Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz regije

E-mail
Autor Leo Jerki?   
Ponedjeljak, 12 SijeÄŤanj 2015 11:27

Hrvatski operator tržišta energije je na svojim službenim stranicama objavio da više nije u mogu?nosti sklapati nove ugovore o otkupu elektri?ne enrgije za sustave koji koriste solarnu energiju ili energiju vjetra.

Time je završena tragikomi?na situacija koja se dešava oko tih izvora energije u zadnje dvije godine u Hrvatskoj barem dok ne do?e nekih promjena u skladu sa novim zakonom o obnovljivim izvorima energije i kogeneracije (ZOIE) koji je prema navodima trenuta?no u izradi.

Kod solarnih elektrana se navodi da je kvota popunjena. Ugovore za otkup elektri?ne energije (u pogonu i u razvoju) ima ukupno manje od 60 MW solarnih sustava. Ve? godinama MINGO nema dovoljno sluha niti želi prihvatiti ?injenicu da je potencijal Sunca u Hrvatskoj mnogostruko ve?i, da je cijena elektri?ne energije proizvedena na taj na?in konkurentne, te da se time može potaknuti lokalno zapošljavanje i osigurati održivi razvoj sektora.

Vjetroelektrane su pak trenuta?no blokirane od strane HOPS-a koji je nametnuo kvotu od 400 MW (koja je ve? popunjena), iako ima i skoro 400 MW vjetroelektrana sa potpisanim ugovorima o otkupu elektri?ne energije - što je zapravo svojevrsni oblike reketarenja investitora od strane države i državnih firmi dokle god se ta situacija ne riješi (da ne spominjemo nelegalnost na?ina blokiranja projekata na taj na?in).

Zakon o obnovljivim izvorima energije, te svi povezani zakoni i pravilnici (pa i NAP koji je postavio kvote i koji nije uskla?en sa važe?om Strategijom energetskog razvoja države) su sljede?a prilika da se ubrza razvoj obnovljivih izvora energije i kona?no potakne rast gospodarstva u sektoru energetike - me?utim koliko je realno o?ekivati da ?e isti ljudi u istim institucijama koji godinama uporno postavljaju klipove razvoju energetike u Hrvatskoj sada krenuti u pravom smjeru. U svakom slu?aju, trenutak za generalnu promjenu razmišljanja je odli?an, zbog sramežljivog ali ipak zapo?etog razvoja doma?e industrije i sve nižih cijena proizvodne cijene elektri?ne energije iz OIE sustava.

Tags:     Hrvatski operator tržišta energije      kvota      solarna energija      energija vjetra      vjetroelektrane      solarni sustav
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?