Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

Predvi?anja rasta energije vjetra smanjena za 9 GW E-mail
Autor Iva Zelenko   
Nedjelja, 04 Rujan 2011 19:30

U izvješ?u o stanju na tržištu koje je izradila kompanija MAKE Consulting predvi?anja za prosje?an rast proizvodnje energije iz vjetra za razdoblje od 2011. do 2016. godine smanjena su sa 11% na 10%.

Konzultantska kompanija smatra kako su inertna ekonomija i spore zakonodavne promjene dva klju?na ?imbenika koji ?e usporavati rast tržišta energijom vjetra na svjetskoj razini kroz slijede?ih pet godina.

Smanjenja u predvi?anjima se temelje na ekonomskoj nesigurnosti, sporim zakonodavnim promjenama i otežanim uvjetima za financiranje projekata na klju?nim tržištima.

Napori S.A.D.-a i Europe

Zbog slabog ekonomskog rasta, slabe politi?ke potpore i niske cijene prirodnog plina MAKE je smanjio predvi?anje rasta u Americi sa 6% na -1%, što zna?i smanjenje od 8,2 GW.

Ista situacija odnosi se i na Europsko tržište, gdje se Italija bori ograni?enim financiranjem projekata i zakonodavnom nesigurnoš?u, dok se Portugal suo?ava sa problemima izdavanja dozvola.

Ravnoteža kineskim rastom

Pad koji se prognozira za Ameriku i Europu mogao bi biti uravnotežen spajanjem na elektroenergetsku mrežu novih kapaciteta u Kini.

Me?utim, takva situacija bi, uz strože uvijete financiranja projekata, mogla rezultirati slabijim rastom novih kapaciteta. Znakovi takvog scenarija ve? su se po?eli pokazivati, tvrde u MAKE-u.

Energija vjetra na moru

Iako su predvi?anja za svjetsko tržište energijom vjetra smanjenja, iskorištavanje energije vjetra na moru moglo bi, stabilnim i kontinuiranom rastom, biti svijetla to?ka industrije energije vjetra.

 

Izvor: http://www.renewableenergyfocus.com

Tags:     predvi?anja      S.A.D.      Europa      Kina      offshore
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?