Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

E-mail
Autor Iva Zelenko   
ÄŚetvrtak, 04 Studeni 2010 16:29

Europska komisija izdala je dokument sa direktivama za razvoj energije vjetra „ Wind energy developments and Natura 2000“, u kome su dane jasne smjernice nacionalnim i regionalnim vlastima kako prilagoditi razvoj vjetroelektrana u podru?jima Natura 2000 sa direktivama Europske unije o zaštiti ptica.

U dokumentu se navodi da odgovaraju?e smještene i dobro osmišljene vjetroelektrane ne predstavljaju prijetnju biološkoj raznolikosti, te se isti?e da, ukoliko su vjetroelektrane pravilno planirane uvelike je mogu?e izbje?i utjecaj na biljni i životinjski svijet, a ponekad je mogu?e i doprinijeti o?uvanju biološke raznolikosti.

EWEA isti?e da je danas, prije same izgradnje vjetroelektrane, nužno napraviti procijenu utjecaja na okoliš. Op?enito je utjecaj vjetroelektrana na ptice, šišmiše, te druge životinje i njihova prirodna staništa izuzetno nizak u usporedbi sa drugim ljudskim aktivnostima.

Natura 2000 je ekološka mreža sa 26.000 lokacija u 27 zemalja Europske unije, koja osigurava što manji negativan u?inak ljudskih aktivnosti na ta podru?ja.

Link na dokument "Wind energy developments and Natura 2000"

Izvor: www.ewea.org

Tags:     EWEA      direktive      vjetroelektrane      o?uvanje okoliša
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?