Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

Neambiciozni energetski plan Bugarske E-mail
Autor Iva Zelenko   
Petak, 22 Listopad 2010 13:46

Bugarska vlada ne uspijeva iskoristiti energetski potencijal vjetra i pove?ati rast industrije energije vjetra, iako je to bilo planirano u sklopu programa „Nacionalni plan pove?anja korištenja obnovljivih izvora energije“.

Na me?unarodnoj konferenciji održanoj u Sofiji pod nazivom „Vjetropotencijal u Bugarskoj: ubrzani razvoj do 2020“ Bugarski i EWEA stru?njaci izrazili su nezadovoljstvo provo?enjem energetskog plana bugarske vlade.

 

Jacopo Moccia iz EWEA naglasio je kako postoji razo?aravaju?i nedostatak ambicioznosti bugarske vlade u provo?enju ovog plana s obzirom da Bugarska ima veliki vjetropotencijal. Nadodao je da Bugarska ne bi smijela propuštati ovakvu priliku s obzirom na nesigurnost dobave energijom koju je iskusila nedavno.

EWEA o?ekuje da ?e se do 2020. godine u Bugarskoj instalirati 3.000 MW vjetroelektrana, odnosno da ?e do tog roka Bugarska instaliranim vjetroelektranama pokriti 13,5% do 15% svoje ukupne potrošnje energije otvaraju?i time nova radna mjesta i privla?e?i nove ulaga?e. Suprotno ovim o?ekivanjima prema akcijskom planu Bugarske vlade u slijede?em desetlje?u o?ekuje se izgradnja samo 1.256 MW.

Predsjednik APEE, Velizar Kiriakov, smatra da bugarski politi?ari moraju ozbiljnije pristupiti mogu?nostima vjetropotencijala, i izražava veliko nerazumijevanje bugarske vlade koja i dalje više prednosti pridaje fosilnim gorivima nego energiji vjetra ugrožavaju?i na taj na?in budu?a ulaganja u obnovljive izvore. Naglasio je i ?injenicu da je bugarska vlada zaprimila zahtijev za ulaganja u 8.000 MW vjetroelektrana.

Izvor: www.ewea.org

Tags:     bugarska      vjetropotencijal      EWEA
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?