Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

Poljska ?e pove?ati instaliranu snagu u energiji vjetra 26 puta E-mail
Autor Leo Jerki?   
Utorak, 19 SijeÄŤanj 2010 10:33

Od Poljske se o?ekuje da ?e pove?ati svoju proizvodnju iz vjetroelektrana 26 puta do 2020., prema zadnjim podacima EWEA. Ovaj skok bi katapultirao Poljsku u kategoriju sa vode?im proizvo?a?ima energije u EU, nakon Njema?ke, Španjolske, Velike Britanije, Francuske i Italije.

Iako je trenuta?na instalirana snaga Poljske (472 MW) manja od drugih zemalja Europe, Poljska je ve? sada vode?a me?u novim državama EU u proizvodnji elektri?ne energije putem vjetra. U 2008., vjetar je imao udio od 0,5% u potrošnji elektri?ne energije, ali do 2010. to bi trebalo sko?iti na 2,3%, prema onome što kaže PWEA.

Prema izvještaju EWEA-e, do 2020., se o?ekuje da ?e Poljska imati instaliranu snagu od 12.500 MW, od ?ega ?e 12.000 MW biti instalirano na kopnu, a ostalo na priobalnom podru?ju. Poljska još nije ušla u pothvate sa priobalnom energijom vjetra, ali „Energetska politika Poljske do 2030.“ koja je prihva?ena od Poljskog Savjeta Ministara u studenom 2009., isti?e namjeru države da podržava razvoj vjetroelektrana na kopnu i moru.

„Poljska još nije vidljiva na svjetskoj karti energije vjetra, ali naša država ima kvalitetan potencijal za razvoj“, kaže PWEA. Iako ne postoje detaljne karte svijetskih izvora vjetra, PWEA kaže da su Poljski uvjeti za iskorištavanje vjetra sli?ni onima u Njema?koj – a Njema?ka je lider u iskorištavanju energije vjetra u EU.

„Vjetar je obnovljivi izvor energije, i njegovo iskorištavanje nam omogu?uje da ?uvamo limitirane resurse fosilnih goriva“, izjavljuje PWEA, te dodaje da energija vjetra može pomo?i pri poboljšanju kvalitete zraka eliminiraju?i emisije sulforovog dioksida i dušikovog oksida, kao i ?estica prašine. „Energija vjetra omogu?uje nam da steknemo mnogobrojne prednosti u ekološkom, ekonomskom i društvenom smislu“, kaže PWEA.

Od 20.-23. travnja ove godine Poljska je doma?in najve?oj Europskoj konferenciji i izložbi posve?enoj energiji vjetra, EWEC.

Izvor: www.ewea.org

 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?