Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Nove tehnologije

Zra?ni vjetroagregati E-mail
Autor Iva Zelenko   
Srijeda, 12 SijeÄŤanj 2011 01:38

Dugo se smatralo da je tehni?ki nemogu?e pridobiti energiju vjetra na visokim nadmorskim visinama, no tehnologija iskorištavanja energije vjetra ipak je otišla korak dalje. Zra?ni vjetroagregat noviji je koncept vjetroagregata koji gotovo slobodno „leti“ zrakom, a u mogu?nosti je raditi na visokim i niskim nadmorskim visinama.

Gusto?a snage vjetra pove?ava se s nadmorskom visinom, pa tako na 80 metara nadmorske visine prosje?na gusto?a snage vjetra na globalnoj razini iznosi 58 W/m2, na 800 metara n.v. iznosi 205 W/m2, a na 2000 metara n.v. ?ak 600 W/m2.

Upravo ove ?injenice uvijek su privla?ile znanstvenike da pokušaju doprijeti što više, no kod standardnih vjetroagregata na odre?enim visinama struktura postaje eksponencijalno teža, nestabilnija i prije svega znatno skuplja.

Ranih 1990-ih godina Jack Colin je patentirao ideju o zra?nom vjetroagregatu koji bi radio na principu samoodržavanja, odnosno na na?in da bi se dio uzgona rotora koristio za podržavanje težine samog vjetroagregata. Talijanski istraživa? Massimo Ippolito ovu ideju pomaknuo je korak dalje kada je primjetio da je kite u stanju prikupiti veliku koli?inu energije i zaklju?io da bi se sli?nim sustavom mogla proizvesti elektri?na energija.

Razvojem tehnologije ideja o pridobivanju elektri?ne energije iz energije vjetra na visokim nadmorskim visinama prerasla je u prve prototipe, pa je tako 2000. godine u Italiji osnovan istraživa?ki centar u kojem se razvija projekt pod nazivom Kite Wind Generator Project, odnosno Kite Gen, a sam projekt i istraživanja vodi kompanija Sequoia Automation, iz Torina.

Problem „hvatanja“ vjetra riješen je upotrebom velikih kiteova, vrlo sli?nih onima koji se koriste za kitesurf, koji su kablovima usidreni na rotiraju?u strukturu. Kiteovi lete po unaprijed odre?enoj putanji, te se sila na kablove kojima su usidreni transformira u mehani?ku torziju koja pokre?e generator na tlu. Rotacija aerodinami?kog kitea oko vlastite osi zapravo imitira rad propelera koji rotacijom aktivira koloturni mehanizam na generatoru proizvode?i na taj na?in elektri?nu energiju. Kretanje kite-a prati se i odre?uje na tlu pomo?u posebnog kompjuterskog programa, te je njegove letove mogu?e automatski optimirati kako bi se iskoristila maksimalna snaga i proizvodnja elektri?ne energije, a u slu?aju smetnji kao što su nadolaze?i helikopteri, mali avioni ili ptice, kiteove je mogu?e u vrlo kratkom roku, od nekoliko sekundi, preusmjeriti.


Do sada je ovaj koncept razvijen u nekoliko konfiguracija sa razli?itim tehnološkim riješenjima, pa tako trenutno postoje:

Kite Gen generator za primjenu na kopnu

Ovaj generatog testiran je na visini od 800 metara, te razvija snagu u prosjeku 5 kW, odnosno maksimalno 30 kW pri brzinama vjetra od 4,5m/s.

Kite Gen generator za primjenu na moru

Kod ovakvog tipa Kite Gena pojavljuje se problem instaliranja plutaju?e platforme zbog velikog potiska koji nastaje prilikom same operacije instaliranja. Za sada je izveden samo jedan prototip pod nazivom Blue H.

Kite Gen generator za kopnene i morske vjetroelektrane

Ovakav Kite Gen sastoji se od nekoliko grupiranih generatora na odre?enom prostoru, a omogu?ava pridobivanje ve?e koli?ine energije na odre?enoj lokaciji. Generatori mogu bti postavljeni na udaljenost 100 metara jedan od drugoga, ?ime postižu 4 puta ve?u nominalnu proizvodnju od tradicionalnih vjetroagregata za istu zauzetu površinu. Mogu se primjenjivati i na kopnu i na moru.

 


Kite Gen generator namijenjen za mornaricu

Projekt je trenutno u razvoju, a financiran je od strane Europske unije. Mogao bi pružati energiju brodskim strojevima, te elektri?nu energiju samom brodu.

Kite Gen generator dizajniran kao „vrtuljak“ za primjenu na kopnu

Konfiguracija kombinira serije generatora spojene na jedan bazni modul, a napetost kablova održava se konstantnom, te se duljina kablova mijenja kako bi se zadržala optimalna putanja. Prilikom kruženja kiteova na visini od 800 do 1000 metara vertikalne rotiraju?e osi strukture aktiviraju alternator.

Maksimalna mogu?a veli?ina još uvijek se istražuje , ali prema prvim procjenama mogu?e je postignuti 1 GW sa promjerom približno 1600 metara.

Kite Gen generator dizajniran kao „vrtuljak“ za primjenu na moru

Ova vrsta generatora predstavlja posljednji korak za potpunu implementaciju Kite Gen projekta, te pronalazi gotovo idealnu primjenu.

Financijska analiza za projekt elektrane snage 100MW, na temelju proizvodnje elektri?ne energije u razdoblju od 20 godina, prikazuje trošak manji od 30 eura po MWh, bez uzimanja u obzir dodatnih smanjenja zbog smanjene emisije stakleni?kih plinova. Takav trošak neusporedivo je jeftiniji od proizvodnje elektri?ne energije iz fosilnih goriva, pa ?ak i od proizvodnje energije pomo?u drugih obnovljivih izvora kao što su vjetroelektrane ili fotonaponske ?elije.

Osim nevjerojatno male cijene, Kite Gen nema emisija CO2, niti toplinskih emisija, te zauzima jako malo prostora, što znatno smanjuje negativan vizualni utjecaj na okoliš.

 

Izvor slika: kitegen.com

Tags:     kite      zra?ni vjetroagregat      Kite Gen      visoke nadmorske visine
Index ÄŤlanka
Zra?ni vjetroagregati
Konfiguracije Kite Gen-a
Konfiguracije Kite Gen-a #2
Sve stranice
 
Komentari (3)
kite ili zmaj
3Srijeda, 12 SijeÄŤanj 2011 22:15
Iva Zelenko
S obzirom da se radi o jedinici velikih dimenzija sli?noj onima kakve se koriste u kite surfingu, moram priznati da mi je bilo zbilja neprakti?no pisati zmaj, a niti ja nikada nisam ?ula da se u kite surfingu upotrebljava rije? zmaj. Meni je, osobno, zmaj ipak sinonim za papirnatog zmaja malih dimenzija.
Kite
2Srijeda, 12 SijeÄŤanj 2011 21:36
E J
Da, to je u osnovi zmaj, me?utim nikako papirnati - da demistificiramo. Ali nikad me?u ljubiteljima kite surfinga nisam ?uo da se koristi izraz zmajarenje. Pa prema tome ne vidim razloga da ovdje budemo neprakti?ni.
nasumicni komentar
1Srijeda, 12 SijeÄŤanj 2011 20:15
Luka
Zanimljivo, jako zanimljivo.

E da, kite je engleska rjec za "papirnatog zmaja" odnosno "zmaja"... iako, mogu si mislit kak bi to u prevodu glupo zvucalo (istina bog, ne puno gluplje od originala).

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?