Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Odgovor: E-mail
Autor E J   
ÄŚetvrtak, 02 VeljaÄŤa 2012 14:34
To što pišete može biti istina - no pitanje je kolikim dijelom su sredstva uložena u 110kV mrežu koja je temelj primanja proizvodnje ve?eg broja vjetroelektrana? I pri tome da se ne ra?una onaj dio 110kV mreže koja je izgra?ena isklju?ivo na zahtjev ODS-a za potrebe opskrbe gradova. Isto tako, nije više nikakva novost da ?ak i postoje?a mreža može primiti i više od 360MW - me?utim dosadašnja (ne)izgradnja ipak velikim dijelom pada na dušu OPS-a zbog neaktivnosti i ko?enja investitora u zadnjih 4 godine, pa i više. Ruku na srce, nije to jedina ko?nica razvoju, ali je zna?ajna.
Tags:
 

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?