Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

Nizozemska predstavila planove za 6.000 MW energije vjetra na kopnu E-mail
Autor Iva Zelenko   
Utorak, 07 Svibanj 2013 13:18

Nizozemska vlada nedavno je objavila grube planove kojima je u cilju zna?ajniji rast sektora energije vjetra na kopnu, što predstavlja izrazito zadovoljstvo za Nizozemsko udruženje energije vjetra (NWEA).

Vjetroelektrane.comPrema planovima najmanje 6.000 MW energije vjetra na kopnu trebalo bi biti postavljeno u slijede?ih nekoliko godina. Novi kapaciteti od klju?ne su važnosti ukoliko zemlja želi ostvariti svoje ciljeve za 2020. godinu, isti?e NWEA, a novoizabrana vlada po?etkom je godine izjavila kako do 2020. godine želi imati 16% ukupne potrošnje energije iz obnovljivih izvora energije. To predstavlja pove?anje od 2% u odnosu na ciljeve koji su pod direktivom EU, no zna?i zna?ajan porast instalacije vjetroelektrana s obzirom da je do sada postavljeno tek 2,4 GW.

Protekle je dvije godine razlika u mišljenju nizozemske vlade i pojedinih vo?a provincija usporilo rast ovog sektora. Administrativni sporazum izme?u centralne i regionalnih vlasti, stvoren po?etkom godine, i donošenje novih planova trebalo bi pomo?i da stari projekti, koji su bili na ?ekanju budu ponovo pokrenuti, te da se na taj na?in nadoknadi izgubljeno vrijeme, izjavio je Ton Hirdes, direktor NWEA-e. Tako?er je istaknuo kako sada postoje nove prilike za male i velike projekte, te je na provincijama da odrede gdje je mogu?e nastaviti ovaj rast.

U me?uvremenu je, krajem velja?e, vlada belgijske regije Wallonia tako?er poduzela zna?ajne korake u promijeni zakonodavnih okvira kako bi osigurala daljnji razvoj vjetroelektrana. Objavljena je i gruba karta na kojoj su ucrtana podru?ja u regiji na kojima je mogu?a proizvodnja energije iz energije vjetra, a kona?na, detaljna karta trebala bi biti službeno objavljena do kraja ove godine.

U razdoblju izme?u ove i 2020. godine Wallonia planira proizvodnju od 4.500 GWh elektri?ne energije iz vjetroelektrana godišnje, dok danas proizvodi tek 1.200 GWh. Novi zakonodavni okviri jasno odre?uju minimalnu udaljenost izme?u vjetroagregata i naseljenih podru?ja, kao i pojedinih vjetroelektrana, stavlja prioritet postavljanja vjetroagregata duž autoputa i željezni?kih linija, te odre?uje podru?ja u kojima vjetroelektrane ne smiju biti postavljene.

 

Izvor: http://www.ewea.org/

Tags:     Nizozemska      Belgija      EU      rast sektora      2020.      ciljevi
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?