Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

Predstavljena nova generacija priobalnih vjetroagregata na EWEA-inoj Offshore 2013 konferenciji E-mail
Autor Leo Jerki?   
Srijeda, 11 Prosinac 2013 18:44

Krajem studenoga na EWEA-inoj bijenalnoj konferenciji za priobalni vjetar su veliki proizvo?a?i vjetroagregata predstavili novu generaciju priobalnih vjetroagregata koji su u razvoju.

Samsung je na konferenciji predstavljao svoj 7 MW S7.0-171 priobalni vjetroagregat ?iji je prototip nedavno predstavljen u Velikoj Britaniji. Njegov vijek trajanja se procjenjuje na 25 godina, te bi imao najve?u lopaticu na tritu duljine 83,5 metara se rekordnim promjerom rotora od 171,2 metra. Certificiranje se o?ekuje idu?e godine, a faktor iskoristivosti bi trebao biti 73%, to zna?i da bi na godinjoj razini pod pravim uvjetima mogao u prosjeku 63% vremena raditi sa 80% svoje nazivne snage. Mjenja?ka kutija ovog vjetroagregata je smjetena unutar upljeg glavnog okna to nije uobi?ajeno rjeenje.

ABB je s druge strane predstavio 7 MW generator sa permanentnim magnetom visoke brzine okretanja. Generatori mogu raditi na niskom naponu od 690V i srednjem naponu od 3,3 kV, te se mogu hladiti zrakom ili vodom. Ovaj razvoj je pomalo iznena?uju?, poto ve?i dio razvoja novih velikih vjetroagregata ima rjeenja sa srednjom brzinom mjenja?a.

Repower je predstavio nasljednika svog 6,15-MW 6M vjetroagregata koji je nastao na temelju 5-MW 5M vjetroagregata. Novi priobalni model dolazi sa ve?im promjerom rotora duljine 152 metra i istom snagom. S ovime ima 20% viu proizvodnju na prosje?nim lokacijama vjetra sa brzinom istih od 9,5 m/s. Nove lopatice su razvijene unutar ku?e, a vanjski transformator ima napon od 66 kV to bi trebao biti novi standard za kabliranje unutar vjetroelektrana.

Njema?ka inenjerska konzultantska tvrtka Aerodyn iz Frankfurta je predstavila inovativni 8 MW SCD 8.0 priobalni vjetroagregat sa dvije lopatice koji ima promjer rotora od 168 metara. SCD8.0 ?e imati platformu za slijetanje helikoptera koja je integrirana na vrhu kabine, a slijetanje je mogu?e nakon to se rotor zaklju?a u horizontalnoj poziciji. Vjetroagregati sa dvije lopatice su novost na priobalnom tritu, te im je prednost laki prijevoz brodom sloenih glava vjetroagregata (kabina i rotor ukupne mase 395 tona), te jednostavnija instalacija. SCD8.0 je ponajve namijenjen Europskom priobalnom tritu. Ovaj vjetroagregat je nastao razvojem i optimizacijom 5 MW SCD 6.0 vjetroagregata kojeg je licencirao Ming Yang i ?iji prototip ?e biti instaliran po?etkom idu?e godine. Taj model je razvijen za obalni pojas izme?u Shanghaija i Hong Konga.

Siemens Energy je pak kona?no predstavio svoje nove 4 i 6 MW priobalne vjetroagregate, uklju?uju?i novi 4-MW SWT-4.0-120 model sa promjerom rotora od 120 metara. Siemens je objavio da ovim vjetroagregatima ele smanjiti troak proizvodnje elektri?ne energije za 40% u odnosu na dananje cijene. Sniavanje trokova energije je trenuta?no glavni izazov za budu?nost priobalne energije vjetra, te je i veliki izazov za cijelu industriju od developera, do brodova za instalaciju, proizvo?a?a temelja, logistike za transport, izvo?a?a radova i drugih.

Izvor: www.renewableenergyworld.com

Tags:     ewea      priobalni vjetar      priobalne vjetroelektrane      aerodyn      siemens      repower      samsung
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska riječ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podravate li izgradnju vjetroelektrana u vaoj regiji?