Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

Da li Japan ima dovoljno zemlje za vjetroelektrane na kopnu? E-mail
Autor Leo Jerki?   
Nedjelja, 14 Rujan 2014 21:30

U Japanu se trenuta?no odvija velika solarna ekspanzija, dok u isto vrijeme nema ve?eg pomaka u izgradnji vjetroelektrana na kopnu. Tokom prošle godine je u Japanu instalirano samo 50 MW vjetroelektrana, te se postavlja pitanje da li nedostatak kopnenih površina utje?e na razvoj vjetroelektrana u toj državi.

Prema izvještaju Svjetske udruge za vjetar Japan, koji je tre?a najve?a ekonomija na svijetu, je tokom prošle godine instalirala vjetroelektrana kao i Pakistan i Mongolija, te nešto manje od Dominikanske Republike (52 MW). S obzirom na veli?inu Japana logi?no je zaklju?iti da je Japan jednostavno prenapu?en za gradnju ve?ih koli?ina vjetroelektrana. Ipak, to ignorira ?injenicu da je ve?ina stanovništva Japana u tri metropolitanska podru?ja, te ako se ti urbani centri izuzmu Japan ima manje stanovništva po kilometru kvadratnom u odnosu na Njema?ku.

Za razliku od Njema?ke, Japan ima veliku koli?inu planina. Iako takva podru?ja kompliciraju izgradnju vjetroelektrana to nije toliko veliki problem pogotovo što se zna da u Japanu ima veliki broj visokonaponskih dalekovoda koji su izgra?eni na vrhovima brda. Oni uglavnom spajaju metropolitanska podru?ja sa nuklearnim elektranama koje se nalaze u podru?jima sa manjim brojem stanovništva.

Dodatna zanimljivost je da Japan ima više od 2.400 golf igrališta ?ime je to tre?a zemlja po koli?ini istih na svijetu. Golf igrališta su ina?e pokazatelj da država ima viška slobodnog zemljišta. Dodatno, Japan ima iznimno duga?ku obalu ?ija je ukupna dužina 29.751 kilometara. Jedan dio je sigurno iskoristiv za vjetroagregate, posebno u blizini brodskih luka.

Time se dolazi do zaklju?ka da nije problem u geografiji Japana nego nevoljkosti vlade da podrži adekvatan razvoj tog obnovljivog izvora energije. U Japanu se trenuta?no razvijaju samo plutaju?e vjetroelektrane koje su vrlo zanimljive, ali se predvi?a da ne?e biti komercijalne barem slijede?ih desetak godina.

Tags:     japan      vjetroelektrane      kopno      ekonomija      geografija      planine
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?