Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

E-mail
Autor Leo Jerki?   
Utorak, 31 SijeÄŤanj 2012 17:08

Nakon razo?aravaju?e 2010., Njema?ka je tokom prošle godine instalirala više od 2 GW vjetroelektrana.

Prema podacima DEWI-ja (Njema?ki institut za energiju vjetra), BWE-a (Njema?ka asocijacija za vjetar) i VDMA (asocijacija inženjera strojarstva) relativno velika koli?ina novo instaliranih vjetroelektrana na jugu Njema?ke je pomogla da se prošle godine instalira novih 2.007 MW vjetroelektrana ukupno. Do sada je skoro sva instalirana snaga u Njema?koj bila na sjeveru. Ovakav razvoj situacije je vrlo pozitivan za elektro energetsku mrežu Njema?ke pošto je do sada postojao problem transporta ve?ine elektri?ne energije skroz sa sjevera zemlje na jug. Jug Njema?ke je bio do nedavno problemati?an zbog opiranja politike u tim pokrajinama razvoju vjetroelektrana.

Vode?a pokrajina je i prošle godine bila donja Saska koja je nadodala 431 MW novih vjetroelektrana ?ime ta pokrajina sada ima više od 7 GW.  Što se ti?e proizvo?a?a vjetroagregata, Enercon još uvijek ima najve?i udjel od 60% tržišta, a drugi je Vestas kojem je prodaja sko?ila za 20%, dok je na tre?em mjestu RePower. Zamjetan je i porast zamjene starih vjetroagregata sa novima, te je prošle godine 170 starih vjetroagregata ?ija je snaga bila 123 MW zamijenjeno sa 95 novih vjetroagregata koji imaju 238 MW snage.

Priobalni sektor vjetra je još uvijek u za?ecima, te je prošle godine dodano 108 MW, i to preko projekta Baltic 1 o kojem smo ve? pisali na ovim stranicama. Ipak, budu?nost ovog sektora izgleda svjetlo jer bi do kraja ove godine u izgradnji trebalo biti 10 priobalnih vjetroelektrana ukupne snage 2.000 MW.

Izvor: www.renewablesinternational.at

Tags:     vjetroelektrana      njema?ka      vjetroagregat      dewi      bwe      saska      enercon      vestas
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?