Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

Konferencija o energiji vjetra u Rumunjskoj E-mail
Autor Iva Zelenko   
Srijeda, 31 Kolovoz 2011 09:28

U Rumunjskoj se na podru?ju energije vjetra doga?aju velike promjene, sukladno tome ove godine ?e se u Konstanti po prvi puta održati i konferencija, izložba i forum koji ?e trajati od 6. do 8. rujna.

Na dvodnevnoj konferenciji biti ?e rije?i o zakonskim okvirima za energiju vjetra, razvoju vjetroelektrana, financiranju vjetroelektrana, te o tržištu i integraciji elektroenergetske mreže. Na konferenciji ?e sudjelovati nadleži iz Ministarstva ekonomije, Ministarstva okoliša, Rumunjskog parlamenta, Konkurentskog vje?a i ANRE. Uz konferenciju održati ?e se i nekoliko radionica na temu tehni?ke strane vjetroelekrana.

Forum je podjeljen na tri sektora: jedan orjentiran na klju?ne probleme energije vjetra u Rumunjskoj, drugi ima naglasak na tržištu, financijama i logistici, a cilj tre?eg sektora je prona?i u?inkovite na?ine kako pove?ati svijest javnosti i educirati potroša?e o prednostima iskorištavanja energije vjetra.

Organizator cijelog doga?aja je Rumunjska udruga za energiju vjetra (RWEA) osnovana 2008. godine, koja u cilju ima poboljšati zakonodavstvo, približiti energiju vjetra javnosti, educirati potroša?e i osigurati u?inkovitu, kvalitetnu suradnju na podru?ju energije vjetra.

Detaljniji raspored cijelog doga?anja i same konferencije mogu?e je vidjeti ovdje.

 

Izvor: http://windenergyforum.ro/

Tags:     Rumunjska      forum      konferencija      RWEA
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?