Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz regije

E-mail
Autor Leo Jerki?   
Petak, 21 Studeni 2014 13:46

Hrvatska energetska regulatorna agencija je na svojim stranicama objavila Mišljenje o provedenom nadzoru u kojem traži od energetskog subjekta Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o. dokumentaciju povezanu sa neregularnostima prilikom uvrštenja pojedinih projekata i nositelja projekata razvoja vjetroelektrana na listu za priklju?enje na elektroenergetsku mrežu.

Prema HERA-i pri uvrštavanju se HOPS nije pridržavao Kriterija za uvrštenje projekata vjetroelektrana na listu za priklju?enje na elektroenergetsku mrežu. HOPS nije  HERA-i dostavio sve ugovore o priklju?enju niti je dostavio spis predmeta za Vjetroelektranu Ponikve. Rok za dostavu dokumentacije je osam dana pri ?emu osim gore navedenoga mora dostaviti spis predmeta za Vjetroelektranu ZD 6P, za vjetroelektranu Glun?u (povezano sa povratkom na popis nakon brisanja od strane HOPS-a u velja?i 2014.), te spis predmeta za Vjetroelektranu Kom-Orjak-Greda. Dodatno je HERA zatražilo mjese?no pisano izvješ?e  o svim promjenama na Listi za priklju?enje za prethodni mjesec uz sve spise predmeta vezane za promjene i to sve do 15. u mjesecu.

HERA je tako?er u lipnju zatražila i o?itovanje o iznosu kvote odnosno zašto je kvota od 400 MW nadmašena (iznosi 420 MW) na što je HOPS odgovorio da je ona samo indikativna i da se nije mogla ograni?iti snaga posljednje uvrštene vjetroelektrane Rudine snage 35 MW ?ime je ukupna snaga došla na 420,95 MW. Utvr?ene su i druge nepravilnosti prema kojima se HOPS nije držao vlastitih kriterija a koje su sve navedene u mišljenju.

Iako je hvale vrijedno da se kona?no po?eo uvoditi nekakav red u sam postupak uvrštenja na Listu, ?injenica je da je sama Lista pravno upitna i da se indikativna snaga mogu?eg priklju?enja zasniva na jednoj jedinoj studiji EIHP-a bez da su se radile studije od drugih nezavisnih tijela koje bi možda dale i druge rezultate. Korak u pravom smjeru za HERA-u bi bio da zatraži dodatne studije kojima bi se nedvojbeno utvrdilo kolika je zapravo snaga vjetroelektrana koja se može spojiti na elektroenergetsku mrežu bez posljedica i da se utvrdi postupak za vjetroelektrane koje bi se unato? tome što nisu ušle u kvotu spojile na mrežu. Trebaju se utvrditi tehni?ki i ekonomski parametri prema kojima bi se u budu?nosti priklju?enja vršila u transparentnijim uvjetima za investitora i sa jednakim uvjetima priklju?enja na mrežu za sve tržišne sudionike.

Možda je ovaj potez HERA-e prvi korak prema transparentnijem funkcioniranju HOPS-a i prema kvalitetnijem funkcioniranju tržišta elektri?nom energijom.

 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?