Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

E-mail
Autor Leo Jerki?   
Petak, 02 Studeni 2012 18:12

Prosje?na cijena ugovora za pogon i održavanje u sektoru vjetra je tokom zadnje ?etiri godine pala za 38%, ?ime je dodatno pove?ana konkurentnost sektora.

Bloomberg New Energy Finance-ov indeks cijena za pogon i održavanje vjetroelektrana je pokazao da je napravljen veliki napredak u tom sektoru, i to sa 30.900 eura po MW 2008. na 19.200 eura po MW ove godine. Sam indeks je izra?en prema podatcima ugovora koji su dani na uvid kao poslovna tajna, a ukupno su cijene smanjene za 38% u ?etiri godine, odnosno 12% godišnje.

O&M (pogon i održavanje) troškovi se danas bolje planiraju, efikasnije se rukovodi rezervnim dijelovima, te se zna?ajno smanjio broj neplaniranih kvarova. Usluge servisa su postale i sve ve?i izvor financiranja proizvo?a?a uslijed ve?eg broja instaliranih vjetroagregata, te usporavanja rasta tržišta. Proizvo?a?i vjetroagregata se stoga bore za svaki servisni ugovor, te je to uzrokovalo i pad cijena. Tipi?ni ugovor za pogon i održavanje uklju?uje planirano i neplanirano održavanje, kao i troškove zamjene bitnih komponenti, te garancije dostupnosti vjetroelektrane.

Glavni zaklju?ci analize koji  nisu spomenuti su slijede?i:

  • prosje?no trajanje ugovora je u zadnje ?etiri godine poraslo sa 4,5 na 6,9 godina
  • prosje?na garancija dostupnosti u ugovoru je danas 96,9%. Garancije o stvarnoj proizvodnji energije su isto postale uobi?ajene.
  • tržišta u Isto?noj Europi i Velikoj Britaniji imaju najve?e cijene za ponude punog servisa. SAD pak ima najkonkurentnije cijene.
  • cijene izme?u proizvo?a?a su manje više ostale sli?ne od 2008., osim u slu?aju Enercona ?ije su cijene za puni servis tokom cijelog razdoblja 20% niže
  • o?ekuje se da ?e cijene pogona i održavanja ostati stabilne do 2015., a Enercon, Siemens i Vestas se smatraju najboljim davateljima usluga u industriji zbog brzine i kvalitete servisa za planirane i neplanirane radove

 

Izvor: www.newenergyfinance.com

Tags:     vjetroelektrana      prosje?na cijena      troškovi      bloomberg      održavanje i pogon
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?