Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Nove tehnologije

Zra?ni vjetroagregati E-mail
Autor Iva Zelenko   
Srijeda, 12 SijeÄŤanj 2011 01:38

Dugo se smatralo da je tehni?ki nemogu?e pridobiti energiju vjetra na visokim nadmorskim visinama, no tehnologija iskorištavanja energije vjetra ipak je otišla korak dalje. Zra?ni vjetroagregat noviji je koncept vjetroagregata koji gotovo slobodno „leti“ zrakom, a u mogu?nosti je raditi na visokim i niskim nadmorskim visinama.

Gusto?a snage vjetra pove?ava se s nadmorskom visinom, pa tako na 80 metara nadmorske visine prosje?na gusto?a snage vjetra na globalnoj razini iznosi 58 W/m2, na 800 metara n.v. iznosi 205 W/m2, a na 2000 metara n.v. ?ak 600 W/m2.

Upravo ove ?injenice uvijek su privla?ile znanstvenike da pokušaju doprijeti što više, no kod standardnih vjetroagregata na odre?enim visinama struktura postaje eksponencijalno teža, nestabilnija i prije svega znatno skuplja.

Ranih 1990-ih godina Jack Colin je patentirao ideju o zra?nom vjetroagregatu koji bi radio na principu samoodržavanja, odnosno na na?in da bi se dio uzgona rotora koristio za podržavanje težine samog vjetroagregata. Talijanski istraživa? Massimo Ippolito ovu ideju pomaknuo je korak dalje kada je primjetio da je kite u stanju prikupiti veliku koli?inu energije i zaklju?io da bi se sli?nim sustavom mogla proizvesti elektri?na energija.

Razvojem tehnologije ideja o pridobivanju elektri?ne energije iz energije vjetra na visokim nadmorskim visinama prerasla je u prve prototipe, pa je tako 2000. godine u Italiji osnovan istraživa?ki centar u kojem se razvija projekt pod nazivom Kite Wind Generator Project, odnosno Kite Gen, a sam projekt i istraživanja vodi kompanija Sequoia Automation, iz Torina.

Problem „hvatanja“ vjetra riješen je upotrebom velikih kiteova, vrlo sli?nih onima koji se koriste za kitesurf, koji su kablovima usidreni na rotiraju?u strukturu. Kiteovi lete po unaprijed odre?enoj putanji, te se sila na kablove kojima su usidreni transformira u mehani?ku torziju koja pokre?e generator na tlu. Rotacija aerodinami?kog kitea oko vlastite osi zapravo imitira rad propelera koji rotacijom aktivira koloturni mehanizam na generatoru proizvode?i na taj na?in elektri?nu energiju. Kretanje kite-a prati se i odre?uje na tlu pomo?u posebnog kompjuterskog programa, te je njegove letove mogu?e automatski optimirati kako bi se iskoristila maksimalna snaga i proizvodnja elektri?ne energije, a u slu?aju smetnji kao što su nadolaze?i helikopteri, mali avioni ili ptice, kiteove je mogu?e u vrlo kratkom roku, od nekoliko sekundi, preusmjeriti.Index ÄŤlanka
Zra?ni vjetroagregati
Konfiguracije Kite Gen-a
Konfiguracije Kite Gen-a #2
Sve stranice
 
Komentari (3)
kite ili zmaj
3Srijeda, 12 SijeÄŤanj 2011 22:15
Iva Zelenko
S obzirom da se radi o jedinici velikih dimenzija sli?noj onima kakve se koriste u kite surfingu, moram priznati da mi je bilo zbilja neprakti?no pisati zmaj, a niti ja nikada nisam ?ula da se u kite surfingu upotrebljava rije? zmaj. Meni je, osobno, zmaj ipak sinonim za papirnatog zmaja malih dimenzija.
Kite
2Srijeda, 12 SijeÄŤanj 2011 21:36
E J
Da, to je u osnovi zmaj, me?utim nikako papirnati - da demistificiramo. Ali nikad me?u ljubiteljima kite surfinga nisam ?uo da se koristi izraz zmajarenje. Pa prema tome ne vidim razloga da ovdje budemo neprakti?ni.
nasumicni komentar
1Srijeda, 12 SijeÄŤanj 2011 20:15
Luka
Zanimljivo, jako zanimljivo.

E da, kite je engleska rjec za "papirnatog zmaja" odnosno "zmaja"... iako, mogu si mislit kak bi to u prevodu glupo zvucalo (istina bog, ne puno gluplje od originala).

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?