Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Struka

Predavanje: Transmission Expansion Planning of Systems with Increasing Wind Power Integration E-mail
Autor Edo Jerki?   
Nedjelja, 25 Studeni 2012 19:19

U organizaciji Odjela za obrazovanje i Odjela za elektroenergetiku Hrvatske Sekcije IEEE proli utorak odrano je predavanje pod naslovom:"Transmission Expansion Planning of Systems with Increasing Wind Power Integration". Ili u prijevodu "Planiranje proirenja elektroenergetskog sustava sa pove?anim udjelom integracije vjetroelektrana".

Više...
 
E-mail
Autor Iva Zelenko   
Četvrtak, 08 Studeni 2012 11:32

U prethodnom ?lanku predstavili smo ideju otoka Mljeta kao energetski neovisnog otoka, a u ovom ?lanku istu ideju prenosimo na otok Loinj koji na povrini od 223 km2 ima 8388 stanovnika. ?lanak se u potpunosti temelji na diplomskom radu Planiranje energetskog sustava otoka Loinja primjenom RenewIslands metodologije, kojeg je izradio Boris Hemetek.

Više...
 
Energetska neovisnost - otok Mljet E-mail
Autor Iva Zelenko   
Srijeda, 17 Listopad 2012 20:56

Otok Mljet jedan je od nekoliko naih otoka na kojima se eli provesti ideja energetski neovisnog otoka. Iako je do danas jako malo toga po tom pitanju u?injeno, predstavljamo vam ideju i razra?ene scenarije prema kojima bi Mljet mogao postati elektroenergetski neovisan otok, kao to su to danski Samso ili panjolski El Hierro. Ovaj ?lanak nastavak je ?lanka Energetska neovisnost - otoci #2: Mljet za one koji ele znati vie detalja.

Više...
 
Varijacije u proizvodnji vjetroelektrana, o?ekivanja i postignu?a E-mail
Autor Edo Jerki?   
Srijeda, 30 Svibanj 2012 19:29

U Opatiji je u ponedjeljak 21.5. odran seminar pod naslovom "Pove?anje udjela promjenjivih obnovljivih izvora elektri?ne energije u proizvodnom sustavu Republike Hrvatske, s naglaskom na velike vjetroelektrane", koji smo i najavili. Svoje vi?enje ovoga problema iznijeli su Goran Majstrovi? sa Energetskog instituta Hrvoje Poar, Ranko Goi? sa FESB-a u Splitu i Marko Lovri?, zamjenik direktora HEP-OPS-a. Autori seminara su kroz predavanja iznijeli svoja stajalita, utemeljena na vlastitom iskustvu i znanstveno-istraiva?kom radu, s ciljem su?eljavanja razli?itih stavova prisutnih autora i sudionika seminara, o aspektima integracije ve?eg udjela promjenjivih obnovljivih izvora elektri?ne energije u elektroenergetsku mreu Hrvatske. U nastavku vam donosimo kompletni rad/prezentaciju dr.sc. Gorana Majstrovi?a, kao i to?ke oko kojih se ve?ina sudionika seminara sloila, nakon to smo neki dan objavili i rad dr.sc. Ranka Goi?a.

Više...
 
Tehni?ke i ekonomske pretpostavke za visoku razinu integracije vjetroelektrana u elektroenergetski sustav Hrvatske E-mail
Autor Edo Jerki?   
Ponedjeljak, 28 Svibanj 2012 09:29

U Opatiji je u ponedjeljak 21.5. odran seminar pod naslovom "Pove?anje udjela promjenjivih obnovljivih izvora elektri?ne energije u proizvodnom sustavu Republike Hrvatske, s naglaskom na velike vjetroelektrane", koji smo i najavili. Svoje vi?enje ovoga problema iznijeli su Goran Majstrovi? sa Energetskog instituta Hrvoje Poar, Ranko Goi? sa FESB-a u Splitu i Marko Lovri?, zamjenik direktora HEP-OPS-a. Autori seminara su kroz predavanja iznijeli svoja stajalita, utemeljena na vlastitom iskustvu i znanstveno-istraiva?kom radu, s ciljem su?eljavanja razli?itih stavova prisutnih autora i sudionika seminara, o aspektima integracije ve?eg udjela promjenjivih obnovljivih izvora elektri?ne energije u elektroenergetsku mreu Hrvatske. U nastavku vam donosimo kompletni rad/prezentaciju dr.sc. Ranka Goi?a.

Više...
 
Problematika integracije vjetroelektrana u elektroenergetski sustav Hrvatske E-mail
Autor Edo Jerki?   
Srijeda, 21 Ožujak 2012 02:09

Kako smo i najavili ju?er je na Fakultetu elektrotehnike i ra?unarstva odrano predavanje pod nazivom Problematika integracije vjetroelektrana u elektroenergetski sustav Hrvatske. Predavanje su organizirali Odjel za elektroenergetiku i Odjel za obrazovanje IEEE-a, a odrao ga je Marko Lovri?, pomo?nik direktora HEPOPS-a.

Više...
 
<< Početak < « 1 2 » > Kraj >>

Stranica 1 od 2

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podravate li izgradnju vjetroelektrana u vaoj regiji?