Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

Kombinirana obnovljiva elektrana E-mail
Autor Leo Jerki?   
Ponedjeljak, 16 Prosinac 2013 20:33

Najve?i izazov u potpunom prijelazu na obnovljive izvore energije je varijabilnost proizvodnje iz vjetroelektrana i sun?anih elektrana s obzirom na prirodu njihove proizvodnje koja je povezana sa prirodnim elementima. U Njema?koj se ve? uveliko radi na rjeavanju tog problema, iako se isti jo nije pojavio u zna?ajnom obimu.

Radi se o kombiniranoj elektrani, odnosno virtualnoj elektrani koja bi u sebi koordinirala vjetroelektrane, sun?ane elektrane, elektrane na biomasu i hidroelektrane, koje bi zajedno radile kao jedna dispe?erska elektrana.

Na projektu sura?uju Enercon, SolarWorld i Schmack Biogas, sve najve?e tvrtke u svom sektoru u Njema?koj. Projekt je zapo?et 2007. godine, a cilj mu je istraiti da li je 100% opskrba elektri?nom energijom iz obnovljivih izvora energije mogu?a u Njema?koj gdje nema puno hidroelektrana, a o?ekuje se velika proizvodnja iz vjetroelektrana. Ovakav prijelaz je puno laki kod drava koje imaju veliki potencijal u hidroelektranama i biomasi (drave sa manje stanovnika imaju ve?i potencijal), ali Nijemci su taj problem odlu?ili nadvladati.

Sam popis izazova u takvim sustavima je velik, od toga da obnovljivi izvori moraju proizvoditi reaktivnu snagu kako bi stabilizirali frekvenciju mree (to je ve? obaveza u Njema?koj), te proizvoditi to?no onoliko energije koliko se troi, to je trenutno lake posti?i sa elektranama na fosilna goriva. Nijemci u budu?nosti predvi?aju proizvodnju "zelenog vodika", odnosno vodik proizveden elektrolizom iz vika obnovljive energije. Povezivanjem vodika sa CO2 iz emisija fosilnih goriva nastaje metan koji se moe koristiti za proizvodnju elektri?ne energije iz termoelektrana na plin.

Njema?ka je prole godine ukupno proizvela 12,5% elektri?ne energije iz vjetra i solara, te pri tome nije bilo ve?ih problema u radu sustava. Njema?ka ima jednu od najpouzdanijih elektroenergetskih mrea na svijetu. Vie o samom projektu moete na?i ovdje.

Tags:     obnovljiva elektrana      kombinirana      vjetar      solar      varijabilnost      njema?ka
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska riječ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podravate li izgradnju vjetroelektrana u vaoj regiji?