Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

A kako na sve to gleda EUFORES i Europska komisija? E-mail
Autor Edo Jerki?   
ÄŚetvrtak, 18 Srpanj 2013 08:53

Nedavno je u Zagrebu održana radionica pod naslovom "Koje mogu?nosti Hrvatskoj pružaju obnovljivi izvori energije?". Organizator radionice bio je EUFORES (Europski forum za obnovljive izvore energije) u suradnji s Hrvatskim saborom. Prisutni su bili predstavnici sabora, predstavnici Euopske komisije, EREC-a (Europsko vije?e za obnovljive izvore energije), EUFORES-a, kao i predstavnici instituta i udruga koje se bave obnovljivim izvorima energije u Hrvatskoj. U uvodnom dijelu programa svoja izlaganja su imali predstavnici sabora na temu "Energetski planovi Hrvatske: Perspektiva Hrvatskog sabora", Marie Donnelly, upraviteljica za obnovljivu energiju, istraživanja, inovacije i energetsku u?inkovitost Op?e uprave za energiju Europske komisije na temu "Politike Europske unije vezane uz obnovljivu energiju - ho?emo li dosti?i ciljeve strategije Energija 2020?", te EIHP i Ministarstvo gospodarstva na temu "Aktualne i planirane politike vezane uz obnovljivu energiju u Hrvatskoj".

U drugom dijelu radionice pod naslovom "Kako izgleda budu?nost hrvatske održive energije?" koji je moderirala Mirela Holy svoja izlaganja iznijeli su predstavnici HSUSE, EREC-a, Grupe za ekonomi?nu energiju i REGEA-e. Teme su bile: "Kako Hrvatska može pridonijeti obnovljivoj energiji: Perspektiva iz sektora obnovljivih izvora energije", "Zašto da za obnovljivu energiju", "Izvori obnovljive energije u Hrvatskoj - kvantitativne procjene i politi?ki zaklju?ci u odnosu na strategiju Energija 2020" i "Izazovi implementacije politika obnovljive energije u Hrvatskoj".

Prema rije?ima Jana Geissa, glavnog tajnika EUFORES-a cilj radionice je bio vidjeti kako napreduje sektor obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj, te razmijeniti iskustva u razvoju toga, za EU iznimno važnog sektora. Predstavnici Hrvatskog sabora su se pak svi vrlo pozitivno izjasnili o daljnjoj primjeni obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj. Marie Donnelly je pak naglasila i brojkama potkrijepila izniman zna?aj obnovljivih izvora energije u daljnjem razvoju EU, posebno sa aspekta sigurnosti energetske opskrbe, konkurentnosti europskog gospodarstva i o?uvanja okoliša. Pri tome je naglasila da trenutni razvoj sektora mora nužno biti ubrzan kako bi se ti ciljevi dostigli, a osvrnula se i na sporost napretka Hrvatske posebno istaknuvši još uvijek nepostoje?i NREAP (nacionalni akcijski plan za primjenu obnovljivih izvora energije).

U drugom, zanimljivijem dijelu radionice Mirela Holy moderirala je raspravu na temu "Kako izgleda budu?nost hrvatske održive energije?". Uz izlaganja koja su upozorila na nužnost ubrzavanja postupka prelaska Hrvatske na održivu energiju, te tako?er upozorila na silne administrativne i politi?ke barijere razvila se i diskusija o tome kako taj proces ubrzati i kako tržište u?initi konkurentnijim i održivim.

Josche Muth, glavni tajnik EREC-a u svom izlaganju je naglasio kako je primjena obnovljivih izvora energije postala nužnost koja je opravdana i sa ekonomskog aspekta, ali i kao instrument pove?anja konkurentnosti i stvaranja radnih mjesta u EU. Naglasio je da su trenutni ra?uni uvoza fosilnog goriva u EU razlog za preko pola trgovinskog deficita, te da se takva praksa mora pod hitno mijenjati daljnjim i još ve?im ulaganjem u vlastite izvore energije i tehnologiju.

U toku rasprave Marie Donnelly je na postavljeno pitanje o tome koje su tajne uspjeha onih država koje napreduju bolje od zadanih ciljeva u primjeni obnovljivih izvora energije odgovorila da je jedini klju?ni moment u tim državam integracije tog sektora u osnovu ekonomskog razvoja države. Pri tome ciljaju?i na to da su te države kompletan svoj razvoj ve? sada preusmjerile u smjeru održivosti, gdje se obnovljivi izvori ne tretiraju kao trošak i cilj koji se treba ispuniti, nego kao prilika za razvoj i transformaciju kompletnog društva.

Na komentar kako obnovljivi i garantirana otkupna cijena koštaju gra?ane, Muth je komentirao da su poticaji za fosilna goriva još ve?i, te da su investicije u elektroenergetski sustav i tako nužne s obzirom na starost mreže i proizvodnih pogona. Na nama je samo da odlu?imo ho?emo li ta ulaganja sustavno koristiti za razvoj održivog i transparentnog energetskog sustava ili ?emo nastaviti dosadašnjim putem.

Nakon radionice, gledaju?i popis sudionika i slušaju?i njihova izlaganja i razmišljanja po tko zna koji puta sam se zapitao na kojem smo mi to stupnju razvoja. Jesmo li stvarno kao država slijepi na promjene koje zahva?aju cijeli svijet. Ili nas jednostavno nije briga. Koliko dugo možemo živjeti u iluziji da si možemo priuštiti da ne razvijemo i još snažnije potaknemo obnovljive izvore energije i sva druga održiva rješenja koja su nam kroz EU primjere dostupna na dlanu. Samo treba uzeti i primijeniti. U svojim izlaganjima predstavnici EUFORES-a, EREC-a i Europske komisije su jasno ukazali na put kojim možemo krenuti. Retorika se s druge strane dobrim dijelom vrtila samo oko problema. Doduše, ve?i dio predstavnika akademije, udruga i energetskog sektora su iskazali shva?anje i pokazali da su u tijeku sa EU politikama i mogu?nostima koje pružaju.

No gdje se ta pamet, to pozitivno prihva?anje i promišljanje izgubi na putu prema kona?noj izvršnosti takvih strategija i pozitivnih primjera? Ju?er je opet potegnuto pitanje tržišta solara na kojem smo imali dvije tvornice sa svojom opremom. Sada smo ostali na samo jednoj, no s obzirom na stanje na tržištu pitanje je da li ?e i to trajati. Ali imamo Sunca i uvozimo energiju. Sutra ?emo vjerojatno istu pri?u imati sa vjetroelektranama, stvorili smo odre?ene lokalne kompetencije, nau?ili kako se to radi, zaposlili odre?eni broj ljudi u sektoru i taman kada se sve uhodalo - spuštamo rampu. Da ne govorimo koliku muku mu?e one rijetke tvrtke koje imaju tehnologiju za elektrane na biomasu i bioplin. A za sve takve projekte postoje brojni izvori financiranja ?ak i u današnjem recesijskom okružju.

Ne znam da li su svi svjesni da obnovljiva budu?nost nema svoju alternativu, ne znam razmišlja li itko još o tome što ?emo ostaviti novim generacijama. Ne znam da li su svi stvarno svjesni da su organizacije u EU itekako svjesne koliko potencijala imamo i neiskorištavamo i da je to njima smiješno. Ne znam jesmo li svjesni da pri?amo o održivosti i težnji prema EU Roadmap2050 i potrebi za razvojem i aktivnim sudjelovanjem u toj novoj industrijskoj revoluciji koja se dešava, a istovremeno ulažemo daleko više u fosilna goriva nego obnovljive, i pri tome zbog ra?una koji pla?amo za uvoz fosilnih goriva samo pove?avamo deficit. Ne znam ni ima li u ovoj državi ikakve šanse za pozitivnom selekcijom u izvršnoj vlasti i samim time za zaokret u politici na tom podru?ju, a posebno u kolektivnoj svijesti društva koje bi trebalo shvatiti da je promjena potrebna, ali radikalna promjena.

Ono što znam je da svi pokazatelji iz godine u godinu vo?enjem politike koja se vodi idu u negativnom smjeru. I da se stvari moraju dramati?no promijeniti, ne samo u energetici nego i puno šire. A nakon ove radionice izgleda kao da bi nas EU mogla natjerati da radimo u tom smjeru, želio to netko ili ne. Samo treba ?ekati da nam onaj uro?eni snalažljivi mentalitet omogu?i da se brzo uklopimo u novu sliku svijeta i da iskoristimo što više svojih potencijala.

Nadam se da ?e ovakvih radionica biti više, te da ?e snagom argumenata kona?no do?i do prihva?anja energetske transformacije kao strateške odrednice razvoja države, a ne samo kao cilja koji nam je eto nametnut i mora se ispuniti. Jer na taj na?in niti ?e cilj biti dostignut niti ?e ta energetska transformacija imati onaj pravi u?inak i društvenu korist koju bi trebala imati kao osnovnu odrednicu lokalnog razvoja.

Tags:     EUFORES      EREC      HSUSE      EIHP      Europska komisija      sabor      obnovljivi izvori energije      REGEA
Vezane vijesti
 
Komentari (1)
OFFERTA DI PRESTITO TRA PRIVATI
1ÄŚetvrtak, 25 Travanj 2024 22:25
Corinne Berthier
OFFERTA DI PRESTITO TRA PRIVATI
Contattami a questo indirizzo email: bcorinne342@gmail.com
Sto presentando un'offerta di prestito di credito a (privati ​​privati, imprese, associazioni) in difficoltà o che desiderano aiuto per risolvere alcuni dei loro problemi finanziari o per creare un'impresa.
- Scelta dell'importo: un importo a tua scelta
- Scelta della durata del rimborso: massimo 30 anni.
- Tasso di rimborso annuale: conveniente.
Tenendo presente questo, scrivetemi o contattatemi a questo indirizzo email: bcorinne342@gmail.com

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?