Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

Iberdrola na velika vrata ulazi u priobalni sektor vjetroelektrana E-mail
Autor Leo Jerki?   
ÄŚetvrtak, 09 Svibanj 2013 21:32

Nakon mnogo godina ?ekanja Iberdrola je odlu?ila u?i u priobalni sektor vjetroelektrana gdje sada u razvoju ima ?ak 12,5 GW projekata.

Ova Španjolska elektroprivreda razvija projekte od Belfasta do Balti?kog mora, a iako nije prva od velikih elektroprivreda koja je ušla u sektor, pošto svoje priobalne vjetroelektrane imaju Dong, RWE, Vattenfall i E.ON, Iberdrola ve? godinama radi na razvoju priobalnih vjetroelektrana, pri ?emu je svoj priobalni odjel smjestila u Glasgowu gdje radi na razli?itim partnerstvima. Osim toga Iberdrola je sudjelovala u ve?em broju tendera u Europi za priobalne vjetroelektrane koje je i dobila, te je u isto vrijeme razvijala svoje tehnološko rješenje za plutaju?e vjetroagregate.

Iberdrola je vode?i svjetski developer za kopnene vjetroelektrane kojih ima 14,3 GW, a priobalnom sektoru se okrenula nakon što su njena klju?na tržišta u SAD-u i Španjolskoj zna?ajno usporila i nakon što su pale marže elektroprivreda u Europi. Zbog toga je došlo do promjene strategije prošle godine, kapitalni troškovi su smanjeni, neatraktivni projekti su otkazani, a neželjeni kopneni projekti u manje važnim tržištima se prodaju kako bi se smanjio dug. Iberdrola se dodatno forkusira na države gdje ima prisustvo u distribuciji, prijenosu i tradicionalnim proizvodnim jedinicama.

Ulaganja u vjetroelektrane se smanjuju na 2,6 milijardi eura za period 2012-14, sa ukupnom planiranom snagom od 1,45 GW. To je mnogo manje od godišnjih instalacija od 1 GW izme?u 2009-2011 sa troškom od 1,9 milijardi eura. Ali Iberdrola ne planira usporiti razvoj priobalnog sektora gdje ?e se uložiti oko 1 milijardu eura u nekoliko idu?ih godina. Sa 400 MW projektom Wikinger u Njema?kom dijelu Balti?kog mora koji ?e koštati 1,6 milijardi eura Inberdrola ?e potrošiti ogromnu koli?inu novaca u tom sektoru. U trogodišnjem investicijskom planu Iberdrole, 45% troškova za obnovljive izvore energije ?e biti u Velikoj Britaniji koja je identifcirana kao klju?no podru?je rasta (uz u manjem obujmu Brazil i Meksiko). Velika Britanija je vrlo obe?avaju?e tržište, ali i u njoj postoje izazovi u procesu planiranja i isho?enja dozvola, spoju na mrežu i posebno financiranju projekata.

Još jedno klju?no pitanje je izbor priobalnih vjetroagregata za njihove priobalne projekte. Iberdrola je povijesno gledano na kopnu uglavnom koristila Španjolskog proizvo?a?a Gamesu, u kojem ima 20% udio, a zadnjih godina je isporu?ila ugovore tvrtkama kao što su Siemens, GE, Suzlon i Alstom – pri ?emu je zanimljivo da nikad nisu dali ugovor Vestasu koji je najve?i svjetski proizvo?a?. U priobalnom sektoru je druga pri?a, jer tu Gamesa zaostaje za drugim proizvo?a?ima. Za prvu fazu projekta West of Duddon Sands snage 389 MW Iberdrola i njen partner Dong koriste Siemensove 3,6 MW vjetroagregate. U Francuskoj pak Iberdrola/EOLE-RES konzorcij sura?uje sa Francuskim divom Arevom za priobalne tendere, dok je u Njema?kom projektu Wikinger tako?er izabrana Areva koja ima tvornicu u Bremerhavenu. To je bio veliki udarac Gamesi koja se nadala da ?e svoj prvi priobalni vjetroagregat koristiti za taj projekt. Iberdrola je najavila da postoji mogu?nost korištenja par Gamesinih vjetroagregata na tom projektu kao dodatak. Ipak industrijski izvori govore o stvaranju alijanse  izme?u Iberdrole i Areve, jer Areva ima odgovaraju?u veli?inu proizvodnje, te ve? sada može isporu?ivati odgovaraju?u koli?inu vjetroagregata, a i može pove?ati proizvodnju uskoro zbog toga što gradi nove tvornice u Francuskoj i Škotskoj.  Iberdrolini službenici u Madridu nije?u ikakvu alijansu i tvrde da Iberdrola želi imati sve opcije otvorene za priobalne projekte i da ?e vjetroagregate birati za svaki projekt pojedina?no.

Glavna nagrada za potencijalne isporu?itelje vjetroagregata je projekt 7,2 GW East Anglia u Sjevernom moru u Velikoj Britaniji. Prema izvorima Iberdrola i njen partner Vattenfall ?e skoro sigurno koristiti više od jednog proizvo?a?a vjetroagregata s obzirom na veli?inu projekta, ali su nesigurnosti za takav projekt još uvijek ogromne pošto se radi o vjetroagregatima koji ne postoje iz tvornica koje još nisu izgra?ene. Prva faza tog projekta od 1,2 GW bi trebala krenuti u gradnju ve? 2016.

U svakom slu?aju jedna stvar je sigurna. U nadolaze?im godinama svi proizvo?a?i koji nude priobalne vjetroagregate ?e pomno pratiti što se doga?a u Madridu i Glasgowu.

Izvor: www.rechargenews.com

Tags:     vjetroelektrane      priobalni sektor      iberdrola      glasgow      španjolska      velika britanija
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?