Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Energija vjetra

Povijest - strana 3 E-mail
Autor Edo Jerki?   

20. stolje?e

Od po?etka 20. stolje?a do 1970-tih razvoj vjetroagregata i industrije vjetra je bio ograni?en i usporen uslijed dostupnosti i niske cijene drugih izvora energije, posebice nafte i ugljena.

U Danskoj je energija vjetra bila bitan dio decentralizirane elektrifikacije u prvoj ?etvrtini 20. stolje?a, dobrim dijelom i zbog vjetroagregata u Askovu. Do 1908. godine bilo je postavljeno 72 vjetroagregata snage 5 do 25 kW. Najve?i od njih su imali stup visine 24 m i promjer lopatica 23 m.

1957. godine Johannes Juul je postavio vjetroagregat s promjerom rotora 24 m u Gedseru koji je bio u pogonu 10 godina. Bio je to vjetroagregat sa tri lopatice, horizontalnom osi vrtnje, okrenut u smjeru vjetra i s pasivnom regulacijom snage; sli?an onima koje i danas koristimo u komercijalnim vjetroelektranama. Takvi vjetroagregati su usavršeni, te im je pove?avana efikasnost uslijed serijske proizvodnje, a kao prakti?na posljedica toga danas svi komercijalni vjetroagregati sli?e tom „Danskom tipu“ vjetroagregata.

1927. godine u SAD-u je osnovana tvrtka Jacobs Wind koja je proizvodila vjetroagregate za korištenje na farmama. Oni su pretežno bili korišteni na farmama koje su bile udaljene od najbliže elektroenergetske mreže za punjenje akumulatora i osvjetljenje. U 30 godina proizvedeno ih je oko 30 000 i bili su korišteni i u zaba?enim dijelovima Afrike, pa ?ak i na Antarktici. Ovakav na?in korištenja vjetra prepoznali su i mnogi drugi proizvo?a?i opreme, a snage tih malih vjetroagregata su se kretale od nekoliko stotina vata do nekoliko kilovata.

1931. izumljen je Dariusov vjetroagregat sa vertikalnom osi vrtnje koji je imao potpuno druga?ija dizajnerska rješenja od klasi?nih vjetroagregata s horizontalnom osi vrtnje. Vertikalna orjentacija omogu?ava korištenje vjetra iz svih smjerova bez potrebe za sustavom zakretanja, dok se teška oprema generatora i mjenja?ke kutije može postaviti na nivo zemlje umjesto na vrh tornja vjetroagregata.

Smith-Putnam vjetroagregat
Smith-Putnam 1,25MW vjetroagregat - 1941.

Prethodnik modernih velikih vjetroagregata s horizontalnom osi koji se priklju?uju na elektroenergetsku mrežu bio je vjetroagregat WIME-3D koji je radio od 1931. do 1942. godine u Balaklavi, SSSR. To je bio vjetroagregat snage 100 kW, sa visinom stupa od 30 m koji je bio priklju?en na 6,3 kV distributivnu mrežu. Promjer rotora sa tri lopatice bio je tako?er 30 m, a stup je bio ?eli?ni rešetkasti. Prema izvještajima godišnji faktor optere?enja mu je bio 32%, što se uklapa i u brojke sa današnjih vjetroagregata.

1941. godine na mrežu je spojen prvi svjetski vjetroagregat snage preko 1 MW koji je bio postavljen na planini poznatoj kao Grandpa's Knob u mjestu Castleton u SAD-u. Bio je to Smith-Putnam vjetroagregat snage 1,25 MW koji je radio 1100 sati prije puknu?a lopatice koja nije bila dovoljno oja?ana na poznatoj slaboj to?ci zbog nedostatka materijala. Prvi sljede?i vjetroagregati sli?ne snage i dimenzija postavljeni su tek nakon 40 godina, tako da je to bio pravi pionirski pothvat.Index ÄŤlanka
Povijest
strana 2
strana 3
strana 4
Sve stranice
 

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?