Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

Sektor vjetra EU poziva na postavljanje ciljeva za 2030. godinu E-mail
Autor Iva Zelenko   
Srijeda, 16 Ožujak 2011 11:51

EU mora prihvatiti obvezuju?e ciljeve za obnovljive izvore energije za 2030. godinu kako bi osigurala dugoro?ne investicije u obnovljivu energiju.

Na otvaranju najve?e svjetske konferencije i izlobe na podru?ju energije vjetra, koja se odrava u Briselu, Arthouros Zervos, Predsjednik Europske udruge za energiju vjetra (EWEA), upozorio je kako industrija vjetra o?ekuje investirati oko 400 milijardi eura u Europu do 2030. godine, a da bi se to postiglo Europskoj uniji je potrebna stabilna i jasna energetska politika.

U novom izvje?u pod nazivom Energetska politika EU do 2050. godine, EWEA tvrdi da su dosadanji ciljevi omogu?ili da Europa postane svjetski lider na podru?ju tehnologije obnovljivih izvora enegije, te da smanji stakleni?ke plinove. Upravo iz tog razloga, ovakva uspjena politika trebala bi se ponoviti i u razdoblju nakon 2020. godine.

Nakon 2020. godine mogli bi se suo?iti sa politi?kim vakuumom, izjavio je Zervos, te je nadodao kako moramo osigurati da se ciljevi postavljeni u razdoblju izme?u 2001. i 2009. godine repliciraju za razdoblje nakon 2020. godine uz ambiciozne ciljeve za 2030. godinu. Moramo osigurati sve kako bi se europski uspjeh obnovljivih izvora nastavio i nakon 2020. godine, nadodao je Zervos.

EWEA podupire ciljeve Europske unije koje je predloilo Europsko vje?e za obnovljive izvore (EREC). EREC smatra da ukupna energetska potronja EU koja ?e se ostvarivati iz obnovljivih izvora do 2030. godine ne bi smjela biti manja od 45%.

Prema EWEA scenarijima, samo energija vjetra mogla bi do 2030. godine dose?i 28,5% ukupne energetske potranje EU. Ve? sada Akcijski plan naconalne obnovljive energije zemalja ?lanica EU pokazuje da ?e energija vjetra do 2020. godine pruati 14% elektri?ne energije u EU.

Zervos zahtijeva odre?ivanje ciljeva obnovljivih izvora energije za 2030. godinu unutar sadanjeg saziva Europske komisije i parlamenta. Predsjednik Europske komisije, Barroso, i ostali vo?e EU moraju razmotriti svoju ostavtinu, te moraju pruiti sektoru obnovljivih izvora stabilan okvir za rast obnovljivih izvora, stvaranje novih poslova, i proizvodnju postavljaju?i ciljeve za 2030. godinu kroz slijede?e 4 godine.

Zervos je upozorio na ?injenicu da je nekima 2020. godina moda daleko, no za industriju elektri?nom energijom ta godina ve? je na vratima.

Izvor: http://www.ewea.org

Tags:     ciljevi za 2030.      EU      EWEA      EWEC
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska riječ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podravate li izgradnju vjetroelektrana u vaoj regiji?