Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

REpowerovi vjetroagregati za hladne klimatske uvjete E-mail
Autor Leo Jerki?   
Ponedjeljak, 08 Listopad 2012 21:50

Kod projektiranja vjetroagregata za hladne klime moraju se u obzir uzeti dva bitna faktora. S jedne strane vjetroagregat mora biti projektiran na na?in da može raditi u hladnim vremenskim uvjetima. Za to je potrebna implementacija grija?ih elemenata, korištenje maziva za hladne temeperature kao i materijali koji to mogu podnijeti.

To je objedinjeno u REpowerovim CCV vjetroagregata, a prvi takav vjetroagregat je postavljen u Unutrašnjoj Mongoliji (dio Kine) gdje postoje vrlo hladni, ali suhi klimatski uvjeti. Na toj lokaciji su vjetroagregati od 2007., a osim toga su u me?uvremenu takvi vjetraogregati postavljeni u ?eškoj 2008., Kanadi 2009., i na Aljasci, SAD-u 2012. godini.

Drugi bitan faktor je nastajanje leda na lopaticama vjetroagregata koje nije specifi?no za vrlo hladne klime nego se pojavljuje u vlažnim i hladnim klimama. Iskustva iz Kanade i ?eške su pokazala da su potrebne specifi?ne strategije za rad vjetroagregata kako bi vjetroagregat radio sigurno bez problema i bez dodatnog utjecaja na okoliš. REpower trenuta?no ima dva vjetroagregata za hladne klime, a jedan je u pripremi. Dostupni su modeli snage 2.050 kW, sa promjerom lopatica od 82 ili 92.5 metra, a koji rade na temperaturama od -30 do +35 stupnjeva celzijusa. U pripremi je model snage 3.200 kW koji bi radio na istim temperaturama, a imati ?e promjer lopatica 114 metara.

Rad vjetroagregata u ledenim uvjetima ovisi o pojedinoj lokaciji, kao i potrebama i uvjetima lokalne zajednice, ali i same države. Zato regulacija za takve lokacije mora biti fleksibilna. Stoga REpower ima klasifikaciju svake potencijalne lokacije za svoje vjetroagregate, a time se odre?uje rizi?na kategorija, te se preko nje odre?uju uvjeti i konfiguracija vjetroagregata.

REpowerova procjena lokacije prepoznaje tri podru?ja. Prva zona je gdje može padati led, a to zna?i da postoji mogu?nost zale?ivanja lopatica, te mogu?nost da ?e taj led otpadati i letjeti zrakom u okolini vjetroagregata tokom rada. To je kriti?na zona jer postoji mogu?nost ozljede ljudi koji potencijalno mogu biti na lokaciji. Zona odmah pokraj zone gdje led može pasti je isto kriti?na jer ljudi mogu pre?i iz te zone u zonu padanja leda. Ovisno o tome da li se vjetroagregat nalazi u podru?ju bez stanovništva ili u podru?ju sa stanovništvom rezultat procjene može biti druga?iji. Ovisno o tome se radi o rizi?noj kategoriji I ili II. Kategorija I zna?i da se ne o?ekuju ljudi pokraj vjetroagregata dok kategorija II zna?i da se o?ekuju.

U slu?aju Kategorije I, pošto se ne o?ekuju ljudi se kontrola vjetroagregata optimizira na na?in da se maksimizira proizvodnja elektri?ne energije. To zna?i da nema sigurnosnog rizika od padanja leda sa vjetroagregata ali postoji mogu?nost dodatnog tereta na komponente i degradacija aerodinami?nih svojstava lopatica zbog leda. To se rješava posebnim dizajnom lopatica i kontrolnim sustavom vjetroagregata koj smanjuju te utjecaje.

Kod Kategorije II postoji mogu?nost pojavljivanja ljudi kod vjetroagergata koji nisu upoznati sa rizicima. Zbog toga je potreban pouzdan sustav za detektiranje i zaustavljanje vjetroagregata u slu?aju pojave leda. Takvi vjetroagregati moraju imati odgovaraju?u tehni?ku opremu za detekciju leda. Oprema za detekciju leda mora biti direktno spojena sa sustavom kontrole vjetroagregata kako bi se omogu?ila trenuta?na reakcija vjetroagregata. Osim zaustavljanja mora se omogu?iti i ponovno pokretanje vjetroagregata kada se zbog meteorloških prilika zna da nema leda na lopaticama.

Trenuta?na iskustva pokazuju da fleksibilna strategija rada vjetroagregata mora biti optimizirana za svaku pojedina?nu lokaciju kako bi se maksimizirala proizvodnja i sigurnost. Dodatni razvoj sustava detekcije leda, i sustava protiv pojavljivanja leda na lopaticama mogu dodatno unaprijediti rad vjetroagregata u hladnim klimama.

Izvor: www.repower.de

Tags:     vjetroagregat      repower      mongolija      hladna klima      ?eška      kanada      lopatice      led
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?