Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

Glavni europski adut protiv klimatskih promjena je energija vjetra E-mail
Autor Leo Jerki?   
Ponedjeljak, 26 Prosinac 2011 21:14

Novi izvještaj EWEA-e je potvrdio da energija vjetra sama može pokriti pola od planiranog cilja od 30% smanjenja emisija stakleni?kih plinova do 2020. godine.

Emisije koje se mogu izbje?i samo u europskom sektoru energije vjetra su dovoljan dokaz da Europa treba pove?ati cilj smanjenja emisija stakleni?kih plinova do 2020. godine sa 20% na 30%. To je rezultat novog izvještaja EWEA-e „Energija vjetra i EU klimatska politika: dosti?i 30% manje emisija do 2020“. Vjetroelektrane ne ispuštaju stakleni?ke plinove, za razliku od ugljena, plina i nafte. Istovremeno, tvrdi se da elektroenergetsko tržište koristi marginalne troškove kada odlu?uje odakle ?e proizvoditi energiju – tj. troškove dodavanja više snage iz odre?enog izvora energije – nego pune investicijske i troškove održavanja – a energija vjetra ima niske marginalne troškove (zbog besplatnog goriva), te pove?anje proizvodnje iz energije vjetra mijenja kombinaciju proizvodnje iz nafte, plina i ugljena.

Europska komisija procjenjuje da te tri tehnologije imaju prosje?ne emisije od 696 gCO2/kWh u 2010. Energija vjetra je tokom 2010. proizvela 181 TWh elektri?ne energije što je bilo dovoljno za izbjegavanje emisije od 126 milijuna tona CO2 (MtCO2).

Izvještaj je naveo da ?e EU-27 prema Kyoto protokolu smanjiti emisije za 7,8% naspram nivoa 1990. Bar 50% redukcije se može napraviti unutar EU (tzv. doma?e redukcije) dok ?e se ostatak posti?i kupovinom zelenih certifikata od projekata izvan EU preko CDM/JI (Mehanizam za ?isti razvoj ili Zajedni?kom implementacijom). Ti certifikati izvan EU se zovu „offset“. EU energija vjetra je tokom 2010. izbjegla 28% Kyoto cilja za smanjenje emisija CO2, a to je 56% doma?eg cilja za smanjenje. Cilj EU za 2020. je smanjiti emisije za 1.113 Mt u odnosu na 1990., s tim da je oko 60% emisija „offset“, a ostalih 40% je doma?i cilj. Prema podatcima EWEA-e bi se do 2020. trebalo izgraditi 230 GW vjetroelektrana, koje bi proizvodile 581 GWh elektri?ne energije, ?ime bi se uštedilo 342 Mt CO2. Time bi vjetroelektrane bile odgovorne za izbjegavanje 31% cilja za smanjenje CO2, odnosno 77% od doma?eg cilja, a ako se taj cilj pove?a na 30% energija vjetra ?e pokriti 20% cilja i 51% doma?eg cilja za smanjenje emisija.

EU nema ciljeve za energetski sektor sam po sebi, ali ETS (Sustav razmjena emisija) je postavio cilj smanjenja od 21% u odnosu na 2005., pri ?emu se može koristit 50% „offseta“.  Vjetroagregati koji su izgra?eni od 2005. pa do prošle godine su izbjegli ispuštanje 78 Mt CO2 što je 83% potreba prema ETS-u. Do 2020. vjetroagregati izgra?eni od 2005. ?e biti odgovorni za izbjegavanje ?ak 301 MtCO2 što je dovoljno za 64% trenuta?nog cilja ETS-a, a ako se cilj pove?a na 30%, energija vjetra ?e još uvijek pokriti 53% ETS-ovog ukupnog cilja, i ?ak 107% ETS-ovog doma?eg cilja. To je ekvivalentno tome da se sa cesta makne 173 milijuna auta -  81% svih automobila u Europskoj Uniji.

Sa takvim rezultatima EWEA predlaže pove?anje ciljeva za smanjenje emisija na 30% , što je dohvatljivo i pozitivno za ekonomiju EU-e. Energija vjetra ?e omogu?iti pove?anu energetsku sigurnost i visokokvalitetne nove poslove. Ovakav cilj podržavaju vlade Velike Britanije i Danske, ali su protiv njih Poljska i Italija.

EWEA-in drugi prijedlog je poja?ati sustav ETS-a i to zato što ekonomska kriza sputava efikasnost ETS-a, jer industrija proizvodi manje CO2 zbog krize, pa ga je bilo viška na tržištu, te zato sama cijena CO2 pada. Ako se pak cilj pove?a industrija ?e trebati više CO2 emisija i cijena ?e ponovno rasti. Drugi na?in postizanja istog cilja je smanjiti dio dodatnih pogodnosti.

EWEA-in tre?i prijedlog je vezan sa financijskim sredstvima koja ?e se pojaviti iz budu?ih aukcija za poticaje u energetskom sektoru. Trenuta?no energija vjetra dobija dio poticaja, što zna?i da se dio emisija proizvodi besplatno. Od 2013. godine ?e se skoro svi poticaji prodavati na aukcijama energetskom sektoru, što zna?i da ?e sve države ?lanice zaraditi do 50 milijardi eura godišnje. EWEA želi da se svi ti prihodi iskoriste za financiranje zaustavljanja klimatskih promjena i za razvoj obnovljivih izvora energije.

Izvještaj tako?er navodi da je tokom zadnjih 10 godina u Europi instalirano samo više elektrana na plin nego vjetroelektrana. Trenuta?ni cilj Europske Unije nije u skladu sa preporukama UN-a da se do 2050. godine smanje emisije za 80-95% kako bi se izbjegao porast temperature za više od 2 stupnjeva celzijusa. Za postizanje cilja od 95% potrebno je za 2020. postaviti cilj od 30%, ina?e ?e se dosti?i samo 80% cilj do 2050., tvrdi EWEA.

Europska Unija bi za održavanje (i pove?anje) svoje me?unarodne konkurentnosti trebala pove?ati svoj cilj smanjenja emisija, zaklju?ak je "Wind direction" izvještaja.

Izvor: Wind directions

Tags:     energija vjetra      co2      ewea      emisije      sektor vjetra      elektri?na energija
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?