Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

E-mail
Autor Leo Jerki?   
Petak, 10 Svibanj 2013 17:59

Zelena energija u sve ve?im koracima stiže na zeleni irski otok, a na kraju prošle godine je ukupna instalirana snaga vjetroelektrana u Irskoj iznosila 1.738 MW, od ?ega je 25,2 MW bilo priobalno.

Ipak, Irska koja ima 4,7 milijuna stanovnika je do kraja prošle godine prema svom Državnom akcijskom planu za obnovljive izvore energije trebala imati 2.370 MW vjetroelektrana. Unato? tome vlada je postavila cilj od 40% elektri?ne energije iz obnovljivih izvora do 2020., pri ?emu bi vjetroelektrane proizvele 37%. Mrežni operatori EirGrid i ESB Networks su ponudili developerima u sektoru vjetra spoj na mrežu za 3.900 MW vjetroelektrana. Pretprošle godine proizvodnja iz vjetroelektrana u Irskoj je smanjila troškove za elektri?nu energiju za nekih 74 milijuna eura u smislu poticaja države i infrastrukture. Irska se pokušava osloboditi velike ovisnosti o uvoznim fosilnim gorivima.

Prema Irskom udruženju za energiju vjetra (IWEA) trenutno je u državi u pogonu 159 razli?ith vjetroelektrana, a prva vjetroelektrana u državi je izgra?ena prije ?ak 21 godinu. Kenneth Matthews, CEO IWEA-e je objavio da je razvoj vjetorelektrana u potpunosti u skladu sa tri stupa Irskog predsjedavanja EU-om – rast, stabilnost i poslovi. Razvoj energije vjetra je prema njemu vrlo važan u ekonomskom oporavku Irske i u stimuliranju otvaranja radnih mjesta, te je dobar na?in za pozicioniranje Irske u srce Europskih energetskih rješenja.

Irska vlada poti?e vjetroelektrane kroz feed-in-tarifu koja je donesena 2006., a nadogra?ena je 2010. te vrijedi za sve projekte koji ?e biti izgra?eni do kraja 2015. godine. Op?enito gledano Irski narod na vjetroelektrane gleda pozitivno, te ih podržavaju, a za puno iskorištavanje potencijala za obnovljive izvore energije ?e se morati dosta nadograditi elektronergetska mreža i njeni sustavi. U principu se Irska nalazi usred transformacije cijelog svog elektroenergetskog sektora. U cijeloj pri?i je vrlo važan prvi podmorski elektroenergetski kabel koji spaja Irsku i Veliku Britaniju, a ?ija je dužina 260 km, te spaja Woodland u op?ini Meath i Deeside na sjeveru Walesa. Taj kabel ima prijenosnu mo? od 500 MW, te je prvi korak u integraciji Irske sa Velikom Britanijom i ostatkom Europe. Osim što želi da obnovljivi izvori energije opskrbljuju veliki dio doma?ih potreba za elektri?nom energijom, Irska želi biti i izvoznik obnovljive energije pri ?emu bi se uglavnom orijentirala na resurse vjetra i oceansku energiju.

Ministar Energetike Irske Pat Rabbitte je nedavno izjavio da bi Irska bez problema trebala posti?i svoj cilj od 20% elektir?ne energije iz obnovljivih izvora do 2020., i to samo iz kopnenih izvora, te da bi se priobalne vjetroelektrane mogle koristiti za izvoz, uz neke kopnene koje se isto pripremaju za tu svrhu.

IWEA je u listopadu prošle godine objavila izvještaj pod nazivom „Export Policy – A Renewables Development Policy Framework for Ireland“ kojim se objašnjava koji sektori Irske ekonomije bi imali koristi u slu?aju da se pove?a izvozni potencijal elektri?ne energije Irske. Ovaj izvještaj preporu?uje izvoz 6 GW elektri?ne energije iz vjetra. 4 GW bi se u isto vrijeme proizvodilo za doma?e potrebe, a sa tih ukupnih 10 GW bi se otvorilo 18.400 radnih mjesta do 2020. Prošle godine je u sektoru radilo oko 2.200 ljudi, te je sektor energije vjetra imao udio od 15,5% u državnoj potrošnji elektri?ne energije.

U Irskoj i nadalje postoji velika podrška energiji vjetra. Ministar Rabbitte je u sije?nju ove godine potpisao sporazum o suradnji sa Velikom Britanijom, ?ime se otvara put izvozu gigavata zelene energije iz Irske u Veliku Britaniju, a ekonomsku korist toga ?e uživati obje države.

Eddie O'Connor, CEO Dublinskog Mainstream Renewable Powera je u intervjuu rekao da je glavni problem cijelog sektora trenutno loša elektroenergetska mreža. Prema njemu, planiranje je dobro, kapitala ima kao i vjetroagregata, ali je problem u staroj i lošoj mreži. Osim toga je rekao da je prednost vjetroelektrana u smanjivanju cijene elektri?ne energije njihovim ve?im korištenjem, jer zamjenjuju skupa uvozna fosilna goriva, a druga prednost je što pomažu u borbi protiv klimatskih promjena. Kako bi pomogao razvoju sektora vjetra O'Connor razvija prijedlog „Energy Bridge“ kojim bi se elektri?na energija iz vjetra prenosila iz Irske u Veliku Britaniju, te na kraju u sjevernu Europu. Prema tom prijedlogu bi se moralo investirati od 10 do 13 milijardi eura, te bi se energija vjetra prenosila direktno sa kopna ispod Irskog mora u mrežu Velike Britanije. Njegova tvrtka Mainstream ve? priprema projekte za 1.200 MW vjetroelektrana koje bi mogle isporu?iti energiju od 2017. godine, a ve? sada ima i ?vrsti dogovor za spoj na mrežu od Državne mreže Velike Britanije. Mainstream upravo radi na konzorciju kojim bi se izgradio podmorski kabel za dodatni spoj do Velike Britanije. To bi onda bila prva faza projekta koji bi ukupno mogao dosti?i 5.000 MW vjetroelektrana do 2020. godine.

Irski sektor vjetra bi uz daljnju politi?ku potporu trebao imati odgovor za energetske potrebe i to ne samo za svoju državu nego i za neke od svojih Europskih susjeda.

Izvor: www.ewea.org

Tags:     irska      zelena energija      vjetroelektrane      eirgrid      vjetroagregati      iwea
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?