Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Struka

E-mail
Autor Leo Jerki?   
Ponedjeljak, 07 OĹľujak 2011 23:05

Kao što je i najavljeno par dana prije predavanja, u ?etvrtak 3. Ožujka, održano je predavanje na temu „Utjecaj vjetroelektrana na populacije šišmiša“ u Hrvatskom novinarskom društvu.

Na samom predavanju skupila se solidna brojka od 30-40 ljudi, koji su uglavnom bili biolozi te su došli slušati predavanje koje je povezano s njihovom strukom, ali bilo je i ljudi iz drugih struka koji se na ovaj ili onaj na?in bave vjetroelektranama.

Dipl. ing. biol. Mirna Mazija je u prezentaciji koja je trajala nekih 45 minuta prikazala utjecaj vjetroelektrana na šišmiše, uklju?uju?i impresivan video u kojem se preko termalne kamere vidi udarac šišmiša u lopaticu vjetroagregata. Izme?u ostaloga u prezentaciji je objašnjeno na koji na?in se pregledavaju podru?ja potencijalne vjetroelektrane kako bi se utvrdili da li ima šišmiša i koliko ih ima, te u kojim koridorima lete. Prikazane su i sve teorije koje objašnjavaju na koji na?in vjetroelektrane utje?u na šišmiše, te je i napomenuto da se smrtnost šišmiša prema nekim istraživanjima pri pove?anju cut-in brzine vjetra zamjetno smanjuje. Takav na?in utjecaja na rad vjetroelektrane bi naravno trebao biti prou?en za svaki pojedina?ni slu?aj, jer mnogi projekti ne bi više bili financijski isplativi pove?anjem cut-in brzine.

Nakon prezentacije uslijedila je diskusija koja je potrajala gotovo kao i sama prezentacija. Nadajmo se da ?e i ubudu?e Hrvatska udruga stru?njaka zaštite prirode i okoliša (HUSZPO)  organizirati ovakva zanimljiva multidisciplinarna predavanja koja ?e pomo?i stru?njacima iz razli?itih struka da bolje shvate kako funkcioniraju pojedine struke.

Tags:     vjetroelektrane      šišmiši      predavanje      huzspo
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?