Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

Koliko elektri?ne energije proizvodi vjetroelektrana? E-mail
Autor Leo Jerki?   
Nedjelja, 24 OĹľujak 2013 11:04

Procjena koliko ?e elektri?ne energije planirana vjetroelektrana proizvesti – tzv. procjena potencijala vjetra – na najprecizniji mogu?i na?in, je vrlo bitna u dobivanju financiranja za projekt. Sam proces procjene je pun potencijalnih problema i nesigurnosti, a u intervjuu Mike Anderson, Tehni?ki direktor u RES-u pokušava te probleme razjasniti.

1.) Šta je to?no procjena potencijala vjetra?

Procjena se svodi na procjenu proizvodnje elektri?ne energije koja se može proizvesti na odre?enoj lokaciji za vjetroelektranu. To je proces korištenja dostupnih klimatoloških i topografskih podataka za izra?un potencijalne proizvodnje elektri?ne energije unutar lokacije koja se razmatra za razvoj sa minimalnom nesigurnosti. Proces procjene potencijala je kompleksan i uklju?uje znanje i razumijevanje strujanja vjetra, te poznavanje numeri?kih modela prora?una.

2.) Zašto je to važno i koga to interesira?

Ekonomija projekta vjetroelektrane je klju?no ovisna o potencijalu vjetra na lokaciji. Robusna procjena proizvodnje elektri?ne energije perspektivne vjetroelektrane koja je bazirana na procjeni vjetra i proizvodnje je klju?na u odluci o investiranju i financiranju i za developera i za investitora. Što je to?nija procjena potencijala to ?e financijeri imati više povjerenja u vjetroelektrane, a onda ?e se i pove?ati šansa da projekt dobije financiranje. S druge strane ako procjena jako odudara od stvarne proizvodnje, financijeri ?e postavljati dodatna pitanja. Zato je važno raditi zajedno sa industrijom u pokušaju da se procjena potencijala poboljša na najbolji mogu?i na?in – u suštini, dobra tehnika može poboljšati pristup financiranju.

3.) EWEA je objavila poziv za izradu studije slu?aja za procjenu potencijala, o ?emu se tu radi?

Sudionici se pozivaju da naprave analizu i izvještaj o neto proizvodnji jedne vjetroelektrane sa 22 vjetroagregata. Svi podatci potrebni za procjenu – od smjera i brzine vjetra do topografije lokacije, uklju?uju?i i upute i smjernice kako da naprave izvještaj, se nalaze u datotekama koje se mogu skinuti sa stranica EWEA-e. O?ekuje se da ?e ova vježba privu?i ve?i broj sudionika ?iji ?e rezultati analize potencijala stvoriti osnovu za analizu opsega i varijacije procjene potencijala od razli?itih organizacija koje ?e u to biti uklju?ene. Sama vježba se može skinuti ovdje.

Prije dvije godine je napravljena sli?na vježba na teoretskoj vjetroelektrani koja je privukla 36 organziacija. Ova vježba je nadogradnja prijašnje, jer ?e dati ve?i opseg ulaznih podataka, uklju?uju?i prepreke i hrapavost na terenu, te se bazira na pravoj vjetroelektrani. Sudionici ?e tako mo?i vidjeti koliko je precizna njihova procjena.

4.) Zašto bi netko želio prisustvovati ovoj radionici?

Ovo je jedinstvena prilika za usporedbu vlastitih tehnika procjene potencijala u odnosu sa drugima iz industrije. Isto tako ?e se raspravljati na?ini kako da se same procjene poboljšaju. Rezultati procjene se analiziraju neovisno, te se anonimno uspore?uju. Radionica ?e se odvijati u Trinity College u Dublinu.

Izvor: www.ewea.org

Tags:     vjetroelektrana      elektri?na energija      res      tehni?ki direktor      ewea      procjena resursa
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?