Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

Novo testno postrojenje ?e unaprijediti vjetroagregate E-mail
Autor Leo Jerki?   
Srijeda, 15 SijeÄŤanj 2014 20:22

Prijevremeni kvarovi mehani?kih sustava imaju važan utjecaj na troškove rada vjetoagregata, te time i na ukupnu cijenu energije vjetra.

Nedavno je u Sjedinjenim Ameri?kim Državama NREL (Državni ovnovljivi energetski laboratorij) napravio veliki korak naprijed u misiji za osiguranjem sigurnije, jeftinije energije vjetra sa novim 5 MW dinanometarskim testnim postrojenjim u njihovom Državnom centru za tehnologiju vjetra (NWTC). Ovim postrojenjem se dramati?no pove?avaju mogu?nosti inženjera i njihovih industrijskih partnera za provjeru performansi i pouzdanosti prototipa pogonskih sustava vjetroagregata i njihovih komercijalnih verzija.

Ovo postrojenje može testirati pogonske sustave na vjetroagregatima sa snagom do 5 MW ?ime se mogu testirati skoro svi vjetroagregati na kopnu te omogu?uje kvalitetno simuliranje uvjeta kroz koje vjetroagregat može pro?i tokom svog dugododišnjeg rada na lokaciji. NREL je ovime dobio jedno od najve?ih i najboljih postrojenja svoje vrste u svijetu.

Dinamometarski sustav zamjenjuje lopatice vjetroagregata te omogu?uje istraživa?ima da kontroliraju mehani?ke i elektri?ne dijelove pogonskog sustava dok simuliraju normalne i ekstremne uvjete rada. Ovime je mogu?e testiranje i rotacijskih i savitljivih optere?enja koje prenosi rotor na pogonski sustav, dok se povijesno do sada moglo simulirati samo rotiraju?e optere?enje. Time se puno bolje simuliraju realni uvjeti kroz koje prolazi vjetroagregat.

Sustav ima 6 MW motor koji daje snagu tokom testiranja. Motor se vrti vrlo brzo sa malim momentom sile, te pokre?e mjenja?ku kutiju koja simulira visoki moment sile i nisku brzinu kakva je kod pogonskog sustava vjetroagregata. Ova dinamometarska testiranja se provode kako bi se potvrdio ispravan rad prototipa vjetroagregata prije nego što se puste u pogon. Simuliranjem realnih vjetrova u laboratoriju inženjeri mogu provjeriti rad cijelog sustava, te uo?iti neo?ekivane kvarove i ispraviti ih uz niže troškove nego da se to dogodi tek nakon što u?u u pogon na lokaciji.

Prva testiranja u novom postrojenju se izvode na 2,75 MW vjetroagregatu od General Electrica (GE). GE-ov sustav se koristi za kalibraciju i puštanje u pogon testne opreme u postrojenju koja ?e usto dati i mnoge zanimljive podatke samom GE-u.

Još jedna važna mogu?nost koju ima ovo postrojenje je CGI (upravljivo povezivanje sa elektroenergetskom mrežom), a radi se o snažnom alatu za integraciju energetskih sustava koji omogu?uje inženjerima da precizno kontroliraju uvjete na mreži kroz koje ?e prolaziti vjetroagregat. CGI simulira razli?ite smetnje u mreži kao što je prenapon ili podnapon, te može vidjeti kako se elektri?ni sustavi ponašaju tokom takvih slu?ajeva. Ova testiranja se rade izvan same mreže, ali daju realne podatke te potvr?uju da sustav radi u skladu sa standardima, te je puno brži i jeftiniji od sli?nih testiranja na terenu. CGI osim vjetroagregata može testirati rad i drugih sustava kao što su oni za spremanje energije i fotonaponske elektrane odnosno invertere.

NREL-ovo testno postrojenje je zamišljeno za testiranje i budu?ih naprednih pogonskih sustava koji bi trebali omogu?iti dolazak nove generacije jeftinijih vjetroagregata, te njihovo testiranje u pilot fazi prije nego što stignu na tržište. Isto tako ?e se mo?i testirati pojedine komponente u okviru cijelog sustava prije nego što iza?u na samo tržište.

NWTC je do sada imao dva  dinamometarska sustav sange 225 kW i 2,5 MW, koja su tako?er pripomogla bivšim generacijama vjetroagregata, a 5 MW sustav je korak naprijed prema ve?em sustavu sa pove?anim i poboljašnim performansama.

Izvor: www.renewableenergyworld.com

Tags:     vjetroagregat      sjedinjene ameri?ke države      energija vjetra      nrel
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?