ili osobe koje se bave tim podru?jem kako bi zajedno razvili ishode u?enja za proizvo?a?e i montere tih sustava.

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?