Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

prilog E-mail
Autor Jadranka Zanoškar   
Četvrtak, 21 Veljača 2013 08:27
Želimo vas informirati da je Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko Goranske Županije bio naručitelj "Analize prostornih mogućnosti za korištenje energije vjetra u PGŽ" koju je izradio (EIPH) Energetski Institut Hrvoje Požar u studenom 2009g. U Analizi je razrađena metodologija izbora i ocjene potencijalnih lokacija za izgradnju vjetroelektrana u PGŽ. (Analiza je objavljena na google) Pitanja koja se postavljaju i koja je UDRUGA EKO KVARNER OGRANAK OPĆINE FUŽINE uputio u PGŽ su sljedeća ( ako dobijemo odgovore informirati ćemo vas): 1.Zašto ova analiza i navedena metodologija ocjene lokacije nije korištena pri ocjeni lokacije „Vjetroelektrana Fužine 56 MW – I. faza (36 MW)"Zvirjak i Kobiljak. Iz takve biste analize vidjeli da ova lokacija pogoduje jedino investitoru( državne k.č., blizina puta, blizina dalekovoda – jednostavan prikljućak na el. mrežu) dok u odnosu na zaštitu prirode i stanovništva ima najniže ocjene. Ako takva analiza ne daje temelje za takvu ocjenu zašto se je financirala od strane PGŽ. Koliko je ta analiza koštala, i da li je to primjer kako PGŽ razbacuje novac svojih poreznih obveznika. 2.Zašto u toj analizi nije obrađena lokacija na koju je u svibnju 2009.g. Izmjenama i dopunama PP Općine Fužine preseljena lokacija „Vjetroelektrana Fužine 56 MW – I. faza (36 MW)" iz Ličkog polja na Zvirjak i Kobiljak. Zašto je u analizi uopće obrađivano Ličko polje kad je ta lokacija promjenjena s obzirom da studija datira od studeni 2009g. Da li to znači da uopće niste bili informirani o promjeni lokacije ili izvođača analize niste obavjestili o navedenim izmjenama. 3.Predviđene lokacije vjetroagregata su na dijelovima k.č.5410/1, 5463/1, 5522/1, 5745,5722, 5723, 5733, 5778, 5779 u ZK odjel Delnice k.o. Lič. Ova je rubna preborn šumema visokog uzgojnog oblika, sjemenjače koje karakterizira preborna struktura. Pomlađivanje je u ovim sastojinama trajno i uvijek prisutno. I vegetacijski je pokrov, zahvaljujući preboru, stalan te pruža zaštitu šumskom tlu od nepovoljnih utjecaja. Preborni način gospodarenja tim sastojinama ničim ne ugrožava njihovu potrajnost. Ovo je stanište bogato zavičajnim zaštićenim biljnim i životinjskim vrstama. (Nismo našli primjer da je netko u svijetu u takvim šumama napravio vjetropark .I izvođači studije donjeli su nam brošuru na javnu raspravu gdje je to napravljeno samo u plantažnim šumama u svijetu ). Ove šume Gorskog kotara, "vrata" Gorskog kotara (barijera između primorske i kontinentalne klime) još su za vrijeme banovine hrvatske (1940g.) proglašena zaštitnom šumom k.o. Lič z.k.1502, ZK odjel Delnice,gdje je upisan taj teret. 2009g. k.č.pod teretom preseljene su u z.k. 1819 , ZK odjel Delnice, k.o. Lič - bez tereta. Molimo Vas odgovor iz kojih razloga i kojom odlukom R Hrvatske je sa ovih k.č. skinut teret "zaštitna šuma" 2009g. 4.Zašto PGŽ nije zajedno sa Općinom Fužine i Općinom Bakar nakon Mišljenja Ministarstva Zaštite okoliša i prirode svojim dopisom KLASA:612-07/12-0110472 URBROJ: 517-07-1-1-2-12-4 Zagreb od 6. lipnja 2012.g. razmotrila problem lokacije „Vjetroelektrana Fužine 56 MW – I. faza (36 MW)“ Zvirjak i Kobiljak i eventualno na tom širem području našla riješenje za alternativnu lociranje Vjetroparka između te dvije općine, a da se ne napravi takav ekocid samo iz razloga da takav jedan projekt "stane" u k.o.Lič i ne prelazi granice općina? Zašto ga se usprkost navedenom MIŠLJENJU ("potrebno provesti Glavnu ocjenu s ocjenom drugih pogodnih mogućnosti") i dalje gura na ovu neprihvatljivu lokaciju? Zar ne postojite zato da bi rješavali ovakve situacije gdje jedan "pohlepni" mali načelnik želi uništiti prostor ( u interesu investitora), za koji je još putopisac D. Hirc 1898g. “Malo ima krajeva i u stranim zemljama gdje ti krasota leži kao na dlanu" Fužine su "okružene visokim brjegovima ,koje pokriva šuma” i “kićeno je odijelo što ga Fužina nosi i njime se ponosi”? 5.PROSTORNI PLAN OPĆINE FUŽINE Člankom 125 stav 5 Druge izmjene i dopune prostornog plana uređenja, obzirom da se predviđene lokacije vjetroparka Zvirijak i Kobiljak nalaze unutar neistraženog vodozaštitnog područja određenog Prostornim planom Primorsko-goranske Županije (SN 10/5, 12/5) određena je mjera zabrane bilo kakvih zahvata u prostoru prije provedenih hidrogeoloških istraživanja.Stoga tražimo da nam odgovorite zašto takva istraživanja nisu zatražena? Obnovljivi izvori energije su nužnost i treba ih podržavati u interesu održanja čovjeka na ovoj planeti. No, kod nas, na Balkanu sve poprima karikaturalne oblike pa tako i slijepo, nekritički guranje vjetroelektrana svugdje gdje ima vjetra pri čemu je interes investitora na vrhu prioriteta. Nitko se ne obazire na negativan utjecaj na okoliš i ljude (Wind turbine syndrom). Na područje Fužina gura se vjetroelektrana koja će srušiti 30 ha samonikle bukovo-jelove šume koja je prirodna barijera primorske i gorske klime, uništava se stanište zvjeri i ptica, u neposrednoj blizini naselja. Predviđenih 12 vjetroagregata bit će visoki ukupno s lopaticama 185 m – 700 m od prvih kuća! (visina Zg katedrale je 100 m)...itd. Razvijena Europa "dala bi sve" za ovo bogatstvo koje je naša rijetka komparativna prednost. Nije li to paradoks koji se kontekstualno sasvim uklapa u profil male balkanske državice koja je prepuna bizarnosti. U ime "zelene energije" srušiti 30 ha "zelene" šume i rastjerati životinje i ljude ( jer PGŽ ne obavlja svoju osnovnu funkciju u suradnji općina na svom podrućju - pronalaženjem najboljih riješenja za svih)? Još jednom, zelena energija nema alternativu, ali mudro i 'cum grano salis'!
Tags:
Vezane vijesti
 

Vjetroelektrane za početnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Zadnje vijesti

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?