Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

EWEA 2012 E-mail
Autor Edo Jerki?   
Subota, 21 Travanj 2012 22:00

Ovaj tjedan se u Kopenhagenu dešavalo najbitnije godišnje okupljanje svih onih koji se bave energijom vjetra – EWEA2012 event, prije poznat kao European wind energy conference (EWEC). To je zasigurno najmasovnije, najstru?nije i najrelevantnije okupljanje na podru?ju Europe za sve sudionike tržišta energije vjetra – drugim rije?ima re?eno, ukoliko se bavite vjetroelektranama, ovo je konferencija koja se mora posjetiti. Možda ne svake godine, ali svakako barem jednom u dvije do tri godine. Jer samo tu se istovremeno i na jednom mjestu u sklopu izložbe mogu vidjeti svi proizvodi i rješenja koja industrija može ponuditi, upoznati i družiti se sa najboljim svjetskim stru?njacima i konzultantima.

Tako?er se može upoznati developere i njihove projekte, ali i velike investitore koji nude svoja rješenja za izgradnju, razvoj ili pak preuzimanje projekata. U sklopu sajma otvaraju se i mnoge mogu?nosti novih interesantnih zaposlenja, te se mogu ?uti mnoge uspješne pri?e, ali i problemi na koje se nailazi prilikom razvoja, implementacije i pogona projekata – ali isto tako uvijek i rješenja takvih problema, što predstavlja jedno neprocjenjivo iskustvo.

Na konferenciji se pak prezentiraju radovi sa najrazli?itijim temama koje pokrivaju sve aspekte razvoja i pogona vjetroelektrana. Na prvom zasjedanju konferencije visoki politi?ki dužnosnici se osvr?u na put kojim industrija treba krenuti i što se dugoro?no o?ekuje od iskorištavanja energije vjetra. Tako?er si na po?etku konferencije najistaknutiji stru?njaci u sektoru energije vjetra postavljaju neka teška pitanja – analiziraju probleme na koje industrija mora odgovoriti u godinama koje dolaze, a da bi se ostvario njen puni potencijal.

Politi?ari su ove godine u svojim govorima dali punu podršku cijeloj industriji i poslali jasnu poruku za daljnji napredak i potrebu implementacije još više energije vjetra i ostalih obnovljivih izvora u naše svakodnevne živote. Svojim govorima to su potvrdili Princ Frederik od Danske, premijerka Danske, te EU povjerenik za energetiku.

Jedna zanimljivost cijele konferencije je i da su se vrlo ?esto spominjale i sve druge tehnologije za iskorištavanje obnovljivih izvora energije. Time su predstavnici industrije jasno dali do znanja da se cilj koji promovira EWEA od 100% obnovljivog elektroenergetskog sektora može posti?i jedino kombinacijom više tehnologija i izvora.

Premijerka Danske je skup upoznala sa danskim ciljem od 50% potrošnje elektri?ne energije iz vjetroelektrana do 2020., što zna?i da se u samo osam godina mora izgraditi onoliko megavata vjetroelektrana koliko ih je do sada izgra?eno u 30 godina. Trenutno Danska zadovoljava 28% svojih potreba za elektri?nom energijom iz vjetroelektrana.

Kao što to obi?no i biva na otvorenjima doga?aja koje organizira EWEA rije? je dobio i predsjednik EWEA-e i ?lan vije?a EREC-a Arthouros Zervos, ?ovjek koji je svojim dugogodišnjim radom postao simbol industrije i sektora – te je po obi?aju održao i vrlo inspirativan govor (video sa uvodnih zasjedanja: EWEA2012 Opening session i EWEA2012 Setting the scene: Asking ourselves some tough questions).

S obzirom na program konferencije i izložbu vrlo je teško popratiti sve zanimljivosti, za to bi trebalo puno više od ?etiri dana. No svima u EWEA-i se mora priznati savršena i inovativna organizacija zbog koje se svi u svakom trenutku osje?aju ugodno i mogu se posvetiti radu, u?enju, sastancima i ostvarivanju novih kontakata.

Konferencija je ove godine podijeljena na podru?ja znanosti i istraživanja, zakonodavstva, tržišta i strategije, procijene potencijala vjetra, integracije u elektroenergetske mreže i tržišta, tehnologije vjetroagregata i financiranja.

Bilo je nemogu?e popratiti sve radove, ali se kroz ve?inu radnih sekcija i radova provla?ila i tema konferencije, Innovating today – shaping tomorrow (u slobodnom prijevodu: Stvarajmo inovacije danas da bi oblikovali budu?nost). U sljede?im tjednima ?ete na ovom mjestu mo?i vidjeti komentare najzanimljivijih sekcija i radova – nakon što ih sve pro?itamo.

Moj osobni favorit cijele konferencije je nova publikacija EWEA-e pod imenom „Green growth“ koja je nastala da bi u ?injenicama i brojkama predstavila što to to?no energija vjetra predstavlja za ekonomiju EU – detalje publikacije ?ete tako?er mo?i pro?itati ovdje u sljede?im tjednima.

Jedna od ve?ih atrakcija doga?anja je bio i potpuno operativan Vestasov vjetroagregat na parkiralištu Bela centra u kojem su se održavali konferencija i sajam, kao i najduža lopatica svijeta na kamionu ispred Bela centra. Duljina joj je 73,5m, a proizvodi je LM Wind power za nove Alstomove vjetroagregate.

Na izložbi su se našli svi najve?i europski proizvo?a?i vjetroagregata, ali je bilo relativno malo predstavnika iz Azije. Tako?er su se predstavili i brojni konzultanti, organizacije, te tvrtke koje se bave pomo?nim uslugama, npr. proizvodnjom i instalacijom ure?aja za mjerenje, ure?aja za kontrolu rada vjetroagregata, softwarea za prora?une i projektiranje vjetroelektrana itd.

Pojedina?no gledano najbolje štandove na konferenciji s najviše doga?anja su imali Vestas i GE – ujedno i dva najve?a svjetska proizvo?a?a. Iznimno interesantan bio je i štand EMD-a koji je predstavio novu verziju WindPRO-a, jednog od najdetaljnijih i najpopularnijih programa za projektiranje vjetroelektrana. Od manjih izlaga?a posebno su interesantni bili oni s novim tehnologijama za mjerenje vjetra, posebno LIDAR-a prilago?enih veli?inom i cijenom razvoju vjetroelektrana.

Tako?er, EWEA je stvorila savršeno okruženje za networking, nova poznanstva, razvoj i otvaranje novih poslovnih prilika. Fascinantno je kroz tu intenzivnu interakciju svih sudionika promatrati kakve se sve ideje stvaraju i kakva se sve inovativna rješenja i pristup poslu mogu ?uti i vidjeti. Ukratko re?eno, velika ve?ina ljudi na ovom doga?aju je visoko entuzijasti?na prema svome poslu, kreativna, te se svake godine, svakog dana iznalaze novi na?ini i pristupi razvoju projekata, investicijama, primjeni i razvoja opreme, itd.

Hrvatski predstavnici? Kao i svih prijašnjih godina, relativno mali broj. Ove godine konferenciju su posjetili neizostavni predstavnici Energetskog instituta Hrvoje Požar koji su kao i svake godine imali izloženi poster u sklopu konferencije. Tako?er, prisutan je bio i Kon?ar kao izlaga?, a na svome štandu je nudio pojedina rješenja opreme za vjetroagregate – generatore, SCADA sustav i sli?no. Osim toga bilo je tu svega još nekoliko ljudi, od ?ega predstavnici GE Energy u Hrvatskoj, poneki developer i moja malenkost kao suvoditelj jednog zasjedanja na konferenciji. Na štandu WPD-a bila je me?u njihovim referencama sa svojim osnovnim podacima i slikom predstavljena i vjetroelektrana Trtar-Krtolin. Prema listi sudionika, nitko iz zakonodavnih tijela nije bio tu. Sve u svemu jasna slika našeg tržišta na kojem se puno toga želi, a malo toga ulaže, zna i ostvaruje. Ostao je dojam da fali jako udruženje za energiju vjetra u Hrvatskoj, koje bi kopiralo rad EWEA-e i sura?ivalo izravno s tom krovnom organizacijom (kao što postoji takvo udruženje u Rumunjskoj ili Srbiji), a to se i potvrdilo u kratkom razgovoru s predstavnicima EWEA-e koje je i same zanimalo kakva je to?no situacija u Hrvatskoj i gdje je nastao zastoj s razvojem industrije i projekata. Gledaju?i interakciju svih tih stru?njaka iz raznih zemalja i s raznih govornih podru?ja koji su ujedinjeni u istom cilju, svakome mora postati kristalno jasno da obnovljiva energija i cijeli pokret za korištenje iste sve manje poznaju granice i podijele, te da nitko ne može uspjeti sam bez pomo?i svih ostalih tržišta. Primjer toga je i Danska ?iji razvoj se ne bi desio na ovaj na?in da istim putem nisu krenula i ostala tržišta.

Da još jednom ponovim, ovo je samo jedan osobni pogled na EWEA2012 koji donosi kratki pregled meni najzanimljivijih zapažanja tokom ?etiri dana provedena tamo. Kroz ?itav niz ?lanaka u idu?im ?emo tjednima neke inovativne i iznimno interesantne proizvode, izvještaje i radove predstaviti i detaljnije.

I za kraj – nakon tre?e posje?ene Europske konferencije o energiji vjetra u organizaciji EWEA ?vrsto sam uvjeren da svi oni koji se bave ovim poslom, a ne posjete, pa ?ak i posje?uju ovaj doga?aj su zakinuti za pravi uvid u tržište i rješenja – da im nužno fali ta doza optimizma, kreativnosti i entuzijazma potrebna za razvoj uspješnih proizvoda, rješenja i projekata. Jer provesti ovih ?etiri dana u stalnim raspravama sa tolikim brojem vode?ih ljudi iz industrije je stvarno neprocjenjivo i izuzetno motiviraju?e iskustvo.

Tags:     vjetroelektrane      energija vjetra      EWEA      Europska konferencija o energiji vjetra
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?