Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu


Obnovljivi izvori nisu krivi za poskupljenje elektri?ne energije

Proizvo?a?i elektri?ne energije iz obnovljivih izvora u Hrvatskoj ve? dugi niz godina trpe medijske napade iza kojih stoje lobiji koji se zalau za gradnju termoelektrana na fosilna goriva, a u posljednje vrijeme i uvoznici struje. No najava poskupljenje elektri?ne energije zbog pove?anja naknade za obnovljive izvore sa sadanjih 3,5 lipa na 12 lipa u medijima je predstavljena kao udar na gra?ane i izazvala je salvu optubi sa svih strana. I dok politi?ari i lobisti?ke skupine pokuavaju osvojiti dodatne bodove, negativna slika o obnovljivim izvorima energije u javnosti odbija investitore i ugroava budu?nost odrivih energetskih projekata u Hrvatskoj.

Opširnije...
 
IRENA objavila izvjetaj koji pokazuje ogroman potencijal OIE za jugoisto?nu Europu od 740 GW

IRENA (Me?unarodna agencija za obnovljive izvore energije) je proli tjedan objavila novu detaljnu studiju koja pokazuje ogroman potencijal obnovljivih izvora energije (OIE) na podru?ju jugoisto?ne Europe.

Opširnije...

Mali vjetroagregati - situacija u Hrvatskoj

U Hrvatskoj se ugradnja malih vjetroagregata u principu ne poti?e, te se isti mogu na?i samo vrlo rijetko kao plod entuzijazma pojedinaca ili djelomi?nog rjeenja napajanja potroa?a izoliranih i udaljenih od elektro energetske mree (npr. mobilne stanice). Trenutno tako?er nema nijednog sustava koji koristi male vjetroagregate za proizvodnju energije i isporuku iste u mreu po poticajnoj cijeni.

Opširnije...
Vjetroelektrana Jelinak

Vjetroelektrana Jelinak je prva vjetroelektrana koju je u Hrvatskoj izgradila panjolska tvrtka Acciona. Acciona je ujedno i investitor u vjetroelektranu, ali i proizvo?a? i isporu?itelj vjetroagregata. Tako se VE Jelinak sastoji od 20 vjetroagregata pojedina?ne nazivne snage 1,5MW, ukupno 30MW instalirane snage. Vjetroelektrana se nalazi u Splitsko-dalmatinskoj upaniji na podru?ju op?ina Marina i Seget, te bi godinje trebala proizvoditi 81 milijun kWh elektri?ne energije, to je dovoljno za opskrbu 30.000 ku?anstava. Godinja uteda CO2 bi pak trebala iznositi 77.841 tonu.

Opširnije...
Solarna ekokapsula omogu?uje ivot bilo gdje na planeti uz mogu?nost koritenja elektri?ne energije

Ekokapsula je niskoenergetska ku?a u obliku jajeta koju su dizajnirali Nice Architects iz Bratislave.

Opširnije...

Obnovljivi izvori energije ili termoelektrane na ugljen?

U zadnje vrijeme dnevni mediji su u vie navrata pisali o planovima za razvoj projekta termoelektrane Plo?e. Tako je u jednim dnevnim novinama osvanuo i intervju sa Damirom Begovi?em, stru?nim savjetnikom tvrtke koja je nositelj razvoja TE Plo?e i Davorom krlecom, potpredsjednikom ORAHa i profesorom na FERu. S obzirom da je intervju prezentiran u obliku izravne debate o potrebi i koristi za izgradnjom termoelektrane, interesantno je pratiti kako se kroz ovakve situacije i dalje pokuavaju prezentirati teze i argumenti koji su moda vrijedili prije 10 godina, me?utim u dananje vrijeme su apsolutno neto?ni i navode razvoj cijelog sektora u smjeru koji je ekonomski i energetski neodriv i dugoro?no tetan.

Opširnije...
 
Elektroenergetska neovisnost i izvoz elektri?ne energije 2017.?

Hrvatska ?e biti izvoznik elektri?ne energije do 2017. godine? I jo k tome elektroenergetski neovisna? Oni koji prate energetiku ve? sada vjerojatno kolutaju o?ima i smatraju ovo nekom loom i pretjeranom boi?nom bajkom koja bi se na taj blagdan mogla prikazivati umjesto nekog od brojnih filmova s istom tematikom.

Opširnije...

Izdvojeno

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podravate li izgradnju vjetroelektrana u vaoj regiji?