Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

Ribe uspijevaju u blizini priobalnih vjetroelektrana E-mail
Autor Leo Jerki?   
Srijeda, 11 Srpanj 2012 20:10

Danska je napravila prvu studiju utjecaja jedne od najve?ih svjetskih vjetroelektrana na podmorski život.

Studija pokazuje da vjetroagregati i ribe sasvim dobro funkcioniraju na istom mjestu, te je ?ak uo?en porast populacije nekih vrsta riba.

Studija je napravljena za priobalnu vjetroelektranu Horns Rev 1, koja je jedna od najve?ih priobalnih vjetroelektrana na svijetu, te je pokazala da ribe i vjetroagregati mogu živjeti u zajedništvu. Sam Horns Rev 1 ima 80 vjetroagregata koji se nalaze na moru odmah u blizini najzapadnije to?ke Danske, a uskoro ?e obilježiti desetu godišnjicu rada. Nalazi se na dubinama do 20 metara u podru?ju koje naj?eš?e ima veliku koli?inu riblje populacije.

Prije nego što je sama vjetroelektrana izgra?ena istraživa?i iz DTU Aqua, Državnog instituta za vodene resurse iz Danske su napravili pregled riblje populacije na tom podru?ju. Biolozi su onda usporedili podatke skupljene tada sa situacijom na tom istom podru?ju sedam godina nakon što je vjetroelektrana izgra?ena. Claus Stenberg iz DTU Aqua je izjavio da je studija pokazala da vjetroagregati nisu negativno utjecali na populaciju riba na tom podru?ju.

Priobalni vjetroagregati na Horns Revu su ukopani duboko u morsko dno te su okruženi sa velikom koli?inom kamenja koja spre?avaju eroziju tla u pijesku oko samih vjetroagregata. Studija pokazuje da su kamene strukture ujedno i umjetni koralji, što daje poboljšanje životnih uvjeta za ribe, koje tamo mogu na?i i hranu i uto?ište, a posebno one vrste koje vole stjenovito dno. Stoga su vjetroagregati stvorili nova prebivališta za nove vrste na tom podru?ju.

Istraživa?i su bili posebno zainteresirani za riblje vrste koje žive u pijesku, pošto su neke od njih (pješ?ana jegulja) vrlo važne za riblju industriju Danske. Studija je pokazala da vjetroelektrana nije ni pozitivno ni negativno utjecala na tu vrstu riba.

To je prva studija koja je istražila utjecaj vjetroelektrane na riblji svijet u Danskoj. Istraživa?i ne o?ekuju iste rezultate za ostalih 11 vjetroelektrana koji se nalaze u Danskim vodama. Mogu?e je ?ak da rezultati na nekim zatvorenijim lokacijama budu i pozitivniji.

Od kada je Horns Rev 1 izgra?en, ribarenje ja ne toj lokaciji zabranjeno, ali je samo podru?je premalo da bi imalo neki zna?ajan pozitivan utjecaj na lokalnu koli?inu ribe.

Samu studiju su zajedni?ki izradili DTU Aqua, Orbicon, DHI i NaturFocus. Studiju je vodio Orbicon, a DTU Aqua je bio odgovoran za prakti?ni i eksperimentalni dio analize.

Cijeli izvještaj možete na?i ovdje.

Tags:     priobalni vjetroagregat      ribe      studija      vjetroelektrana      horns rev 1      dtu aqua
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?