Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Reakcije

E-mail
Autor Edo Jerki?   
Utorak, 07 Prosinac 2010 12:48

U današnjoj Slobodnoj dalmaciji izašao je ?lanak pod naslovom "Vjetroparkovi uništavaju okoliš i blokiraju gradnju naselja", a u podnaslovu piše "Ozbiljno smo ugroženi bukom koja premašuje dopuštene dnevne granice od 50, odnosno no?ne od 40 decibela. Prijeti nam opasnost od eventualnih lomova lopatica, rotora, otkidanja komada leda pri hladno?i".

Ako i zanemarimo ?injenicu da su parkovi mjesta odmora i zabave, a ovdje pri?amo o vjetroelektranama koje proizvode elektri?nu energiju, sama tvrdnja da vjetroelektrane uništavaju okoliš je ve? vrlo zabrinjavaju?a. Jer ukazuje na ?injenicu da je to jedan oblik proizvodnog pogona elektri?ne energije koji bi bio krajnje neprihvatljiv za okoliš. Na svijetu postoji tisu?e i tisu?e nezavisnih studija (a zadnja je izašla prije par dana) koje pokazuju upravo suprotno - da je proizvodnja elektri?ne energije iz vjetra upravo ekološki i u svakom drugom pogledu najprihvatljiviji oblik proizvodnje elektri?ne energije.

Nadalje - vrijeme je da se prestanemo lagati i preuveli?avati "probleme" koje vjetroagregati stvaraju. Jedan od pretjerano potenciranih problema je i buka. Nejasno je temeljem ?ega to autor i sugovornici koji izjavljuju takve stvari imaju problema s bukom dok vjetroagregati još nisu ni u pokusnom radu. A isto tako, u obaveznom procesu isho?enja Studije utjecaja na okoliš je buka jedna od glavnih tema, te se na istu uvijek postavljaju rigorozni zahtjevi - upravo zbog smanjenja njenog utjecaja. U nastavku ?lanka se spominje i blizina vjetroagregata autocesti - autocesta je daleko ve?i zaga?iva? po pitanju buke od vjetroelektrana i vrlo vjerojatno se u podnožju samih vjetroagregata ne?e mo?i ?uti njihova buka uslijed maskiranja iste pozadinskom bukom s autoceste. U svakom slu?aju gra?ani imaju pravo zatražiti dodatno mjerenje buke nakon ovakvog zahvata u okolišu i interventne mjere (ograni?enje izlazne snage pri radu ili odštetu u visini izrade nove stolarije s boljom izolacijom od buke na ku?ama) ukoliko se pokaže da buka stvarno premašuje zakonom odre?ene granice.

Opasnosti od lomova lopatica i rotora su zanemarive. U cjelokupnoj povijesti rada vjetroagregata na svjetskoj razini se na prste jedne ruke (ako i toliko) može nabrojati slu?ajeve u kojima se desilo pucanje lopatica, s tim da u tim incidentima nije bilo nastradalih i komadi nikad nisu letjeli dalje od 200 metara od vjetragregata.

Isto tako, poznavaju?i klimatsku zonu u kojoj je vjetroelektrana smještena, zale?ivanje lopatica je skoro pa nemogu?e, no u slu?aju zale?ivanja vjetroagregati i tako ne mogu raditi zbog narušene aerodinamike lopatica.

U tekstu se spominje i mala udaljenost od autoceste od 200 metara na pojedinim mjestima. Samo za ilustraciju, to je udaljenost na koju se u Njema?koj i Danskoj sasvim normalno postavljaju velike vjetroelektrane s mnogobrojnim vjetroagregatima - te se za iste nikada nitko nije žalio da negativno utje?u na promet u bilo kojem pogledu.

A tvrdnje da vjetroagregati svojim odbljescima i vrtnjom stvaraju mu?nine su toliko paušalne da ih ne želim ni komentirati.

Uostalom, u procesu isho?enja dozvola, svaka vjetroelektrana mora prvo dobiti suglasnost te iste lokalne zajednice koja se sada buni, a u procesu isho?enja studije utjecaja na okoliš organizira se javna rasprava o rezultatima studije koji se daju na uvid i gdje su navedeni (i pažljivo uzeti u obzir) svi štetni utjecaji vjetroelektrane na bližu i širu regiju. Studija utjecaja na okoliš je u Hrvatskoj za vjetroelektrane trenutno kompliciranija za odraditi nego za neke po okoliš daleko štetnije projekte - da po?nemo samo od toga da je gradnja vjetroelektrana zabranjena na otocima, dok istovremeno na njima nije zabranjena gradnja termoelektrana.

A o motivima ovakvih istupa tek za vrijeme gradnje zna?ajne investicije (koja donosi i veliku financijsku korist lokalnom stanovništvu) ne želim ni naga?ati - to zaklju?ite sami.

No da ne bi sve ostalo na Slobodnoj dalmaciji, sli?an ?lanak s istim problemima prenio je i stru?ni portal Energetika.ba.

Da stvar bude još bolja, u Slobodnoj dalmaciji od prije par dana (04.12.) u vijesti o gradnji ove vjetroelektrane navodi se da je to "prva investicija u vjetroelektrane u Hrvatskoj u kojoj glavnu rije? vodi doma?a tvrtka." što je još jedna potpuno kriva informacija. Naime prije nekoliko tjedana završila je gradnja VE Velika Popina / ZD6 u kojoj je investitor (bez partnera!) i izvo?a? dijela radova Dalekovod. A što bi na to trebali re?i Hrvatski vlasnici tvrtke Adria Wind Power, koja je 100% vlasnik i developer prve vjetroelektrane u Hrvatskoj Ravne 1 na otoku Pagu!

Uglavnom, jedan od razloga postojanja ovog portala je upravo reakcija na ovakve napise u novinama kojima se ko?i napredak, potkopava mogu?nost za bolje sutra i ?istu energetsku neovisnost, te ozbiljno šteti državnim interesima - jer na kraju krajeva država je sama propisala da su vjetroelektrane i ostali obnovljivi izvori energije od državnog interesa. Pri tome ne treba bježati od utjecaja koje vjetroelektrane imaju na okoliš, ali ih treba stru?no i s mjerom staviti u okvire u koje i pripadaju - bez senzacionalizma, paušalnih procjena i izmišljotina!

Tags:     Crno brdo      vjetroelektrana      buka      utjecaj na okoliš      autocesta      lopatice      rotor      studija utjecaja na okoliš      zale?ivanje      aerodinamika
 
Komentari (1)
1Ponedjeljak, 03 Lipanj 2013 12:07
Vedran
A zar je stvarno potrebno kr?iti šumu i uništavati krajolik kada u dalmatinskom zale?u i južnoj lici postoje toliko pogodne lokacije za iskorištavanje energije vjetra?

Meni su vjetroelektrane "cool" i podržavam ih, ali treba biti i razuman i ne pretjerivati.

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?