Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

Budu?nost Njema?ke E-mail
Autor Iva Zelenko   
Utorak, 21 VeljaÄŤa 2012 23:15

Njema?ka je pod pove?alom otkada što je prošle godine donijela odluku o gašenju svih svojih nuklearnih reaktora do 2020. godine. S obzirom da ?ak 23% elektri?ne energije koju Njema?ka troši proizvode upravo nuklearne elektrane, mnogi se pitaju kako ?e se takva koli?ina nadoknaditi, no ve? sada je jasno da ?e tu rupu popuniti zna?ajnijim korištenjem obnovljivih izvora energije.

Budu?nost energije vjetraIstraživanja koje je provelo njema?ko Udruženje za energiju vjetra (BWE), pokazuje kako bi iskorištavanje energije vjetra na kopnu, ukoliko svaka regija izdvoji samo 2% zemljišta, moglo imati dodatni potencijal od 198 GW. Ta koli?ina proizvodila bi 390 TWh godišnje, što je oko 65% ukupne njema?ke potražnje za elektri?nom energijom. Usporedbe radi, u 2009. godini nuklearne elektrane proizvele su 134 TWh.

Na ljeto 2011. godine njema?ki je parlament donio novu odluku obvezuju?i se da do 2020. godine 35% elektri?ne energije bude proizvedeno iz obnovljivih izvora energije, a da do 2050. godine taj iznos bude 80%, u ?emu bi energija vjetra trebala imati najve?i udio. Uz takvu odluku donešeni su i novi poticaji koji su na snagu stupili 1. sije?nja ove godine, a oni iznose 8,93 centa/kWh u trajanju od najmanje 5 godina za energiju vjetra na kopnu, te 15 centi/kWh u trajanju od najmanje 12 godina za energiju vjetra na moru.

Uz Dansku i Španjolsku, Njema?ka je jedna od prvih zemalja koja je zapo?ela sa iskorištavanjem energije vjetra, a Sjeverno i Balti?ko more, te odli?an potencijal vjetra, otvaraju velike mogu?nosti za daljnje iskorištavanje ovog izvora energije. Trenutno Njema?ka ima 27.981 MW inastaliranih vjetroelektrana, što je nešto više od 30 % ukupnih kapaciteta u Europskoj uniji. O?ekuje se da ?e 2020. godine taj udio, zbog velikog rasta u Ujedinjenom Kraljevstvu, Španjolskoj, Francuskoj, Italiji i Poljskoj, pasti na 15%, no Njema?ka bi svejedno trebala biti vode?a zemlja. BWE o?ekuje da ?e do 2020. godine biti instalirano 55.000 MW, od ?ega bi 10.000 MW trebalo biti na moru.

Kratkoro?no gledano, nakon što ugasi nuklearne reaktore, Njema?ka bi se mogla suo?iti sa poteško?ama u ostvarivanju ciljeva, no dugoro?no Njema?ka bi mogla biti jedna od naj?iš?ih zemalja, politi?ki osigurana kroz akt pod nazivom Renewable Sources Act 2012.

 

Izvor: http://www.ewea.org

Tags:     Njema?ka      ciljevi 2020      2050      BWE      EWEA
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?