ļ»æ
Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Nove tehnologije

Energetski brodovi E-mail
Autor Leo Jerki?   
Nedjelja, 20 Listopad 2013 23:23

Sektori morskog i zrakoplovnog sektora su možda dva podru?ja sa najmanje o?itim potencijalom za korištenje obnovljivih izvora energije. Unato? tome istraživa?i pokušavaju u?initi ove industrije održivima. Jedna od takvih tehnologija su Flettner rotori kojima bi se brodovi mogli iskoristiti za proizvodnju energije.

U globalnoj tranziciji se puno radi na korištenju elektri?ne energije iz obnovljivih izvora energije, ali se malo radi u toplinskom sektoru i sektoru prijevoza. Brodovi su posebno problemati?ni u prijevozu pošto  elektri?ni motori teško mogu omogu?iti prijevoz na duge staze. Rotor brodovi mogu u?initi taj sektor efikasnijim. Oni bi proizvodili energiju iz vjetra, a sva oprema bi se nalazila na brodu.

Sama ideja za ove brodove nije nova te su prvi bili testirani još 1920-ih godina. Do sada je glavna ideja iskoristiti rotore za proizvodnju dodatnog pogona iz vjetra, te time smanjiti potrošnju goriva. Njema?ki istraživa?i sada dodatno razvijaju koncept stvaranjem sinteti?kog plina (elektri?na energija u plin). Rotiraju?e turbine bi se gibale zbog kineti?ke energije broda te bi time proizvodile elektri?nu energiju, koja bi se onda koristila za proizvodnju sinteti?kog plina pomo?u elektrolize. Plin se onda može koristiti kao gorivo, te proizvoditi elektri?nu energiju ukoliko je potrebna.

Ova tehnologija se osim za smanjenje potrošnje goriva broda može koristiti za proizvodnju sinteti?kog plina iz priobalne energije vjetra. A pošto se brodovi gibaju za razliku od priobalnih vjetroagregata mogu pratiti vjetar. Rezultat toga može biti konzistetnije korištenje energije mora i vjetra ?ime bi se smanjila potreba za nadogradnjom mreže i dodatnim spremanjem energije. Dodatno gledano, energija vjetra bi se mogla koristiti na puno širem podru?ju, te bi ovi brodovi mogli iskorištavati prosje?ne brzine vjetra od ?ak 15 m/s. Obi?an priobalni vjetroagregat je optimiran za brzine vjetra do 12 m/s, dok bi ovakav energetski brod mogao biti optimiran za više brzine vjetra ?ime bi pove?ao iskoristivost energije vjetra.

Problem je što se energija vjetra na takvim brodovima može proizvoditi skoro non-stop, te se mora negdje pohraniti kada se ne koristi. Energija spremljena kao plin ili teku?ina se može vratiti nazad na obalu kada se napune rezervoari, te se onda može iskoristiti kao izvor elektri?ne energije.

Ovaj pristup rješava osnovni problem P2G-a (elektri?na energija u plin). Trenuta?no se o tehnologiji raspravljaja na na?in da se sprema „višak“ zelene elektri?ne energije, ali u stvari ovakvi sustavi imaju ekonomskog smisla samo ako se koriste konstantno. Kombinirano spremanje vjetra i hidro energije omogu?uju vrlo u?inkovit rada, te se s njom osim sinteti?kog plina mogu proizvoditi dizel, kerozin i drugi materijali za kemijsku industriju.

Ovakav plin i goriva se lagano mogu izvoziti za trenuta?nu infrastrukutru kako bi se trošili u automobilima i elektranama. Osim na obali takvi brodovi bi se mogli opsrkrbljivati i na morskim platformama gdje se ve? vadi prirodni plin, ?ime se štedi na putu nazad na obalu te se dodatno pove?ava kapacitet brodova. To je posebno zanimljivo na plinskim poljima koja nisu u mogu?nosti proizvoditi vršnu koli?inu plina. Druge opcije su isporuka goriva na udaljene otoke i davanje goriva drugim brodovima na moru.

Energetski brod duljine 100 metara sa 5 MW snagom elektrolize bi mogao raditi sa 80% kapaciteta tokom tri mjeseca odjednom. Flota od 2.000 takvih brodova bi mogla pokriti 5% Njema?kih potreba za gorivom (koliko danas isporu?uju obnovljivi izvori energije). U ovom trenutku za isporuku takve koli?ine biogoriva treba imati oko 2,4 milijuna hektara žitarica. Ovaj sinteti?ki plin iz priobalnog vjetra omogu?uje korištenje obnovljivog plina bez da se koristi obradiva zemlja koja se treba koristiti za proizvodnju hrane. Njihov utjecaj na okoliš je prakti?ki nepostoje?i pošto ne utje?u na floru i faunu te, ?ak smanjuje emisiju uglji?nog-dioksida.

 

Izvor: www.renewablesinternational.net

Tags:     energetski brodovi      obnovljivi izvori energije      energija vjetra      njema?ka      sinteti?ki plin
 
Komentari (1)
Islamic Healing Dua For Marriage And Love Issues In Birmingham City in England And Yaguachi Town in Ecuador Call ā˜ +27656842680 Traditional Healing In Port Elizabeth, Johannesburg South Africa And Teasc Commune in Romania
1Petak, 08 Prosinac 2023 04:40
Ramadan Love Spells And Astrological Healing Services
Islamic Healing Dua For Marriage And Love Issues In Birmingham City in England Call ā˜ +27656842680 Traditional Healing In Port Elizabeth And Johannesburg South Africa,

Do You Think Your Husband Stopped Loving You? [+27656842680] If Yes, Then Don't Worry. In the Quran, There Are Many Dua to Make Someone Fall in Love with You.
Dua for Marriage and Istikhara dua for making someone love you. Ruqyah dua for bringing rizq and Dua for relationship.
Sheik Umaru, the best Muslim astrologer in Durban, Pietermaritzburg and Johannesburg. Astrology has helped many people to get their life back on track,
#Ramadanlovespells
Call/WhatsApp +27656842680
babaumaru44@gmail.com
https://twitter.com/BabaUmaru44
https://www.dibiz.com/babaumaru44
https://medium.com/@babaumaru44
https://www.ramadanlovespells.com
https://www.pinterest.com/sheikumaru/
https://www.instagram.com/babaumaru44/
https://www.tiktok.com/@sheikumaru?lang=en
https://www.youtube.com/watch?v=hugNAPNqTJc
https://www.linkedin.com/in/sheik-umaru-99a567254/
https://www.facebook.com/Ramadaovespellsindurban
https://business.google.com/dashboard/l/04846913995549405845
https://www.quora.com/profile/Ramadan-Love-Spells-And-Astrological-Healing-Services

Dodajte svoj komentar

VaŔe ime:
VaÅ” e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska riječ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?