Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

E-mail
Autor Iva Zelenko   
Srijeda, 07 Rujan 2011 17:04

Prošlog je tjedna u Financial Timesu objavljen ?lanak u kojem se istražuje mogu?a prijetnja koju kineska tehnologija energije vjetra predstavlja za europsku industriju energijom vjetra. U ?lanku se isti?e kako su kineski proizvo?a?i trenutno me?u deset vode?ih proizvo?a?a na svijetu, te da Kina trenutno instalira nove vjetroagregate vrlo velikom brzinom, jedan vjetroagregat svakih sat vremena. Veliki proboj na svjetsko tržište ne doživljava samo Kina, ve? i Južna Koreja, Japan i drugi.

Iako ?lanak naglašava izazov Kine prema europskom vodstvu, važno je imati na umu kako je konkurencija, koja ?e dodatno poboljšati troškovnu konkurentnost izme?u energije vjetra i ugljena, te nuklearne energije, dobra stvar.

U pismu upu?enom u Financial Times, objavljenom 5. rujna, Kjaer je tako?er izjavio kako kinesko tržište energijom vjetra predstavlja mogu?nost za europsku industriju energijom vjetra, kao i za europske proizvo?a?e dijelova, konzultante, istraživa?ke institute i developere. U 2010. godini europski proizvo?a?i vjetroagregata imali su 88% udjela u europskom tržištu, 32% udjela u ameri?kom tržištu i 8% udjela u kineskom tržištu.

Osim toga, zbog troškova transporta i logisti?kih problema, vrlo je mala vjerojatnost da ?e se proizvodnja vjetroagregata koji se koriste u Europi preseliti u Kinu, posebice sada kada Europa ima snažno tržište za energiju vjetra i stabilne politi?ke okvire koji podržavaju razvoj obnovljivih energija.

Me?utim, nedostatak europskih politi?kih okvira izvan trenutnih ciljeva do 2020. godine mogao bi izazvati pukotine u trenutnom europskom vodstvu. Ukoliko želimo da Europa ostane vode?a, potrebno je postaviti obvezuju?e ciljeve obnovljivih izvora energije do 2030. godine. Zbog dugih investicijskih ciklusa u elektroenergetskom sektoru ciljeve je potrebno postaviti do kraja 2014. godine, u mandatu trenutne Europske komisije i Parlamenta, smatra Kjaer.

Uz ispravnu politiku EU može jam?iti europskoj industriji da je konkurentnost dugoro?na, te se je na taj na?in mogu?e poboljšati pozicije europskih kompanija na svjetskom tržištu energijom vjetra.

 

Izvor: http://blog.ewea.org

Tags:     Christian Kjaer      EWEA      Kina      Europa      konkurentnost
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?