Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

Vjetroelektrane u Crnoj Gori E-mail
Autor Edo Jerkić   
Ponedjeljak, 16 Travanj 2012 22:04

Crna Gora je odlučila svoje ciljeve za obnovljive izvore ispuniti prvenstveno gradnjom vjetroelektrana, te su u tu svrhu organizirali tender na razini države kojim su dodijelili koncesije i prava gradnje na dvije najbolje lokacije u državi. Ukupna planirana snaga vjetroelektrana na te dvije lokacije je 96MW, od čega bi se 50 MW trebalo izgraditi na lokaciji Krnovo (uz mogućnost proširenja za dodatna 22 MW), a 46 MW na lokaciji Mošura.

U rujnu 2009. godine Vlada Crne Gore donijela je Uredbu o vjetroelektranama kojom se uređuje postupak razvoja, izgradnje i pogona vjetroelektrana. Na području bivše Jugoslavije ovo je jedinstveni primjer Uredbe koja se fokusira na samo jednu tehnologiju za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora.

Uredbom su jasno definirane obaveze države, tj. nadležnog Ministarstva zaduženog za energetiku prije raspisivanja tendera, te isto tako obaveze i prava investitora. Tako je obaveza Ministarstva mogućnost izvođenja vjetroelektrana sa prostorno planskog aspektai aspekta priključenja na elektroenergetsku mrežu, a u njihovoj nadležnosti je i pitanje rješavanja vlasništva nad zemljištem. Ministarstvo javna nadmetanja raspisuje sukladno programu razvoja i korištenja obnovljivih izvora energije ili na inicijativu investitora.

Osim uvjeta koje na javnom nadmetanju investitor mora ispuniti, definiraju se i osnovne stavke ugovora s investitorom, te njegova prava, ali i obaveze.

Ovim načinom planiranja gradnje vjetroelektrana izbjegnuto je puno problema, nepoznanica i rizika koje investitori prolaze prilikom postupka razvoja projekta kakav je primjerice u Hrvatskoj. Neke bitne stavke izgradnje vjetroelektrane i rizici se definiraju i rješavaju u početnoj fazi projekta, tako da je investitorima daljnji razvoj projekta relativno manje rizičan.

Vlada Crne Gore je 2010. odlučila da će na elektroenergetski sustav do 2025. godine priključiti 100MW vjetroelektrana. S obzirom na izdane dvije koncesije za 50 (+22) i 46 MW, u slučaju realizacije oba projekta bi taj cilj bio popunjen. Kako se na vjetroelektrani Krnovo ishođenje zadnjih dozvola očekuje uskoro, te je praktički odabrana oprema, isti bi mogao biti u pogonu sljedeće godine čime bi to postala i prva izgrađena vjetroelektrana u Crnoj Gori, a vjerojatno i prva na području bivše Jugoslavije, osim onih izgrađenih u Hrvatskoj. Prema zadnjim informacijama koje kolaju  vjetroelektrana na lokaciji Mošura, za koju je koncesiju dobila španjolska Fersa Energia je prilikom ishođenja dozvola imala određenih problema sa studijom utjecaja na okoliš, ali se očekuje njena izgradnja kada se ti problemi riješe na adekvatan način.

Sve u svemu, Crna Gora je zadala cilj izgradnje vjetroelektrana koji izgleda relativno mali, ali s obzirom na veličinu države je sasvim pristojan. Također, s obzirom na donešene uredbe i procedure ispunjavanje cilja bi se moglo desiti puno prije roka za koji je isti donesen.

Bit će interesantno promatrati razvoj tržišta vjetroelektrana nakon izgrađenih VE Krnovo i VE Mošura. Naime, s obzirom na potencijal vjetra u Crnoj Gori bi se moglo izgraditi puno veći broj vjetroelektrana sa poprilično dobrim faktorom opterećenja. U tom smislu se već radi na projektu podmorskog istosmjernog kabela prema Italiji koji bi mogao potaknuti razvoj i daljnjih vjetroelektrana u Crnoj Gori, a čija bi se proizvedena električna energija prodavala na talijanskom tržištu. Isto tako, Crna Gora će do 2020. godine vjerojatno biti u mogućnosti prodavati obnovljivu energiju i drugim zemljama u regiji.

Tags:     vjetroelektrana      Crna Gora      Krnovo      Mošura      Fersa Energia      Ivicom Consulting      podmorski kabel
 
Komentari (1)
Staziranje
1Subota, 04 Veljača 2017 12:55
Dusan Stamenkovic
Poštovani,

Ja sam Dušan Stamenković, studiram na dual degree master programu Industrial Material Flow Management u Nemačkoj na Univerzitetu u Trieru.

Prvu godinu mastera sam završio na Tehnološkom Fakultetu u Leskovcu (Srbija), kao i osnovne studije na ekološkom inženjerstvu.

Smer se bavi održivim razvojem, ekološkim pitanjima,upravljanje otpadom,obnovljivim izvorima energije, pisanje studije slučaja.

Ovaj mail Vam upućujem kako bi dobio informacije da li vaša kompanija nudi mogućnosti za stažiranje ?

Srdačan pozdrav,
Dušan Stamenković

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska riječ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za početnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Zadnje vijesti

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?