Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

E-mail
Autor Leo Jerki?   
Petak, 16 SijeÄŤanj 2015 12:12

Prema podacima je udio obnovljivih izvora energije u 2014. ponovno narastao, te je što se ti?e bruto udjela u proizvedenoj elektri?noj energiji on iznosio 25,8% na kraju prošle godine.

Time je po prvi puta udio OIE bio ve?i od pojedina?nog udjela drugih izvora energije (specifi?no "sme?eg" ugljena koji je u Njema?koj predvodnik). Što se ti?e udjela u samoj potrošnji unutar države njihov udio je bio i ve?i, te je iznosio 27,3% a razlog tome je izvoz koji je i ove godine bio prili?no veliki.

Kao što se i vidi na slici najve?u proizvodnju elektri?ne energije od OIE izvora imaju kopnene vjetroelektrane ?iji je udio 8,4% sa proizvodnjom od 51,2 milijarde kWh. Na drugom mjestu je biomasa sa udjelom od 8%, tre?i je fotonapon sa 5,8%, hidroelektrane su ?etvrte sa 3,4%, a priobalne vjetroelektrane su pete sa udjelom od 0,2%. Od devedesetih do danas se proizvodnja svih OIE mnogostruko pove?ala osim kod hidroelektrana ?ija je proizvodnja manje više ostala jednaka.


Slika 1: Udio pojedinog izvora elektri?ne energije u proizvodnji u Njema?koj

Što se ti?e proizvodnje iz termoelektrana na ugljen njihov udio je ostao manje više isti u odnosu na 2013. godine, te se tek ove godine o?ekuje smanjivanje njihove proizvodnje i to zbog gašenja nekih termoelektrana.

Izvor: www.unendlich-viel-energie.de

Tags:     obnovljivi izvori energije      elektri?na energija      proizvodnja      solarne elektrane      vjetroelektrane      hidroelektrane      biomasa
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?