Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Energija vjetra

Povijest E-mail
Autor Edo Jerki?   

Povijest korištenja energije vjetra seže u doba kada su ljudi prvi puta postavili jedra na brodove i time si omogu?ili daleka putovanja i isto tako odlu?ili svoje živote povjeriti u ruke tog nepredvidljivog izvora enerije. Može se re?i da je na neki na?in vjetar bio taj koji je pokrenuo eru istraživanja i omogu?io prijenos robe i dobara u neslu?enim koli?inama na velike udaljenosti. Dugo vremena nakon prvih jedara uslijedilo je korištenje energije vjetra za obavljanje mehani?kog rada u mlinovima i za pokretanje vodenih pumpi (posebice u Nizozemskoj, na srednjem zapadu SAD-a i u zaba?enim dijelovima Australije). U modernim vremenima s dolaskom i izumom elektri?ne energije po?inju se upotrebaljvati u svrhu proizvodnje iste, no tek u zadnja dva desetlje?a zbog sve ve?eg zaga?enja okoliša po?inju svoj zna?ajan uzlet da bi danas to bio jedan od glavnih izvora energije za blisku budu?nost.

Davna povijest

Jedrenjaci kao prvi oblik korištenja energije vjetra postoje ve? najmanje 5500 godina i od tih davnih vremena do danas rade na istim principa koriste?i ?isti i svudgje dostupan izvor energije. Isto tako jedrenjaci su najvažniji oblik vodnog transporta u povijesti ?ovje?anstva s izuzetkom modernih vremena.

Heronov vjetreni rotor
"Vjetreni rotor" Herona Aleksandrijskog

Najraniji poznati slu?aj korištenja energije vjetra za pokretanje stroja putem rotora je "vjetreni rotor" iz 1. stolje?a Gr?kog inženjera Herona Aleksandrijskog.

Prve vjetrenja?e za prakti?nu primjenu bile su u upotrebi u pokrajini izme?u Afganistana i Irana najranije u 9. stolje?u, a mogu?e ve? i u 7. stolje?u. To su bile vjetrenja?e s vertikalnom osi vrtnje i pravokutnim lopaticama s jedrima, a upotrebljavale su se za mljevenje i pumpanje vode. Njihova uporaba je bila raširena u srednjoj Aziji i na Bliskom istoku. Vjetrenja?e s horizontalnom osi vrtnje su ušle u širu primjenu u sjeverozapadnoj Europi po?etkom 1180-tih godina i bile su korištene za mljevenje. Mnoge stare Nizozemske vjetrenja?e i danas postoje. U to doba vjetrenja?e su se tako?er koristile i za pumpanje morske vode za dobivanje soli u Kini i na Siciliji.

Najstariji sigurni spomen jedne vjetrenja?e s horizontalnom osi datira iz 1185. godine u Weedley-u, Yorkshire, Velika Britanija. Europske vjetrenja?e s horizontalnom osi su konstrukcijski bile zna?ajno razli?ite od Afganistanskih i Iranskih vjetrenja?a s vertikalnom osi vrtnje, te se op?enito smatra da su to dva potpuno odvojena i neovisna otkri?a. U srednjovjekovnoj Velikoj Britaniji su lokacije vodotoka i samim time iskorištavanje energije vode obi?no bile rezervirane za plemstvo, pa je time energija vjetra bila važan izvor energije za niže staleže. Do 14. stolje?a Nizozemske vjetrenja?e su se koristile za isušivanje (pumpanje vode) delte Rajne.Index ÄŤlanka
Povijest
strana 2
strana 3
strana 4
Sve stranice
 

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?