Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

E-mail
Autor Leo Jerki?   
Utorak, 15 Rujan 2015 09:38

Južnoafri?ka udruga za energiju vjetra je podržala novi izvještaj Vije?a za znanstvena i industrijska istraživanja (CSIR) o troškovima obnovljivih izvora energije u toj državi.

Prema podacima koje je objavio CSIR energija vjetra i solarni fotonapon su uštedjeli toj državi gotovo 300 milijuna dolara u prvoj polovini godine, pri ?emu je vjetar sudjelovao sa oko 132 milijuna dolara te je bio i nov?ano pozitivan za Eskom u iznosu od otprilike 20 milijuna dolara.

Ovaj izvještaj je nastavak na originalnu studiju koja je objavljena u sije?nju ove godine te je davala podatke za 2014. godinu. U prošloj godini su ukupne uštede bile otprilike pet puta manje nego u prvoj polovini 2015. godine. Te brojke sada definitivno pokazuju da su razvojem obnovljivih izvora energije u toj državi uštede postale sve ve?e - te su u samo godinu dana narasle 10 puta. Ina?e, prednosti obnovljivih izvora energije se prora?unavaju na dva na?ina: uštedom troškova goriva (diesel i ugljen) koji bi bili potrošeni da su se koristili umjesto vjetra i Sunca za proizvodnju elektri?ne energije, te uštedom u ekonomiji postignutom izbjegavanjem "neisporu?ene energije". To uklju?uje 203 sata u kojima bi potroša?ima bila ograni?ena konzumacija elektri?ne energije da solar i vjetar nisu isporu?ivale elektri?nu energiju u mrežu. Sve ove uštede uvelike nadmašuju troškove tarife za solarne elektrane i vjetroelektrane.

Trenuta?ni trošak vjetroelektrana u Južnoafri?koj Republici iznosi 60-70 centi po kWh, solara je gotovo 80 centi, a same vjetroelektrane su otprilike 50% jeftinije nego što su predvi?eni troškovi novih termoelektrana u toj državi.

Izvor: www.renewableenergyfocus.com

Tags:     južnoafri?ka republika      vjetroelektrane      obnovljivi izvori energije      ušteda
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?