Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

Vjetroagregati na moru snage 10 MW E-mail
Autor Iva Zelenko   
Subota, 20 Studeni 2010 02:28

Iako se europska indrustrija vjetroelektrana na moru ubrzano širi, tek je 2 GW kapaciteta trenutno u funkciji. To zna?i da je pred ovim energetskim sektorom veliki izazov, ne samo u podru?ju logistike rasta, ve? i u razvoju potrebne tehnologije.

Vjetroelektrane na moru omogu?avaju developerima puno više slobode od vjetroelektrana na kopnu, i potrebno je manje brige oko vizualnog utjecaja i buke, što dovodi do sve daljnjeg pomicanja granica u razvoju ovog sektora.

Ve?ina developera vjetroelektrana na moru planira sa vjetroagregatima snage 2,5 do 5 MW, no razvoj projekata u sve dubljim vodama, kao što je Crown Estate Round 3 u Velikoj Britaniji, otvara mogu?nost planiranja sa vjetroagregatima snage 10 MW, pa i ve?e od toga.

Clipper Marine iz Velike Britanije i norveška Enova u suradnji sa developerom vjetroagregata Sway trenutno se nalaze u ranoj fazi razvoja vjetroagregata snage 10 MW, no zna?i li ve?e nužno i bolje? Nicolas Fichaux, voditelj analize politike u industriji iz EWEA-e, tvrdi da je sve u na?elima ekonomije; pretpostavka je da je jeftinije instalirati jedan vjetroagregat snage 10 MW, nego dva snage 5 MW. Dokazana je ?injenica da ukoliko pove?amo veli?inu vjetroagregata zna?ajno smanjimo troškove po MW.

Kompanije Sway i Clipper imaju druga?ije pristupe, a developeri ?e ustvrditi što ?e se pokazati uspješnije. Swayev vjetroagregat sa lopaticama promjera 145 metara biti ?e postavljen na fiksiranim temeljima, usidren na morsko dno pomo?u jedne veze i usisavaju?eg sidra, ili na standaran na?in, pomo?u strukture tornja unutar kojeg se nalazi baza jarbola. Izgradnja prototipa trebala bi biti dovršena do 2012. godine, a ispitivanje ?e se nastaviti još dvije do pet godina nakon toga.

Sway trenutno radi na projektu koji se fokusira na dizajnu temelja. Rije? je vjetroagregatima snage 5 MW koji se nalaze na plutaju?oj strukturi koja ima mogu?nost nagiba pod kutevima do 6 stupnjeva, pa se promjenom smjera vjetra okre?e osovina na morskom dnu. Ova plutaju?a jedinica biti ?e ispunjena balastom, a sadžavati ?e toranj sa jednim podupira?em, i dodatnim fleksibilnim usidrenjem na morsko dno što omogu?ava da struktura izdrži optere?enje na temelj. U Swayu tvrde da ovakav pristup smanjuje napetost na strukturu, što zna?i da se na toranj može instalirati ve?i vjetroagregat, te da je mogu?e otpremiti jedinicu u dublje vode. Sway se nada postaviti na ove plutaju?e strukture vjetroagregat snage 10 MW do 2015. ili 2017. godine.

Michal Forland, direktor financija u Swayu, kaže da je im je trenutno u cilju razvoj projekta Round 3 u Velikoj Britaniji na dubini od 40 do 50 metara, ali pretpostavlja da ?e, dugoro?no gledano, potražnja za plutaju?im vjetroagregatima biti ve?a.


izvor: www.windpowermonthly.comIndex ÄŤlanka
Vjetroagregati na moru snage 10 MW
Stranica 2
Sve stranice
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?