Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

E-mail
Autor Iva Zelenko   

Vjetar najjednostavnije moemo opisati kao strujanje zra?nih masa koje nastaje uslijed razlike temperatura odnosno tlakova. Strujanjem zraka dolazi do trenja, odnosno gubitka kineti?ke energije u doticaju sa ?vrstom podlogom, to rezultira razlikama u brzini strujanja u prostoru i vremenu.

Više...
 
Moderni vjetroagregati i pretvorba energije E-mail
Autor Leo Jerki?   

Energija iz vjetra se koristi konverzijom iste u korisni oblik energije koji moe biti koritenje vjetroagregata za proizvodnju elektri?ne energije, koritenje mlinova na vjetar za proizvodnju mehani?ke snage, pumpe na vjetar za pumpanje vode ili koritenje jedara za pogon brodova.

U dananje vrijeme su izuzetno interesantni i aktualni upravo vjetroagregati kojih je sve ve?i broj priklju?en na elektroenergetsku mreu.

Više...
 
Zna?aj i vizija energije vjetra u budu?nosti E-mail
Autor Edo Jerki?   

Zbog razvijenosti tehnologije, u?inkovitosti i ekonomike, vjetar trenutno izgleda kao najperspektivniji izvor energije budu?nosti, ali je ve? i zna?ajan izvor elektri?ne energije sadanjosti. No, treba priznati i da nije i ne moe biti jedino rjeenje svih energetskih izazova koje donosi doba u kojem ?emo iscrpiti sva fosilna goriva koja nam je Zemlja stvarala milijunima godina.

Više...
 
Povijest E-mail
Autor Edo Jerki?   

Povijest koritenja energije vjetra see u doba kada su ljudi prvi puta postavili jedra na brodove i time si omogu?ili daleka putovanja i isto tako odlu?ili svoje ivote povjeriti u ruke tog nepredvidljivog izvora enerije. Moe se re?i da je na neki na?in vjetar bio taj koji je pokrenuo eru istraivanja i omogu?io prijenos robe i dobara u neslu?enim koli?inama na velike udaljenosti. Dugo vremena nakon prvih jedara uslijedilo je koritenje energije vjetra za obavljanje mehani?kog rada u mlinovima i za pokretanje vodenih pumpi (posebice u Nizozemskoj, na srednjem zapadu SAD-a i u zaba?enim dijelovima Australije). U modernim vremenima s dolaskom i izumom elektri?ne energije po?inju se upotrebaljvati u svrhu proizvodnje iste, no tek u zadnja dva desetlje?a zbog sve ve?eg zaga?enja okolia po?inju svoj zna?ajan uzlet da bi danas to bio jedan od glavnih izvora energije za blisku budu?nost.

Više...
 
Energija vjetra u energetici E-mail
Autor Edo Jerki?   

Energija vjetra se u posljednih 10 godina promovirala u najbre rastu?u granu industrije na svijetu, te u jedan od izvora energije s kojim svaka ozbiljna elektroenergetska mrea mora ra?unati u svom sustavu. Vjetroelektrane su prestale biti posao samo za entuzijaste i relativno male privatne investitore i postale su glavna tema svih velikih elektroenergetskih kompanija i velikih investitora.

Više...
 
Mitovi o vjetroelektranama (FAQ) E-mail
Autor Edo Jerki?   

Mit: Vjetroelektrane su nepopularne

  • Ispitivanja pokazuju upravo suprotno
  • 71% pu?anstva u EU iskazuje svoju potporu za gradnju vjetroelektrana (izvor: ewea.org)
  • Postotak potpore vjetroelektranama je jo ve?i kod dijela pu?anstva koje u blizini svog ivotnog prostora ima izgra?ene vjetroelektrane
Više...
 


Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podravate li izgradnju vjetroelektrana u vaoj regiji?