Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

OIE bi trebali pokupiti ve?inu od 7,7 bilijuna dolara investicija u energetiku E-mail
Autor Leo Jerki?   
Utorak, 01 Srpanj 2014 16:40

Obnovljivi izvori energije bi mogli pokriti do dvije tre?ine od ukupno 7,7 bilijuna dolara investicija u izgradnju novih elektrana do 2030. godine i to ponajviše zbog sve ve?e konkurentnosti OIE u odnosu na fosilna goriva.

Otprilike pola investicija ?e se realizirati u Aziji gdje ?e i najviše rasti instalirana snaga objavio je Bloomberg New Energy Finance u svom izvještaju koji je objavljen danas. Emisije uglji?nog-dioksida bi tako?er trebale dosti?i svoj vrhunac krajem idu?eg desetlje?a.

Veliki broj novih tvornica za fotonapon i vjetroagregata je smanjio cijene modula i vjetroagregata, te takve elektrane postaju profitabilnije iako se u isto vrijeme smanjuju poticaji u pojedinim državama kao što su Njema?ka i SAD. Godišnje investicije u tehnologije kao što su solarne elektrane, vjetroelektrane i hidroelektrane su po prvi puta nadmašile investicije u fosilna goriva 2011. godine.

Udio proizvodnje elektri?ne energije iz fosilnih goriva bi trebao pasti na 46% sa današnjih 64% do 2030. godine. Globalno bi se trebalo instalirati 5.000 GW novih elektrana pri ?emu bi termoelektrane na plin, ugljen i lož ulje trebale ?initi 1.073 GW, s time da ?e se one uglavnom graditi u zemljama u razvoju gdje ?e najviše rasti potražnja za elektri?nom energijom.

Što se ti?e obnovljivih izvora energije, solarne elektrane ?e preuzeti vode?u poziciju u instalacijama u svim regijama tokom idu?ih petnaest godina, a u Aziji bi ?ak trebale nadmašiti ugljen i plin zajedno. Procjenjuje se da ?e biti instalirano 800 GW solarnih fotonaponskih sustava u toj regiji do 2030. godine. Solarne elektrane i vjetroelektrane bi trebale pokriti 16% svjetske proizvodnje elektri?ne energije do 2030. godine u odnosu na današnjih 3%, pri ?emu ?e velike hidroelektrane još uvijek imati najve?i udio od svih OIE.

Termoelektrane na plin ?e preživejti rast OIE, dok ?e onih na ugljen biti puno manje zbog pada instalirane snage u Europi i sjevernoj i južnoj Americi. Ugljen bi trebao rasti samo u Aziji da pokrije ubrzani ekonomski rast regije.

Ukupno gledano ?e u obnovljive izvore, uklju?uju?i velike hidroelektrane biti uloženo 5,1 bilijuna dolara, pri ?emu ?e u Aziji biti uloženo 2,5 bilijuna dolara, 816 milijardi u sjevernoj i južnoj Americi, 967 milijardi u Europi i 818 milijardi u Africi i Bliskom Istoku.

Izvor: http://about.newenergyfinance.com

Tags:     obnovljivi izvori energije      investicije      fosilna goriva      soalr      vjetar      bloomberg
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?