Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

Analiza investicija u vjetroelektrane u 2015. E-mail
Autor Leo Jerki?   
ÄŚetvrtak, 15 SijeÄŤanj 2015 00:57

Prošle godine je došlo do ve?ih promjena u na?inu financiranja vjetroelektrana te u samim investicijama u vjetroelektrane, a ove godine se o?ekuju daljnje promjene u trendovima.

Tržište se prošle godine po?elo micati iz okruženja sa osiguranim feed-in-tarifama koje daju jasan i siguran izvor prihoda za projekte prema konkurentnijem tržištu i ?ini se da ?e se ovaj trend u budu?nosti samo poja?ati.

Trenuta?no se ?ini da se tržište može podijeliti na periferne države kao što su one na jugu Europe (u koje spada i Hrvatska) te etablirana tržišta. Ova druga postaju sve zakr?enija zato što investitori napuštaju manje atraktivna tržišta, te time pove?avaju cijenu projekata koji imaju osiguranu tarifu, a ujedno tako smanjuju i profit na istima.

Trend se ne doga?a samo zbog opreznih etabliranih investitora koji se vra?aju u zemlje sa sigurnim regulatornim okvirom nego i zbog novih igra?a na tržištu. Postoji mnogo novih fondova koji imaju zna?ajne koli?ine sredstava za ulaganje i koji su struktuirani na na?in da moraju i dalje trošiti, a sa svojim neiskustvom podižu cijene.

Dok ponuda i potražnja podižu cijene, investitori žele održati svoj povrat novaca zbog ?ega moraju prihvatiti ve?i rizik koji ?e se dogoditi u razvoju, u sigurnosti projekta ili u geografiji gdje traže sam projekt. Ipak, ovo bi mogla biti dobra vijest za developere zato što još ima mnogo financiranja za projekte sa osiguranom tarifom. Razvoj projekata vjetroelektrana ostaje atraktivna investicija sa stabilnim održivim dugoro?nim povratom - to?no ono što institucionalni investitori traže.

U isto vrijeme elektroprivrede ograni?avaju svoju izloženost zbog kapitalnih ograni?enja. Iako i dalje razvijaju projekte, oni to rade sa ciljem da prodaju ve?inski ili manjski udio umjesto da zadrže 100% vlasništvo u projektu. Traže se nova rješenja i promjene u poslovnim modelima.

Priobalni sektor

U priobalnom setoru se o?ekuje sve ve?e financiranje zaduživanjem jer vjerovnici postaju sve komforniji u sektoru, a elektroprivrede traže financiranje iz tre?e ruke.

Iako se o?ekuje ulazak ve?eg broja malih banaka kroz sindikate taj proces ?e biti inkrementalan. Ipak nisu svi uvjereni u pove?anje investicija zbog velikog opreza institucionalnih investitora. Ve?ina njih još nije spremna ulagati velike novce u priobalni sektor.

Nadolaze?a tržišta

Ova godina izgleda dobro za investicije u nadolaze?im tržištima. Parametri zaduživanja za financiranje projekata su trenuta?no vrlo konkurentni zbog niskih cijena i marži u odnosu na prijašnje godine. Velika promjena u cijeni dolara bi mogla imati negativni utjecaj, ali se ista ne o?ekuje. Ukoliko cijena dolara bude rasla postoji mogu?nost ve?eg financiranja na bazi lokalnog novca ili u eurima.

Najzanimljivija tržišta trenuta?no su ?ile, Brazil, Meksiko, Središnja Amerika, Južna Afrika i Indija. U svim tim zemljama vjetroelektrane su konkurentne u tržišnim uvjetima tako da su održive u trenuta?nim uvjetima tržišta što je vrlo važno.

Sa rastom cijena kvalitetnih projekata na etabliranim tržištima, developeri bi trebali biti u dobroj poziciji za projektno financiranje. Ali iz investicijskog pogleda na situaciju, financijski sektor ?e morati biti pametniji, te ?e morati gledati dalje u budu?nost ukoliko žele osigurati isti povrat sredstava kao i do sada.

Izvor: www.windpowermonthly.com

Tags:     vjetroelektrane      priobalni sektor      financiranje      tržišta      analiza investicija
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?