´╗┐
Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Staziranje E-mail
Autor Dusan Stamenkovic   
Subota, 04 Velja─Źa 2017 12:55
PoÜtovani, Ja sam DuÜan Stamenkovi?, studiram na dual degree master programu Industrial Material Flow Management u Nema?koj na Univerzitetu u Trieru. Prvu godinu mastera sam zavrÜio na TehnoloÜkom Fakultetu u Leskovcu (Srbija), kao i osnovne studije na ekoloÜkom in×enjerstvu. Smer se bavi odr×ivim razvojem, ekoloÜkim pitanjima,upravljanje otpadom,obnovljivim izvorima energije, pisanje studije slu?aja. Ovaj mail Vam upu?ujem kako bi dobio informacije da li vaÜa kompanija nudi mogu?nosti za sta×iranje ? Srda?an pozdrav, DuÜan Stamenkovi?
Tags:
Vezane vijesti
 
Ovo je komentar na "Vjetroelektrane u Crnoj Gori"

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podr×avate li izgradnju vjetroelektrana u vaÜoj regiji?