Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

E-mail
Autor Leo Jerki?   
Ponedjeljak, 18 SijeÄŤanj 2010 10:28

U 2009. ukupno je na mreže u Europi spojeno osam novih priobalnih vjetroelektrana, sa ukupno instaliranom snagom od 577 MW. To predstavlja rast od 54% u usporedbi sa 373 MW instaliranih tokom 2008. Za 2010. EWEA o?ekuje dovršenje dodatnih 10 Europskih priobalnih vjetroelektrana, koje ?e dodati 1.000 MW snage što ?e biti ekvivalentno rastu tržišta od 75% naspram 2009.

„Ovo je nevjerojatno dobar rezultat ako uzmemo u obzir trenuta?ne probleme oko financiranja velikih projekata“, izjavio je Christian Kjaer, EWEA-in Izvršni direktor. „Posebno još imaju problema nezavisne projektne tvrtke. Za priobalnu industriju vjetra vitalno je da vlade i Europska komisija daju politi?ki okvir koji ?e stimulirati interes investitora i omogu?iti projektnim tvrtkama da dalje razvijaju svoje planove“, izjavio je Kjaer.

Trenuta?no je u Europi 17 priobalnih vjetroelektrana u fazi izgradnje, te je njihova ukupna snaga ve?a od 3.500 MW, a nešto malo manje od pola se gradi u vodama Velike Britanije. Dodatno je ?ak 52 priobalnih vjetroelektrana sa pravom gradnje u Europskim vodama, njihova ukupna snaga je 16.000 MW, sa nešto više od pola predvi?ene snage u Njema?koj.

U 2009. se u projektima priobalnih vjetroelektrana okrenulo otprilke 1,5 milijardi €, a EWEA procjenjuje da ?e to 2010. sko?iti na otprilike duplu svotu (cca. 3 milijarde €).

„Poticaj da se donese odluka o injektiranu 255 milijuna € prema EU-ovom Planu o Ekonomskm Oporavku Europe u priobalni sektor vjetra pokazao je da su odgovorni shvatili da je priobalni vjetar klju?an za budu?u opsrkbu Europe energijom. Europska investicijska banka (EIB) je pove?anim sudjelovanjem postala klju?na za budu?i doprinos i uspjehe priobalnih vjetroelektrana za oporavak Europe, stvaranje poslova i tehnološku prednost,“ zaklju?io je CEO EWEA.

Više od 100 GW projekata je u razli?itim fazama planova i mogli bi omogu?iti dovoljno energije da proizvode 10% Europske elektri?ne energije.

Europa je prva u svijetu u priobalnom vjetru sa 828 instaliranih vjetroagregata i sa ukupnim kapacitetom od 2.056 MW raširenih preko 28 priobalnih vjetroelektrana u 9 Europskih zemalja. Velika Britanija i Danska su trenuta?no glavni predvodnici, sa udjelom od 44%, odnosno 38%. U 2009. pet je država sagradilo nove priobalne vjetroelektrane: Velika Britanija (284 MW), Danska (230 MW), Švedska (30 MW), Njema?ka (30 MW), Norveška (2,3 MW).

Izvor: www.ewea.org

 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?