Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

E-mail
Autor Leo Jerki?   
Subota, 09 Studeni 2013 17:47

Nakon otprilike ?etiri mjeseca testiranja i implementacije, prošle godine u rujnu je po prvi puta instaliran VestasOnline SCADA sustav za podršku solarnim elektranama.

Po?etkom prošle godine tvrtka Terna Energy je instalirala 1 MW solarnu elektranu na vrh brda na lokaciji Nafpaktos na zapadu Gr?ke. Solarna elektrana je spojena na mrežu kroz istu distribucijsku i komunikacijsku mrežu trafostanice koja se nalazi na dnu planine kao i vjetroelektrana Louzes snage 24 MW koja je isto u vlasništvu Terne.

Zbog zahtjeva lokalne mreže Terna Energy mora omogu?iti pra?enje, kontrolu i regulaciju snage solarne elektrane, te daljinski upravljati razvodnim ure?ajima. Korisnik je stoga morao napraviti sustav kojim ?e se upravljati svim spomenutim funkcijama, te je bilo logi?no iskoristiti Vestasov sustav kojim bi se integrirala solana elektrana unutar postoje?e infrastukture, ako je to mogu?e. Time bi solarna elektrana koristila postoje?e mogu?nosti Vestasovog rješenja uklju?uju?i komunikacijsku mrežu, PLC trafostanice i njegovu serversku logiku. Za cijelu operaciju bi bila potrebno samo dio dodatne opreme. Vestasov odjel u Gr?koj (Vestas Hellas) je ?etiri mjeseca radio na projektiranju, impelementaciji i testiranju ovog nestandardnog rješenja koje je od rujna prošle godine u punom pogonu bez pogrešaka u radu. Ovo je pokazalo da je Vestasov sustav vrlo fleksibilan, te je otvorio nove mogu?nosti u integraciji sa drugim hibridnim elektranama ili vjetroelektranama tre?ih proizvo?a?a, odnosno ta SCADA bi se mogla koristiti kao zajedni?ka platforma sa jakim alatima za izvještavanje i mogu?nostima kontrole te nadzora elektrana.

 

Izvor: www.vestas.com

Tags:     vestas      scada      solarna elektrana      gr?ka
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?