Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Struka

E-mail
Autor Diana Me?imorec   
ÄŚetvrtak, 03 OĹľujak 2011 17:17

Seminar „Vjetroelektrane: Od ideje do realizacije“, kojeg smo najavljivali i na našim stranicama, održan je u utorak, 1.3.2011. u prostorijama Elektrotehni?kog društva Zagreb.

Uvodno predavanje dr. Srba dalo je informacije o stru?nom usavršavanju na seminarima Elektrotehni?kog društva Zagreb i obavijesti o novostima na podru?ju regulative o skupljanju bodova za ?lanove Hrvatske komore inženjera elektrotehnike. Nakon toga je uslijedilo predavanje o razvoju projekata vjetroelektrana gdje je dan pregled trenutnog stanja u svijetu, Europi i Hrvatskoj na podru?ju vjetroelektrana, te je na sustavan na?in prikazan razvoj projekta vjetroelektrane. Nakon op?eg pregleda razvoja projekata, predavanja su se fokusirala na pojedine segmente razvoja: mjerenje i procjenu vjetropotencijala, priklju?enje vjetroelektrane na elektroenergetski sustav, probleme i barijere za investitore, procjenu utjecaja na okoliš i problematiku prostornog planiranja.

Seminar je okupio zainteresirane inženjere, uglavnom iz podru?ja elektrotehnike, te je u nekoliko trenutaka došlo i do zanimljivih razgovora i rasprava o pojedinim segmentima razvoja i realizacije projekata vjetroelektrana. Osim službenih prezentacija, polaznici su imali priliku vidjeti i SCADA sustav vjetroelektrane ZD6, koju je ukratko prikazao jedan od djelatnika Dalekovoda d.d. prisutnih na seminaru.

Sli?an seminar planiran je i 14. travnja u Splitu, o ?emu ?emo dati više informacija u sljede?im danima.

Tags:     seminar      vjetroelektrane      realizacija      EDZ      vjetroelektrana
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?